Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ς   θα είναι ο Προσωπικός Αριθμός για όλους τους πολίτες της χώρας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, ενώ θα είναι υποχρεωτικός και σε όλες τις νέες ταυτότητες!