Στα 1931 ο Joseph Goebbels ο Υπουργός Προπαγάνδας των ναζί παντρεύτηκε την Magda Quandt σέ δεύτερο γιά εκείνη γάμο. 
(Απέκτησαν 6 παιδιά, τά οποία λίγο πρίν τήν παράδοση του Βερολίνου στούς Σοβιετικούς καί τήν αυτοκτονία τους, απεφάσισαν καί τά δηλητηρίασαν!)
Επτά δεκαετίες αργότερα οι απόγονοί του συμεπεριλαμβάνονται μεταξύ των πιο πλούσιων οικογενειών της Γερμανίας.