Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Andy Williams ~ 'The Shadow Of Your Smile' ( Live ) / 1965

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-gt2emNfcI&ab_channel=nipstertunes

The Shadow Of Your Smile by Andy Williams - live version - music from the 1965 film "The Sandpiper" - starring Richard Burton and the lovely Elizabeth Taylor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!