Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Του ΚΑΤΑΣΧΕΣΑΝ το (νόμιμο!) όπλο και «ά σ τ ρ α ψ ε και β ρ ό ν τ η ξ ε» ο παπά Δημήτρης ΚΑΤΑ των Νεοταξιτών Επισκόπων της Ιεράς Συνόδου !
(ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΙΕΡΕΑ; 
ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΑΧΑ; 
ΕΝΩ ΚΑΤΕΙΧΕ   Ν Ο Μ Ι Μ Η    ΑΔΕΙΑ...)
Τήν παρελθούσα Τρίτη (29/08) κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο από κληρικό στην Κρήτη. 
Διαβάστε ΟΛΟΙ το κείμενο που έγραψε ο θαρραλέος πάτερ Δημήτριος από τα Χανιά....
"Σήμερα 28/08/17 οί Δυνάμεις Καταστολῆς, μέ ἐντολή τών Νεοταξιτών Ἐπισκόπων τής Ἱεράς Συνόδου τής Ἐκκλησίας τής Ἑλλάδος, καί τής Ἱεράς Συνόδου τής Ἐκκλησίας τής Κρήτης, μοῦ κατέσχεσαν τήν κυνηγετική καραμπῖνα πού κατεῖχα νόμιμα, χωρίς λόγο καί χωρίς νά ἔχω παραβεῖ τήν νομοθεσία περί ὅπλων καί έκρηκτικών.


Σύμφωνα μέ τούς "Ἁγίους" αὐτούς, δέν συνάδει ή ἰδιότητα τού κληρικοῦ, μέ τήν όπλοκατοχή, τήν όπλοχρησία, καί τό κυνήγι.

Δέν συνάδει λοιπόν ή ἰδιότητα τού κληρικοῦ, μέ τήν όπλοκατοχή, τήν όπλοχρησία, καί τό κυνήγι. 
Μήπως Συνάδει ή ἰδιότητα τού Ὀρθοδόξου κληρικοῦ, μέ τήν Παγκοσμιοποίηση – μέ τόν Οἰκουμενισμό – μέ τήν Σιμωνία – ή μήπως μέ τήν  ὁ μ ο φ υ λ ο φ ι λ ί α ;;;;;;;

"Ἅγιοι" Πατέρες ὅπως σᾶς ἔχω ξαναγράψει, σέ κάθε Ἐθνικῇ ἐπέτειο καί σέ κάθε ἐκδήλωση μνήμης πεσόντων, δέν χάνετε τήν εὐκαιρία, γιά τό θεαθῆναι, νά βρίσκεστε στήν πρώτη σειρά τών ἐπισήμων, γιά νά τιμήσετε δῆθεν καί τούς κληρικούς, πού ἔπεσαν γιά τού Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τής Πατρίδος τήν Ἐλευθερία στά πεδία τών μαχῶν καί ὑπερηφανεύεστε γι' αὐτό.

Σήμερα ὅμως δείξατε τό πραγματικό σας πρόσωπο....

Δυστυχῶς τώρα πού ή Πατρίδα βρίσκετε ὑπό κατοχή άπό τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἐσεῖς καί οί πολιτικοί συνεργάτες τών κατακτητῶν, κάνετε τά πάντα γιά νά φυλακίσετε καί νά φιμώσετε κάθε ἐλεύθερη συνείδηση καί φωνή.

Τό μῖσος καί ή προδοσία σας γιά τούς Ἕλληνες καί ότι τό Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, συνεχίζεται.

Ἔτσι, ζηλεύοντας τίς ἀπαγορεύσεις όπλοκατοχής τών ντόπιων δικτατορικῶν καθεστώτων καί τών ξένων κατακτητῶν τής Πατρίδας, άπό τό 1821 ἕως καί τό 1967, προχωρήσατε σε ἀπαγόρευση της όπλοφορίας - όπλοχρησίας καί κυνηγίου γιά τους κληρικούς ὅλων των βαθμίδων.

Ξεχάσατε ἐσεῖς πού ἀρνεῖστε νά φέρετε τόν Τίμιο Σταυρό στό στῆθος τους, ότι σέ ὅλους τούς Ἐθνικούς ἀγῶνες, οἱ παπᾶδες ἦταν μπροστά, μέ τόν Σταυρό στό 'να χέρι, καί τό Ντουφέκι στ' άλλο!

Μάς θέλετε ἐσεῖς οί οἰκουμενιστές ψευτοιεράρχες τής Έλλαδικής Ἐκκλησίας, νά παραδοθοῦμε ἄοπλοι καί ἀμαχητί στά χέρια τής Νέας Τάξης Πραγμάτων;

Ἐσεῖς πού ἐλύσατε όλα τά προβλήματα τής κοινωνίας, μέ τίς αἱρέσεις, τίς παραθρησκευτικές ὀργανώσεις, μέ τό ξεπούλημα τής πατρίδας, τήν φτωχοποίηση, - τίς αὐτοκτονίες, - τίς πτωχεύσεις καί τό κλείσιμο τών ἐπιχειρήσεων, τά συσσίτια, τό φεύγα τών νέων μας στό ἐξωτερικό, τίς προδοσίες κατά τού Ἔθνους κλπ. καί τώρα σάς ἔμεινα μόνο ἐγώ τό μεγάλο πρόβλημα καί άγκάθι γιά ἐσᾶς.

Τό μόνο πού καταφέρατε "Ἅγιοι", είναι νά μέ κάνετε νά βγῶ στήν παρανομία, καί νά όπλοφορώ ζωσμένος μέ τά ἅρματα τά δικά μου, πού δέν ἀπαιτεῖται ἄδεια άπό κανένα γι' αὐτά παρά μόνο άπό τόν Θεό, καί δέν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτησης.

Θεωρῶ καί πιστεύω ότι ἐσεῖς πού πήρατε αὐτῇ τήν ἀπόφαση, εἶστε νενέκοι, ἐφιάλτες, ὀσφυοκάμπτες, σφογγοκωλάριοι καί συνεργάτες τών ἐχθρῶν τού ἔθνους, καί γι αὐτὸ σταματῶ νά άσχολούμαι άλλο μαζί σας, διότι τό θεωρῶ ντροπή μου, ξεφτίλισμα, καί μεγάλη προσβολή γιά μένα.

Ότι κακό κι' άν μού συμβεί
δέ σκύβω τό κεφάλι
είναι περήφανη γενιά
αύτή πού μ'έχει βγάλει...

[Πηγή:http://www.ihunt.gr/content/katashesi-kynigetikoy-oploy-poy-kateihe-klirikos]

"Π  Α  Π  Α  Φ  Λ  Ε  Σ  Σ  Α  Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!