Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Α Ψ Ο Γ Ο Σ ! Βουλευτής ΑΛΗΘΙΝΟΣ, Σωτήριος Ιωάννου ονομάζεται, του 'ΕΛΑΜ' Λάρνακος! Ε Υ Γ Ε καί πάλι ΕΥΓΕ! / Β Ι Ν Τ Ε Ο, μόλις 49΄΄ !

 https://www.youtube.com/watch?v=Vj3ayX4wenU&ab_channel=%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!