Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς

Ἔχω ἐνώπιόν μου τὸ βιβλίο Γεωγραφίας τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ, τάξη στὴν ὁποία φέτος εἶμαι δάσκαλος. Τὸ ἐγχειρίδιο τιτλοφορεῖται «Γεωγραφία» καὶ ὑπότιτλος «Μαθαίνω τὴν Ἑλλάδα». 

(Τὸ σωστότερο θὰ ἦταν «Μαθαίνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα», ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς συγγραφεῖς του). 

Τὸ βιβλίο ἐπανεκδόθηκε τὸ 2020.