Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Καμμία ἑλληνική οἰκογένεια χωρίς φαγητό καί χωρίς στέγη!)

 


Μετὰ τὶς γενοκτονικὲς πολιτικὲς τῶν μνημονιακῶν Κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες ἐξώθησαν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες στὴν ἀνέχεια, καὶ τὶς περυσινὲς πυρκαϊές, οἱ ὁποῖες κατέκαυσαν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὡδήγησαν σὲ ἀπόγνωσι ἐπὶ πλέον συμπατριῶτες μας, ἦλθε ἡ σειρὰ αὐτῶν, ποὺ δὲν ὑπέκυψαν στὴν κυβερνητικὴ ἐντολὴ συμμετοχῆς στὸ παγκόσμιο πείραμα τῶν ἐνέσεων τοῦ θανάτου.

Ἤδη, πολλοὶ Ἕλληνες δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ βοηθήσουμε ὅλοι μας, ἀναλόγως μὲ τὶς δυνατότητες ἑνὸς ἑκάστου.

Σήμερα εἶναι αὐτοί, αὔριο θὰ εἶσαι ΕΣΥ!

Ἤδη ἔχει δοθῇ συγκεκριμένη ἐντολὴ ἐνεργείας σὲ πυρῆνες τῶν «Ἐθνικῶν Φυλάκων» ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια.

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικῶς, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε στὸ info@ethnikoiphylakes.org καὶ θὰ λάβετε σχετικὲς ὁδηγίες.

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε οἰκονομικῶς, μπορεῖτε νὰ καταθέτετε στὸ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀριθμὸς Λογαριασμοῦ: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Καμμία ἑλληνικὴ οἰκογένεια δὲν πρέπει νὰ μείνῃ χωρὶς φαγητὸ καί, εἰ δυνατόν, χωρὶς στέγη!

Ἕλληνες, κρατᾶτε γερά!

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε!

1 σχόλιο:

  1. Aκόμα μία αληθινά α ξ ι έ π α ι ν η πρωτοβουλία των 'Εθνικών Φυλάκων' μεταξύ πολλών άλλων που ήδη έχουν προηγηθεί, που πιστεύουμε καί ευχόμεθα ολοψύχως νά βρεί θετική ανταπόκριση από όσους περισσότερους γίνεται.΄
    Στό μέτρον του δυνατού, δηλαδή είτε από τό περίσσευμα, είτε από τό υστέρημα, αξίζει νά βάλλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΛΑΤΕΣ στήν Εθνική αυτή προσπάθεια στηρίξεως καί συμπαραστάσεως πρός τούς παντοιοτρόπως πληγέντες από τήν ακρίβεια καί όχι μόνο Έλληνες καί Ελληνίδες!
    Καλό καί ευλογημένο υπόλοιπο Σαρακοστής, πάντα μέ υγεία καί ειρήνη...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!