Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΤΙΠΟΙΟΥΜΑΙ - Gnomonpedia / Β Ι Ν Τ Ε Ο 30΄΄

 https://www.youtube.com/watch?v=ePnRoNUJqeU&ab_channel=GNOMONPEDIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!