Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Οἱ «ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ» ζητοῦν τήν ἀποκαθήλωσι τοῦ Σατανᾶ, πού στήθηκε στό Π. Φάληρο


ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»
Δουκίσσης Πλακεντίας 5,
151 27 Μελίσσια

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου 2017
Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/1/15-12-17

Πρὸς τὸν ἀξιότιμον Δήμαρχον Π. Φαλήρου, κ. Δ. Χατζηδάκην

            Κύριε Δήμαρχε,

Μὲ μεγάλη ἔκπληξι, πολλοὶ Φαληριῶτες, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διερχόμενοι Ἀθηναῖοι, ἀντίκρυσαν  πρὸ ἡμερῶν ἐμβρόντητοι   στὸν παραλιακό μας δρόμο ἕνα (ἐπιεικῶς) ἔκτρωμα ἄγαλμα(;), ποὺ φαίνεται ὅτι παριστάνει (κατὰ τὶς δημοσιογραφικὲς δημοσιεύσεις) ἕναν «ἄγγελο» καὶ δῆθεν φύλακα τοῦ ἀγαπημένου μας προαστίου!

Μετὰ τὴν πρώτη καὶ ἐξόχως δυσάρεστη ἔκπληξι, προσπαθήσαμε νὰ συγκεντρώσουμε πληροφορίες, ὥστε νὰ κατανοήσουμε περὶ τίνος πρόκειται, γιατί τοποθετήθηκε στὸ σημεῖο ἐκεῖνο, μὲ ποίων τὴν «ἔμπνευσι» καὶ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ στόχευσις αὐτῆς τῆς «κατασκευῆς».

Ἀπὸ τὶς εἰδησεογραφικὲς ἱστοσελίδες, ἀλλὰ καὶ τὸν Τύπο, διαβάσαμε πὼς πρόκειται γιὰ τὸν νέο «φύλακα ἄγγελο»(!!!) τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου μας, ποὺ τοποθέτησε σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο τῆς παραλιακῆς λεωφόρου ἡ δημοτικὴ ἀρχή μας, κατόπιν δωρεᾶς ἑνὸς ζεύγους ἐφοπλιστῶν, ἀφοῦ ἔγινε ἡ σχετικὴ παραγγελία σὲ ἕναν καλλιτέχνη(;).


Σὲ κάθε περίπτωσι, ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε, καὶ κατὰ γενικὴ ὁμολογία τῶν δημοτῶν (ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα ἀρνητικὰ σχόλιά τους στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπισυναπτόμενες ὑπογραφές), ἀλλὰ καὶ τῶν διερχομένων, πρόκειται γιὰ ἕνα κακάσχημο ἐξάμβλωμα, ποὺ μόνο «Ἄγγελος» δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποκληθῆ!

Ὅπως σίγουρα θὰ γνωρίζετε, οἱ ἀληθινοὶ φύλακες Ἄγγελοι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ τὴν μακραίωνη παράδοσί της, ἔχοντας ὡς πρώτιστο γνώμονα τὴν Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμμία σχέσι μὲ αὐτὸ τὸ  ἀπεχθὲς   κατασκεύασμα.

Βλέποντας ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε τὸ τέμπλο ἑνὸς Ναοῦ, λόγου χάριν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου ἢ τῆς Παναγίτσας, οἱ Ἄγγελοι παριστῶνται ἁγιογραφικῶς στὴν δεξιὰ καὶ ἀριστερὴ (πλάγια) εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ ἑκάστου Ναοῦ καὶ εἶναι οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ὡς εἰκόνες λοιπόν, εἶναι ἐνδεδυμένοι μὲ προσεγμένους χιτῶνες καὶ ποτὲ γυμνοί, ἐνῷ πέραν τοῦ ὑπολοίπου γενικοῦ συνόλου, ποὺ εἶναι ἀνέκαθεν ἰδιαιτέρως καλαίσθητο καὶ ἐμπνέει σὲ ὅλους σεβασμό, ἔχουν  ἀνθρώπινα   κεφάλια!

Τὸ ἀκατανόητο αὐτὸ (καὶ περιέργως κατακόκκινο· γιατί ἄρα γε;) κατασκεύασμα στὴν παραλιακὴ λεωφόρο, ὅπως ἔχετε δῆ καὶ ὁ ἴδιος δὲν διαθέτει κεφάλι, ἀλλὰ μία ἐξώκοσμη ἕως σατανική, θὰ λέγαμε ἀνεπιφυλάκτως, κεφαλὴ σαύρας ἢ φιδιοῦ καὶ πάντως κατὰ κανένα τρόπο ἀνθρώπου ἢ Ἀγγέλου κατὰ τὴν γενικῶς παραδεδεγμένη ὀρθόδοξη ἁγιογραφία τόσων αἰώνων! Καὶ ἂς μὴ δικαιολογηθῆ κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ κάποια «ἐλεύθερη καλλιτεχνικὴ σύλληψι», ἀφοῦ ἡ στοιχειώδης καλαισθησία κακοποιεῖται ἐντελῶς.

Γιὰ νὰ μὴ μακρυγοροῦμε, θεωροῦμε πὼς δὲν «χαρίζει» διόλου στὸ ὄμορφο προάστιό μας, πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι ἔχει ἀκατανόητα καὶ ἐξώκοσμα στοιχεῖα, ποὺ ἀντὶ νὰ προσφέρουν κάτι, ἀντιθέτως προδιαθέτουν ἀρνητικῶς τοὺς διερχομένους, ἀλλὰ καὶ τοὺς συμπολῖτες μας. Πιστεύουμε, πὼς ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ δὲν εἶχε πιθανῶς ἐξ ἀρχῆς γνῶσι τῆς ἀπαράδεκτης αὐτῆς σχεδιάσεως.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, διερωτώμεθα τί γνώμη ἔχει καὶ τί θέσι λαμβάνει ἡ τοπικὴ Μητρόπολις καὶ ὁ πνευματικός μας πατέρας οἰκεῖος Μητροπολίτης, πρὸς τὸν ὁποῖο κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα ἐπιστολή-παράκλησις καὶ διαμαρτυρία μας.

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε, ἐπειδὴ κατὰ γενικὴ παραδοχὴ εἶσθε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιτυχημένους καὶ ἐμπείρους δημοτικοὺς ἄρχοντες τῆς χώρας καὶ ἐπειδὴ ἔχετε γίνει ἀποδέκτης πλήθους ἀρνητικῶν (καὶ μόνον θὰ λέγαμε) διαμαρτυριῶν τῶν δημοτῶν, θέλουμε νὰ σᾶς καλέσουμε νὰ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΤΕ τὸ ταχύτερο δυνατὸν αὐτὸ τὸ κακάσχημο κατασκεύασμα, ποὺ μόνον «Ἄγγελο» καὶ «προστάτη» δὲν παριστάνει…

Ἔχοντας τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀφουγκρασθῆτε τοὺς δημότες ΚΑΙ ψηφοφόρους σας καὶ τὶς ὄντως εὔλογες ἐνστάσεις τους, διατελοῦμε μετὰ τιμῆς καὶ ἀναμένουμε τὶς δικές σας ἐνέργειες.

Γιὰ τὸ Δ.Σ.
Ὁ πρόεδρος


Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης


Κοινοποίησις:
  1. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
  2. κ.κ. Ἀντιδημάρχους
  3. κ.κ. Προέδρους Συνδυασμῶν Μειοψηφίας
  4. Τοπικὰ Μ.Μ.Ε.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Δημάρχου
Ἐπισυνάπτεται τὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Δήμου Π. Φαλήρου«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!