Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΠΟΣΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ;

Τί γράφεται γι' αυτό, στο Βιβλίο των Ψαλμών;

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλίο ψαλμών

"Αι ημέραι των ετών ημών εν αυτοίς εβδομήκοντα έτη, εάν δέ εν δυναστείαις, ογδοήκοντα έτη, και το πλείον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραότης εφ΄ημάς και παιδευθησόμεθα" (Ψαλμός ΠΘ' 10)

(Μετάφραση: Όσον αφορά στην διάρκεια της ζωής μας, όλον το άθροισμα των χρόνων είναι εβδομήντα χρόνια. 
Εάν έχει κανείς δυνατή κράση, τα χρόνια της ζωής του φθάνουν τα ογδόντα. 
Και το περισσότερον απο αυτά τα χρόνια είναι κόπος, αδυναμία και πόνος.

Διότι πέραν των ογδόντα ετών, επέρχεται σε όλους μας χαλάρωση των σωματικών και πνευματικών μας δυνάμεων και μάλλον παιδευόμαστε, παρά ζούμε ευχάριστη ζωή).

"Π α π α φ λ έ σ σ α ς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!