Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Ἐνῷ «ἀ π ο κ ε φ α λ ί ζ ο υ ν» τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης, ἀτάραχοι ἐγκαινιάζουν κέντρα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου!..........

 

Ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν, τὴν θεολογίαν, τοὺς Ἱ. Κανόνας, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τοῦ σεβασμοῦ ποὺ ὀφείλει νὰ ἔχη κανεὶς διὰ τὸ γῆρας, ἡ συμπεριφορὰ τῶν Κρητῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπόν των, συναινούντων τῶν πολιτικῶν! Ἂς ἐνθυμοῦνται τὸ «μάχαιραν ἔδωσες, μάχαιραν θὰ λάβης»… 


Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σὲ Συνοδικὴ Συνεδρία, μὲ μοναδικὸ θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τὴ συζήτηση καὶ λήψη Ἀπόφασης, γιὰ ἐνεργοποίηση ἢ μή, τῶν ὅσων ὁρίζονται στὸ ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρὸς τὸ Πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων σοβαρῶν προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἀναγνωρίζει καὶ τιμᾶ στὸ ἀκέραιο τὸ Πρόσωπο, τὴν προσφορὰ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κ. Εἰρηναίου, ὡς Ποιμένα καὶ Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Θεωρεῖ ὅμως ὅτι, οἱ ἀνεφερθεῖσες συγκυρίες καὶ τὰ μὴ ἀναστρέψιμα μέχρι τώρα δεδομένα τῆς ὑγείας του, ὁδηγοῦν ὁμόφωνα τὴν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ ἐπιληφθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ βάση τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, ἀποφάσισε νὰ ὁρίσει τρεῖς (3) ἰατροὺς ἐγνωσμένου κύρους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποφανθοῦν γιὰ τὰ κατὰ Νόμον περαιτέρω προβλεπόμενα.

Ἡ ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔλαβε καὶ τὴν εὐλογία, τὴν ἔγκριση καὶ τὴν συγκατάθεση τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου».

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δίδει τὴν εὐλογίαν του διὰ «ἀποθρονίσεις», ἀλλὰ καὶ διὰ ἱδρύματα ἐπὶ τῷ ὀνόματί του… Τί ψυχὴν θὰ παραδώσουν οἱ «γνωστοὶ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ» Σεβ. Γαλλίας, Θεοφ. Δορυλαίου καὶ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος; 

Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «cna.gr» τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Διαδοχικὲς συναντήσεις μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γέροντα Χαλκηδόνος Σεβασμιώτατο Ἐμμανουὴλ καὶ τὴν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη εἶχε στὴν Ἱστορικὴ Μονή Ἁγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στὸ Ἀκρωτήρι Χανίων ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης Σταῦρος Ἀρναουτάκης.

Στὶς συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία, τὸν Πολιτισμό, μὲ ἔμφαση τὴν προώθηση τῶν σκοπῶν καὶ τῶν δράσεων τοῦ νεοσύστατου Δ.Σ. τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ θὰ ἔχει ἕδρα τὴν Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδας τῶν Τζαγκαρόλων.

Μάλιστα σήμερα παρουσίᾳ θεσμικῶν ἐκπροσώπων, φορέων ἀνακοινώθηκε τὸ Δ.Σ. τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος, στὸ ὁποῖο συμμετέχει ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης Σταῦρος Ἀρναουτάκης μὲ Πρόεδρο τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Σεβασμιώτατο Ἐμ­μανουήλ, ἐνῷ τὸ προηγούμενο βράδυ ἔγινε ἡ πρώτη συνεδρίαση τῶν μελῶν τοῦ ἱδρύματος παρόντος τοῦ Περιφερειάρχη. 

Στὴν σημερινὴ ἐκδήλωση ἀνακοίνωσης τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς-θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, καλωσόρισε ὅλους γιὰ τὴν παρουσία τους, τονίζοντας ὅτι τὸ Ἵδρυμα στὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχη εἶναι ἕνα μικρὸ ἀντίδωρο στὴν πολὺ μεγάλη του προσφορὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία, ἐνῷ εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Περιφερειάρχη γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἔργων ἀποκατάστασης τῆς Μονῆς ὅπως καὶ τὴν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης γιὰ τὴν καλὴ συνεργασία μὲ τὴν Περιφέρεια καὶ τὴν Μονὴ γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀναγκαίων ἔργων…

Τὸ νεοσύστατο Δ.Σ. τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος “ Βαρθολομαῖος”

Τὸ πρῶτο διοικητικὸ συμβούλιο ὁρίστηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου καὶ ἀποτελεῖται ἀπό τούς: 

1. Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, 

2. Θεοφ. Ἐπίσκοπο Δορυλαίου καὶ Ἡγούμενο τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνό, 

3. Ὀσιολ. Πρωτοσύγκελλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Θεόδωρο Μεϊμάρη, 

4. Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀγαθάγγελο Σίσκο, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, 

5. κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, 

6. κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, Δήμαρχο Χανίων, 

7. κ. Ἀθανάσιο Κεχαγιόγλου, δικηγόρο Ἀθηνῶν».

Ορθόδοξος Τύπος

Δείτε και -Κρήτη: Άνοιξε το αρχιεπισκοπικό «καζάνι»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!