Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΤΑ 14 ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ.


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

(Όπως) επιμένει ο Παύλος ενωνόμαστε μέσα στην Εκκλησία, "εν ενί πνεύματι και εν τω αυτώ πνεύματι". Η ένωσή μας είναι τέλεια, διότι είναι "εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος".
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Και απο αυτήν την ένωσή μας, μας κατακλύζει πνεύμα ειρήνης. Ο σύνδεσμος ειρήνης τον οποίο αναφέρει ο Απόστολος, εκφράζεται με τα χαρίσματα του Πνεύματος, το οποίο διαρρέει το σώμα των πιστών.

Τα χαρίσματα αυτά είναι 

η  α γ ά π η,

η  μ α κ ρ ο θ υ μ ί α,

η  π ί σ τ η,

η  π ρ α ό τ η τ α,

η  ε γ κ ρ ά τ ε ι α,

η  α λ λ η λ ο β ο ή θ ε ι α,

η  α υ τ α π ά ρ ν η σ η, 

η  ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η,

η  α υ τ ο θ υ σ ί α,

η  λ α χ τ ά ρ α  για  π ρ ο σ ε υ χ ή,

η  ν η σ τ ε ί α,

η  α γ ρ υ π ν ί α,

η  π ε ί ν α  και η  δ ί ψ α για  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή  ζωή,

μέσα στην οποία όλα αυτά τα χαρίσματα λειτουργούνται, καθώς κατατίθενται στην τράπεζα της ζωής και "τ ο κ ι ζ ό μ ε ν α" πολλαπλασιάζονται, η μελέτη των θείων λόγων και η συγγραφή, η παρηγορία, το φιλόστοργο, η ελεημοσύνη και άλλα πολλά.

Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο, "όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας" με τις ζωογόνες πνοές του.

[Απόσπασμα απο το Κυριακάτικο φυλλάδιο 'Φωνή του Κυρίου', αρ.φ. 48 (3365)]

"Π  Α  Π  Α  Φ  Λ  Ε  Σ  Σ  Α  Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!