Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Ἕνας ὁ σκοπός,ἕνας ὁ στόχος..........

 


Τό ἀνάγλυφο πορταῖτο τοῦ Μωϋσῆ Μπέν Μαϊμόν ( γνωστός ὡς Μαϊμονίδης,σεφραδίτης ἑβραῖος ...φιλόσοφος ) εἶναι ἕνα ἀπό τά 23 πού βρίσκονται στό Καπιτώλιο τῆς Οὐάσινγκτον. Θεωροῦνται ὡς « ἱστορικά πρόσωπα πού ἔχουν διακριθῆ γιά τό ἔργο τους στήν διαμόρφωσιν τῶν ἀρχῶν πού διέπουν τό Ἀμερικανικό Δίκαιον » ( ἐδῶ)


Τώρα ποῦ ἀκριβῶς βοήθησε τό Ἀμερικανικό Δίκαιον,τό ἔργο τοῦ Μαϊμονίδη ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε πάνω στήν Τορά καί τό Ταλμούδ ἁπλοποιώντας καί ἐκλαϊκεύοντας τά γραπτά,γιά νά τά καταλάβουν οἱ διασκορπισμένοι ἀνά τήν Εὐρώπη ἑβραῖοι ὥστε νά μήν χάσουν τόν σκοπό τους ὡς φυλή,αὐτό προφανῶς τό γνωρίζουν οἱ σιῶνες πού ἐξουσιάζουν τῆς ΗΠΑ. 

Νά κάτι πού ὁ Μαϊμονίδης μετέφερε μέσῳ τῶν Χαλαχικῶν ἀρχῶν ( Halakha : ἑβραϊκοί νόμοι βασισμένοι στήν Τορά καί τό Ταλμούδ)

Moses ben Maimon ( 1138-1204):  

«Καί ἐπιτρέπεται νά δοκιμάσετε ἕνα φάρμακο σ᾿ ἕναν εἰδωλολάτρη, ἐάν αὐτό ἐξυπηρετεῖ ἕναν σκοπό »· 

Ὅπου εἰδωλολάτρης πᾶς εἷς μή ἑβραῖος.

Τό ἴδιο,ὅπως διαβάζουμε,ἐδῶ, ἐπαναλαμβάνεται ἀπό τόν R. Moses Isserles ( [1530-1572] ἑβραῖος τῆς Πολωνίας,ῥαββῖνος ταλμουδιστής καί πιστός τῶν Χαλαχικῶν ἀρχῶν τοῦ Μαϊμονίδη). 

Τετρακόσια χρόνια μετά τόν Μαϊμονίδη, δέν ἀλλάζει τίποτα γι᾿αὐτούς καί γιά τόν τρόπο πού ἀντιμετωπίζουν κάθε ἕναν μή ἑβραῖο. 

Κάτι πού ἀποδεικνύει πώς ὅτι καί νά γίνῃ αὐτῶν ὁ σκοπός καί ὁ στόχος παραμένει ἴδιος κι᾿ἀπαράλλαχτος : ἡ ἐξάλειψις τῶν μή ἑβραίων. 

Μέχρι σήμερα...

Ἡ Πελασγική

http://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_41.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!