Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΠΟΙΕΣ είναι οι ρίζες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; (Για πολύ δ ι α β α σ μ έ ν ο υ ς και υποψιασμένους).


Σχετική εικόνα

Στό 'βίντεο' που ακολουθεί ἀκοῦστε τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου "ἐξουσιαστικά σχέδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀριστοκρατίας" τοῦ συγγραφέως Γρηγόρη Πέτρου. 
Τήν ἐκπομπή παρουσιάζει ὁ γνωστός δημοσιογράφος - συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης. 
Κεντρική θέμα τοῦ βιβλίου "ἐξουσιαστικά σχέδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀριστοκρατίας" εἶναι τό φιλοσοφικό ἰδεολόγημα πού γράφτηκε τό 1923, ἀπό τόν Αὐστριακό πολιτικό καί ὑψηλόβαθμο ἐλευθεροτέκτονα Ριχάρδο Κουντενχόβε Καλλέργη, μέ τόν τίτλο 'Πανευρώπη'. 

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για Κουντενχόβε καλλέργης

Ὁ πατέρας του ἦταν ὁ Αὐστριακός διπλωμάτης Heinrich von Coudenhove-Kalergi (μέ ρίζες ἀπό τήν βυζαντινή οἰκογένεια τῶν Καλλέργηδων) καί ἡ μητέρα του ἡ Γιαπωνέζα Mitsuko Aoyama θυγατέρα ἐμπόρου πετρελαῖου καί ἀντικῶν, μεγάλου γαιοκτήμονος στό Τόκυο.

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Αποτέλεσμα εικόνας για Κουντενχόβε καλλέργης


Στό βιβλίο αὐτό ποῦ ἐξυμνεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων τόν χριστιανισμό, τόν ἰουδαϊσμό, τόν σοσιαλισμό καί τον μποσελβικισμό, στηρίχθηκε ἐν μέρει καί ὁ Χίτλερ γιά τό δικό του ὄραμα τῆς ἐνοποιημένης Εὐρώπης μέ κοινό νόμισμα, κοινό οίκονομικό έλεγχο καί κατάργηση εθνών-κρατών! 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Οἱ βασικές ἰδέες τοῦ Αὐστριακοῦ μασσῶνου Κουτενχόβε Καλλέργη ἀναλύονται στό βιβλίο τοῦ Γρηγόρη Πέτρου. 
Τό βιβλίο Πανευρώπη εκδόθηκε το 1923 καί μετά ξανά τό 1932, 1965 καί 2004 ὑπό τήν ἐπιμέλεια τοῦ βουλευτού Νότη Μαριᾶ. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχει εὐρωπαϊκό ἴδρυμα μέ τό ὄνομα Κουντενχόβε Καλλέργη τό ὁποῖο κατά συστηματικά βραβεύει πολιτικούς πού ἐκφράζουν καί ὑλοποιοῦν τήν φιλοσοφία τῆς Πανευρώπης, μεταξύ τῶν ὁποῖων ὁ Κ. Τσάτσος, ὁ Ζ. Κ. Γιούνκερ, ὁ Β. Σόϊμπλε καί ἡ Α. Μέρκελ. 
Τό ἵδρυμα σήμερα διαθέτει παραρτήματα στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές χώρες. Δέν διατηρεῖ παράρτημα στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἁγγλία, διατηρεῖ ὅμως στήν Ἀλβανία, τό "Κόσσοβο καί τήν Μακεδονία (Vardarska)" !

Σχετική εικόνα

Ἡ Πανευρώπη συμπεριελάμβανε τίς χῶρες...
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία, Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελβετία, Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία, Λιθουανία, Λετονία Εσθονία, Αλβανία, Λουξεμβούργο και Ισλανδία. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Δεν συμπεριλάμβανε το σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 
Πρέπει νά κλείσουν οἱ περιφερειακές βιομηχανίες τῆς Εὐρώπης ἐπειδή τό κόστος λειτουργίας τους εἶναι ἀσύμφορο. 
Μαζί μέ τά σύνορα τῶν χωρῶν ἐμποδίζουν τίς ἰδιοφυεῖς κεντρικές μεγαλοβιομηχανίες. 

Τά εὐρωπαϊκά κράτη εὐχαρίστως (!)_ θά θυσιάσουν μέρος τῶν κυριαρχικῶν τους δικαιωμάτων (!!!) γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν πείνα καί τήν χρεωκοπία (σᾶς θυμίζει τόν λόγο τῆς κ.Ψαρούδα-Μπενάκη πρός τόν Κάρολο Παπούλια τό 2005;). Στήν Πανευρώπη θά ὀμιλοῦνται ὅλες οἱ ἐθνικές γλῶσσες, τά ἀγγλικά ὄμως ἀναγκαστικά θά ἦταν ἡ ἐπίσημη γλῶσσα.

Σχετική εικόνα

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁ ὁποῖος διετέλεσε μέλος τοῦ ὀργανωτικοῦ σχήματος τῆς Πανευρώπης μετά τήν προσέγγισή του μέ τόν Ἀτατούρκ τό 1930, ὑποστήριζε ὅτι ἡ Τουρκία θά πρέπει νά ἀποτελέσει μέρος τῆς Εὐρώπης ἐνῶ ὁ Κουντενχόβε – Καλλέργης πίστευε πώς ἡ Τουρκία ὠς χώρα ἀσιατική δέν εἶχε καμμία θέση στήν Πανευρώπη. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Μάλιστα ὁ Βενιζέλος τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά συνεργαστεῖ μέ τήν πανευρωπαϊκή πολιτική του κίνηση, μόνο ἐάν συμπεριλαμβανόταν καί ἡ Τουρκία. 
Τελικά ὁ Βενιζέλος ἔπεισε (!) τον Κουντενχόβε – Καλλέργη, ὁ ὁποῖος σέ μεταγενέστερο ἔργο του συμπεριέλαβε καί τήν Τουρκία στήν Πανευρώπη.

Οἱ εὐρωπαϊκοί στρατοί πρέπει νά ἀφοπλιστοῦν. 
Τά σύνορα δέν θά ἔχουν καμμία σημασία. 
Οἱ ἐθνικές προπαγάνδες πρέπει νά τιμωροῦνται ὠς προδοσία τῆς ἰδέας τῆς Πανευρώπης. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi
ANΩΤΕΡΩ Ο ΚΟΜΗΣ Κ.ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΠΑ ΠΑΥΛΟ ΤΟΝ ΣΤ'...
(ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΄60).

Οἱ ἐπιχειρηματίες εἶναι οἱ ἠγέτες τῆς οἰκονομίας. 
Οἱ ἔμποροι εἶναι τά παράσιτα τῆς οἰκονομίας καί τῶν ἐπιχειρηματιῶν. 
Οἱ δημοσιογράφοι εἴναι σήμερα τό κέντρο τῆς κρατικῆς μηχανῆς, ὅπως ἤταν στήν ἀρχαιότητα οἱ ρήτορες πού μετακινοῦσαν τούς ψηφοφόρους. 

Σχετική εικόνα

Ἡ δημοκρατία βασίζεται στήν αἰσιόδοξη προϋπόθεση πώς μία πνευματική εὐγένεια θα μποροῦσε νά γίνει διακριτή καί νά ἐκλεγεῖ ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ. 
Ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ πρόσοψη τῆς πλουτοκρατίας. Ὁ μπολσεβικισμός (κομμουνισμός) θά κάνει τίς κοινωνικές ἀπαιτήσεις προσπελάσιμες ὅπως ἔκαναν τά Εὐαγγέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ὁ μπολσεβικισμός θά μαλακώσει τίς καρδιές τῶν πλουτοκρατῶν. 

Ὁ Χριστιανισμός καί ὁ σοσιαλισμός εἶναι τά διεθνή προϊόντα τῆς μεγαλουπόλεως καί κατασκευάστηκαν ἀπό τό ἴδιο κέντρο σκέψεως. 
Ὁ Χριστιανισμός σημαίνει τήν μίξη, τόν εἰρηνισμό, τήν ἀγάπη, τήν συμπόνοια, τήν πραότητα. 
Σήμερα ὁ ἰουδαϊσμός καί ὁ Χριστιανισμός εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠθικῆς. 

Ὁ καπιταλισμός καί ὁ κομμουνισμός εἶναι ἀδέλφια. Τά ἐπιτελεῖα καί τῶν δύο συστημάτων στρατολογοῦνται ἀπό τόν πνευματικό ἠγέτη τῆς Εὐρώπης τούς Ἰουδαῖους, ἤ ἀλλιῶς τό λυκόφως τῶν εὐγενῶν. Μόλις μία νέα ἀληθινή εὐγένεια σχηματιστεῖ ἡ δημοκρατία θά ἐξαφανισθεῖ ἀπό μόνη της. 

Σχετική εικόνα

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου εἶναι ὀπισθοδρομικοί, παγανιστές (πλησίον τῶν ἀρχαῖων των πολιτισμῶν), συντηρητικοί, ἀντιδραστικοί. 
Οἱ γαιοκτήμονες εἶναι ἀριστοκράτες τῆς βούλησης, ἄκαμπτοι, στρατιωτικοί, ἐνάντιοι στόν σοσιαλισμό, τόν διεθνισμό καί τήν δημοκρατία. 
Οἱ ἀστοί εἶναι δημοκράτες, κοσμοπολίτες, σοσιαλιστές, προοδευτικοί. Οἱ λόγιοι ἀστοί διακρίνονται ἀπό τήν εὐστροφία πνεύματος. Εἶναι οἱ ἀριστοκράτες τοῦ πνεύματος, οἱ σοσιαλιστές, ὑλιστές, προοδευτικοί, σκεπτικιστές καί πολύπλευροι. Τέτοιοι εἶναι οἱ δημοσιογράφοι. 

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ μέλλοντος θά εἶναι μιγάδες. Ἡ Εὐρώπη θά κατοικηθεῖ ἀπό τήν νέα εὐρω-ασιατική νεγροειδή φυλή. 
Ἡ διασταύρωση αὐτή τῶν φυλῶν θά δημιουργήσει νέο εἶδος ἀνθρώπου μέ χαρακτηριστικά τήν ἔλλειψη ἀναστολῶν, τήν ἀδυναμία βούλησης, τήν ἔλλειψη ἀνθεκτικότητας, τήν ἀσέβεια πρός τούς γονεῖς, ἀλλά καί τήν εὐστροφία, τούς ἀνοικτούς ὀρίζοντες, τήν ἔλλειψη προκαταλήψεων. 

Σχετική εικόνα
ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, "ΚΑΘΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ" ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΑΣ...
(ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!)

Ἀντίθετα ἡ ἐνδογαμία δημιουργεῖ τό εἶδος τοῦ ἀνθρώπου μέ χαρακτηριστικά τήν ἀφοσίωση, τόν σεβασμό πρός τούς γονεῖς καί τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, τήν θρησκευτική πίστη. 

Ἐπίσης ἡ ἐνδογαμία δημιουργεῖ ἀνθρώπους μέ πεῖσμα, στενότητα ἀπόψεων, ὑποκειμενικότητα, ἀνθεκτικότητα, ἀλλά καί προκατάληψη. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi

Ὁ παγανισμός δημιουργεῖ τήν ἐνδογαμία, τόν χωριατοβαρβαρισμό καί τόν ἐθνικισμό. 
Ἐκπρόσωποι τῶν παγανιστῶν εἶναι οἱ ἀξιωματικοί, οἱ γαιοκτήμονες, οἱ ἀποικιοκράτες καί γενικά οἱ διακεκριμένοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί διακρίνονται γιά τήν ἐνεργητικότητά τους, τό μεγαλεῖο τους, τήν δόξα καί τήν τιμή τους. Εἶναι γενναῖοι, ἰσχυροί καί ἐλεύθεροι. 

Αποτέλεσμα εικόνας για coudenhove-kalergi
ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ,
Ο "ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ" (...)
"ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΙΔΕΑΣ, Ο ""ΓΑΛΛΟΣ"" ΡΟΜΠΕΡ
ΣΟΥΜΑΝ ΜΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ...
Τέλος ὁ Κουτενχόβε Καλλέργης πίστευε πώς οἱ Ἕλληνες εἶναι κράμα σλαβικοῦ, ἀλβανικοῦ καί γερμανικοῦ αἴματος! Γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο ἔγραψε πώς ἦταν ...ἠμιέλλην (!!!) καί πώς ὁ πατέρας του Φίλιππος ἐξελλήνισε τήν Μακεδονία. [ΠΗΓΗ:http://vinyl-djs.blogspot.gr/2018/03/blog-post_12.html#more
&
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ επιλογές της 'ΟδύσσειαςΤV']

-----------------------------------------------------

[Σημείωση: Όσα τυχόν φιλικά ιστολόγια επιθυμούν να μεταφέρουν την ανάρτησή μας αυτή, παρακαλούμε να γράψουν τις πηγές.]

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"


Στό βιβλίο αὐτό ποῦ ἐξυμνεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων τόν χριστιανισμό, τόν ἰουδαϊσμό, τόν σοσιαλισμό καί τον μποσελβικισμό, στηρίχθηκε ἐν μέρει καί ὁ Χίτλερ γιά τό δικό του ὄραμα τῆς ἐνοποιημένης Εὐρώπης μέ κοινό νόμισμα, κοινό οίκονομικό έλεγχο καί κατάργηση εθνών-κρατών! Οἱ βασικές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!