Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Β Λ Α Β Ε Σ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν, ΑΠΟ διαΒΟΛΙΑ 'mRNA': ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ ΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ / Β Ι Ν Τ Ε Ο καί 17 Πηγές!

 
https://rumble.com/v1jj6pf--mrna-.html

ΠΗΓΗ:
https://doctors4covidethics.org/vascular-and-organ-damage-induced-by-mrna-vaccines-irrefutable-proof-of-causality/

Αυτό το άρθρο συνοψίζει τις αποδείξεις από πειραματικές μελέτες και από νεκροψίες ασθενών που απεβίωσαν μετά τον εμβολιασμό. Τα συλλογικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι:

1. Τα εμβόλια mRNA δεν παραμένουν στο σημείο της ένεσης, αλλά ταξιδεύουν σε όλο το σώμα και συσσωρεύονται σε διάφορα όργανα,

2. Τα εμβόλια COVID τεχνολογίας mRNA προκαλούν μακροχρόνια έκφραση της πρωτεΐνης ακίδας SARS-CoV-2 σε πολλά όργανα,

3. Η επαγόμενη από το εμβόλιο έκφραση της πρωτεΐνης ακίδας προκαλεί φλεγμονή παρόμοια με αυτοάνοσα νοσήματα,

4 Η φλεγμονή που προκαλείται από το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη οργάνων, ειδικά στα αγγεία, μερικές φορές με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Τα πορίσματα που παρουσιάζονται καταδεικνύουν ξεκάθαρα μια αλυσίδα αιτιότητας από την ένεση του εμβολίου σε:

- ταχεία διανομή του εμβολίου μέσω της κυκλοφορίας του αίματος,

- ευρέως διαδεδομένη έκφραση πρωτεΐνης ακίδας, εμφανώς στα αιμοφόρα αγγεία και

- φλεγμονή που μοιάζει με αυτοάνοσο και βλάβη οργάνων.
Συνολικά, αυτά τα εμβόλια δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν πειραματικά - το «πείραμα» είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή που πολλοί γιατροί και επιστήμονες είχαν προβλέψει εξαρχής [17]. Ο εμβολιασμός πρέπει να διακοπεί και όλες οι εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις χρήσης τους πρέπει να ανακληθούν.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1) Bozkurt, B. et al. (2021) Myocarditis With COVID-19 mRNA Vaccines. Circulation 144:471-484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=34281357

2) Ehrlich, P. et al. (2021) Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report. Clinical research in cardiology official journal of the German Cardiac Society 110:1855-1859
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=34487236

3) Rose, J. and McCullough, P.A. (2021) A Report on Myocarditis Adverse Events in the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in Association with COVID-19 Injectable Biological Products. Current problems in cardiology p. 101011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=34601006

4) Shilhavy, B. (2022) 43,898 Dead, 4,190,493 Injured Following COVID Vaccines in European Database of Adverse Reactions.
https://healthimpactnews.com/2022/43898-dead-4190493-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions/

5) Anonymous, (2020) SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Summary statement of the pharmacokinetic study [English translation].
https://archive.org/details/pfizer-confidential-translated

6) Latyopva, A. (2022) Did Pfizer Perform Adequate Safety Testing for its Covid-19 mRNA Vaccine in Preclinical Studies? Evidence of Scientific and Regulatory Fraud.
https://doctors4covidethics.org/did-pfizer-perform-adequate-safety-testing-for-its-covid-19-mrna-vaccine-in-preclinical-studies-evidence-of-scientific-and-regulatory-fraud/

7) Bansal, S. et al. (2021) Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines. J. Immunol. 207:2405-2410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=34654691

8) Röltgen, K. et al. (2022) Immune imprinting, breadth of variant recognition and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination. Cell (preprint)
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.018

9) Andries, O. et al. (2015) N1-methylpseudouridine-incorporated mRNA outperforms pseudouridine-incorporated mRNA by providing enhanced protein expression and reduced immunogenicity in mammalian cell lines and mice. J. Control. Release 217:337-344
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2015.08.051

10) Pardi, N. et al. (2018) Nucleoside-modified mRNA vaccines induce potent T follicular helper and germinal center B cell responses. J. Exp. Med. 215:1571-1588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29739835

11) Aldén, M. et al. (2022) Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line. Curr. Issues Mol. Biol. 44:1115-1126
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=35723296

12) Anonymous, (2021) OpenVAERS.
https://www.openvaers.com/

13) Perez, J.C. et al. (2022) Towards the emergence of a new form of the neurodegenerative Creutzfeldt-Jakob disease: Twenty six cases of CJD declared a few days after a COVID-19 “vaccine” Jab. ResearchGate (preprint)
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14427.03366

14) Charnley, M. et al. (2022) Neurotoxic amyloidogenic peptides in the proteome of SARS-COV2: potential implications for neurological symptoms in COVID-19. Nat. Commun. 13:3387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=35697699

15) Nyström, S. and Hammarström, P. (2022) Amyloidogenesis of SARS-CoV-2 Spike Protein. J. Am. Chem. Soc. 144:8945-8950
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=35579205

16) Palmer, M. and Bhakdi, S. (2021) The Pfizer mRNA vaccine: Pharmacokinetics and Toxicity.
https://doctors4covidethics.org/the-pfizer-mrna-vaccine-pharmacokinetics-and-toxicity/

17) Bhakdi, S. et al. (2021) Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns.
https://doctors4covidethics.org/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-vaccine-safety-concerns/

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!