Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Χρειάζεται καί ἡ ἀνθρωπιά μας καί ἡ ὑπομονή μας!
Ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες ὅλος ὁ κόσμος μας ἀνετράπη. 
Δικό μας παιδί, πολὺ δικό μας παιδί, ἡ Σεμέλη μας, μόλις 17 ἐτῶν, εἰσήχθη ἐσπευσμένως στὸ νοσοκομεῖο Γεννηματᾶς μὲ πολὺ χαμηλοὺς ὅλους τοὺς δείκτες τοῦ αἵματός της. 
Πολὺ χαμηλούς. 
Ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἦταν ἀθλήτρια καὶ δὲν ἔκανε καλὴ διατροφὴ καὶ ζωή, θὰ ἦταν ἤδη σὲ κῶμα καὶ σήμερα δὲν θὰ σᾶς ἔγραφα κάτι γιὰ αὐτό.
Ἐπειδὴ ὅμως τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, ὄχι μόνον τὸ παλεύουμε, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ πολὺ σοβαρὲς πιθανότητες ὁλοκληρωτικῆς ἀποφυγῆς τοῦ κινδύνου καθὼς φυσικὰ καὶ πλήρους θεραπείας της.

Γιὰ νὰ μπορέσῃ τὸ παιδὶ νὰ ἀνταπεξέλθῃ πλήρως καὶ νὰ περάσῃ στὸ ἐπόμενο στάδιο θεραπείας του, ἀπαιτεῖται αἷμα καὶ αἱμοπετάλια. Χρειάζεται δηλαδὴ συμβατὸς δότης, ποὺ γίνεται νὰ ἐλεγχθῇ γιὰ τὴν συμβατότητα μόνον στὸ νοσοκομεῖο Γεννηματᾶς. 
Οἱ ὑποψήφιοι δότες μποροῦν νὰ εἶναι ἀπὸ 17 ἔως 60 ἐτῶν καὶ στὸ νοσοκομεῖο θὰ τοὺς κάνουν γνωστὸ τὸ πότε καὶ πῶς θὰ πραγματοποιεῖται ἡ διαδικασία.

Η κόρη μου χρειάζεται να κάνει μεταγγίσεις αίματος και αιμοπεταλίων κάθε εβδομάδα τρεις φορές.
Παρακαλώ όσους φίλους μπορούν, ας έρθουν πρωινές ώρες στο Γενικό Κρατικό «Γιώργος Γεννηματάς» για να δουν αν είναι συμβατοί δότες για αιμοπετάλια.

Αν μπορείτε, κοινοποιήστε το.
Ευχαριστώ

Νικόλαος Θανασόπουλος

Τὰ τηλέφωνα τῆς οἰκογενείας εἶναι: 6931093322 καὶ 6977215152.

Ζητῶ ἀπὸ ὅλους τοὺς φίλους τῆς σελίδος μας, γνωστοὺς κι ἀγνώστους, ἀκόμη κι …«ἐχθρούς» νὰ σκεφθοῦν πὼς μιλᾶμε γιὰ ἕνα 17χρονο παιδὶ καὶ πὼς θὰ μποροῦσε στὴν θέσιν του νὰ εἶναι ὁποιοδήποτε ἄλλο. 
Ἡ ἡλικία καὶ μόνον αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ τὸ κάνει πιὸ δικό μας καὶ μᾶς ἐπιφορτίζει, ὅλους μας, μὲ τὸ χρέος τῆς ταχυτάτου ἀναῤῥώσεώς του, ὅπως φυσικὰ αὐτὸ θὰ μᾶς συνέβαινε γιὰ κάθε νέον ἄνθρωπο, δικό μας ἢ μή. Ὅπως καὶ γιὰ κάθε συμπολίτη μας.

Ζητῶ τὴν ὑπομονή σας ἐπίσης, διότι ἐὰν εὑρεθῆ συμβατὸς δότης, θὰ πάρη χρόνο ἡ διαδικασία προσφορᾶς του.
Ζητῶ ἐπίσης τὴν ὑπομονή σας γιὰ τὴν ἀνάγκη ἠθικῆς καὶ συναισθηματικῆς ὑποστηρίξεως στὸ παιδὶ αὐτό, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.
Ζητῶ ἐπίσης τὴν ὑπομονή σας γιὰ τὴν μεγάλη ἀνάγκη διαδόσεως τοῦ γεγονότος, καθημερινῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκατασταθῇ πλήρως ἡ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ!!!

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων. Ἔχουμε μακρὺ ἀγῶνα ἐμπρός μας καὶ χρειάζεται νὰ παραμείνουμε ὅλοι μας δυνατοί.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους σας ἐκ βάθους καρδίας!

Φιλονόη

Σημείωσις

Προσωπικῶς θὰ εἶμαι ἐκεῖ συνέχεια καὶ πρὸς τοῦτον οἱ δημοσιεύσεις τῆς σελίδος, πλὴν τῶν ἤδη προγραμματισμένων, θὰ μειωθοῦν στὸ ἐλάχιστον. Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος.


[https://averoph.wordpress.com/2017/12/29/%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%E1%BD%B1%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%E1%BC%A1-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%E1%BD%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6/#more-99914]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!