Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΑΓΑΘΟΣ - Gnomonpedia / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 


https://www.youtube.com/watch?v=ypq5ZhCWeg8&ab_channel=GNOMONPEDIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!