Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Μά, δέν μας είχε περάσει π ο τ έ από τό μυαλό.....Ο ΣΥΡΙΖώνυμος και οι Τ έ κ τ ο ν ε ς....

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ 2009 ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑÏΤΩΝ....

Οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τό Τάγμα τῶν Ναϊτῶν χρονολογοῦνται ἀπό τό 2009. 
Στίς 27-11-2009 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τιμήθηκε μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊτῶν. 

Τά ἀνωτέρω τά διαβάζουμε σέ δημοσίευμα τοῦ ἐντύπου «Ναϊτικά Νέα». 

Μάλιστα στό ἴδιο δημοσίευμα διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδωσε ἐντολή στόν τότε Μητροπολίτη Μαραθῶνος κυρό Μελίτωνα νά παραστεῖ τόν Νοέμβριο τοῦ 2009 ὡς ἐκπρόσωπός του, σέ «Τελετή Περικοσμήσεως τῶν Νέων Ἱπποτῶν». 

Διαβάζουμε στά «Ναϊτικά Νέα» (τεῦχος 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2010), στήν 4η σελίδα (στό τέλος) : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PATRIC E. REA, ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΤΟΝ Β' .

«Στίς 27 Νοεμβρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ὁ Μέγας Διοικητής τοῦ Παγκοσμίου Τάγματος, Στρατηγός PATRIC E. REA, συνοδευόμενος ἀπό τόν Μεγάλο Προκαθήμενο Σταμάτη Κοντογεώργη, τόν Μεγάλο Καγκελάριο Δημήτριο Τζίμα, τόν Διοικητή Ἀθηνῶν Στέλιο Κατσέλη καί τόν Ὑπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιο Παπαχρήστο, ἐπισκέφθηκαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο τόν Β'». 

Καί παρακάτω διαβάζουμε : «Ὁ Στρατηγός Μέγας Διοικητής ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατο γιά τό Διεθνές Τάγμα τῶν Ἱπποτῶν τοῦ ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ, καί ἀνεπτύχθη ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο πλευρῶν. 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος έδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον (!!!) γιά τό Τάγμα καί ἔδωσε ἐντολή ὅπως, κατά τήν Τελετή τῆς Ἐθνικῆς Περικοσμήσεως τῶν Νέων Ἱπποτῶν τήν 28η Νοεμβρίου 2009, νά παραστεῖ καί νά τόν ἐκπροσωπήσει ὁ Μητροπολίτης Μαραθῶνος κ. κ. ΜΕΛΙΤΩΝ. 

Στήν συνέχεια ἔγινε ἡ ἀπονομή του ΑΣΤΕΡΑ τοῦ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ἀπό τόν Στρατηγό Μεγάλο Διοικητή πρός τόν Μακαριώτατο»... 

2. Οἱ ὑποψήφιοι πρός ἐγκατάστασιν Ἱππόται τῶν Ταγμάτων δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες καί Τέκτονες τῆς Βασιλικῆς Ἀψίδος καί μέλη Στοῶν. 

Στό βιβλίο τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέ τίτλο : «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ τῶν Ἡνωμένων Στρατιωτικῶν καί Τεκτονικῶν Ταγμάτων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Ἱεροσολύμων τῆς Παλαιστίνης, τῆς Κύπρου, τῆς Ρόδου, τῆς Κρήτης καί τῆς Μάλτας», ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ 1999, τό ὁποῖο ἐκδίδεται ὑπό τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐν Ἀθήναις, Ἔτος Κυρίου 1999, Ἔτος Τάγματος 881, στήν σελίδα 36, στό ὑποκεφάλαιο μέ τίτλο : 

«Προσόντα ὑποψηφίων», στήν παράγραφο 101, διαβάζουμε : 

«Δεδομένων τῶν στενῶν καί μακρῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ταγμάτων τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ οἱ ὑποψήφιοι πρός ἐγκατάστασιν Ἱππόται τῶν Ταγμάτων δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες καί Τέκτονες τῆς Βασιλικῆς Ἀψίδος καί ταμειακῶς ἐντάξει μέλη Στοῶν…». 

Ἑπομένως, γιά νά εἶναι κάποιοι μέλη Ναϊτικοῦ Τάγματος, σύμφωνα μέ τό ἐπισημότατο Σύνταγμα τῶν Ταγμάτων αὐτῶν, ὅπως προείπαμε, «δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες… καί μέλη Στοῶν…».

3. Εὔλογα ἐρωτήματα

Μετά τά ἀνωτέρω ντοκουμέντα, φυσικό εἶναι νά δημιουργοῦνται σέ ὅλους μας εὔλογα καί καλόπιστα ἐρωτήματα, σχετικά μέ τήν τιμητική διάκριση τοῦ Ναϊτικοῦ Τάγματος πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τά ὁποῖα υἱϊκῶς, εὐσεβάστως καί ταπεινῶς καταθέτουμε. 

Τά μέλη τοῦ Ναϊτικοῦ Τάγματος, πού παρασημοφόρησαν τόν Ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά τους, Διδάσκαλοι Τέκτονες καί μέλη μασονικῶν Στοῶν; 

Γνώριζε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι τό Ναϊτικό αὐτό Τάγμα συνδέεται στενῶς μέ τόν Ἐλευθεροτεκτονισμό, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά τους; 

Ἄν ναί, πῶς ἀποδέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιά τέτοια τιμητική διάκριση ἀπό μέλη ὀργανώσεως (τέκτονες), πού ἔχει καταδικάσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνοδικῶς ἀπό τό 1933 καί ἐντεῦθεν; 

Προκαθήμενος, νά ἀποδέχεται ναϊτικά-μασονικά χρήματα, γιά νά ἐπισκευασθεῖ ὁ Καθεδρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν; 

Ἐπίλογος.
 Ἡ οὐσία καί ἡ σημασία τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ἕνα Τάγμα, πού σχετίζεται στενά μέ τόν Ἐλευθεροτεκτονισμό, σύμφωνα μέ τίς πηγές, πού παραθέσαμε, τίμησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο. 

Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὅπως καί νά ’χει τό πρᾶγμα, ἀλγεινές εἶναι οἱ σκέψεις, πού δημιουργοῦνται σέ ὅσους διαβάζουν καί μαθαίνουν γι’αὐτές τίς ἐνέργειες, ἰδιαίτερα δέ στούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

http://deltio11.blogspot.com/2020/05/blog-post_92.html

3 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ''μακαριοτατο''? ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τ υ π ι κ ώ ς καί μόνο τ υ π ι κ ώ ς είναι η αρμόζουσα προσφώνησή του, γιά τό αξίωμα αυτό που κατέχει.
   Τώρα κατά τά άλλα......
   (Τόν πατριάρχη τόν προσφωνούν Παναγιώτατο. Τύποις... Άν όντως είναι, πρόκειται γιά μία συζήτηση ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ....)

   Διαγραφή
 2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ''ΜΠΑΛΑ'' ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ? ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΦΤΑΙΜΕ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!