Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Εάν οι άνθρωποι ΓΝΩΡΙΖΑΝ περί του Δ ι α β ό λ ο υ ...Σχετική εικόνα


“Eάν οι ανθρωποι γνώριζαν περί του διαβόλου, θά εκτιμουσαν τήν Εκκλησία καί τά Μυστήριά Της, πού τόν προστατεύουν από αυτόν. 

΄Ετσι οι ανθρωποι, μή εχοντας γνώση περί του θέματος του διαβόλου, πολιτεύονται αμέριμνοι, χωρίς νά ξέρουν ποιοί ειναι οι εχθροί του, προχωρουν στή ζωή τους απροστάτευτοι καί τά αποτελέσματα ειναι καταστροφικά...”

Δημητρίου Παναγοπούλου†

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!