Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο (καλοκουρδισμένος) Π ό λ ε μ ο ς (Παρά -)πληροφορήσεως γιά τά Εμβόλια!

 


http://koukfamily.blogspot.com/2021/02/blog-post_102.html

3 σχόλια:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!