Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Νεοκλής Σαρρής: Π ρ ο φ η τ ι κ ό ς Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου 2010, σε στρατόπεδο. Κάθοδος Έθνους μας στον Άδη....

 
https://www.youtube.com/watch?v=iGGp0UGD8SU&ab_channel=Neocleous

Νεοκλής Σαρρής: Προφητικός Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου 2010, σε στρατόπεδο.

Κάθοδος Έθνους μας στον Άδη.
Ο εκλιπών μέγας διδάσκαλος του Γένους, του οποίου το όνομα φέρει το κανάλι μας, προφητεύει, συγκινείται, συγκλονίζει.
Προοιωνίζεται κάθοδος στον Άδη του Έθνους μας και της Πατρίδας μας.
Ημερομηνία Πανηγυρικού: 24 - 03 - 2010

2 σχόλια:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!