Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

«Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης σύμμαχος καί προαγωγός τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ»Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
 
Πρώτη νοικτή πιστολή το πιστο λαο:

(18/11/2016 13:52)
λες ο σοφιστεες τν οκουμενιστν εραρχν πού ναπτύχθηκαν καί μετά τήν ληστρική Σύνοδο στό Κολυμπάρι τς Κρήτης, γιά... τήν διευκόλυνση τελικς τς ποδοχς καί ποδοχς τς «Παγκόσμιας Κυβέρνησης» καί «Παγκόσμιας Θρησκείας», πιβάλλουν λοι μες ( λαός το Θεο) νά συστρατευθομε μέ τήν πιταγή το ειμνήστου Γέροντος Αγουστίνου Καντιώτη: «Διά τοτο να μή θρηνήσωμεν μεγαλυτέρας συμφοράς ν τ κκλησί, εναι νάγκη πείγουσα, πως δημιουργηθ ν τ πιστ λα το Θεο ζωηρόν νδιαφέρον διά τά κκλησιαστικά πράγματα, τινα βαίνουν κατά κρημνν [...] αστηρός, συστηματικός, μέ ντικειμενικά προπαντός κριτήρια γινόμενος λεγχος πρέπει νά συνεχισθ σφοδρότερος καί νά σείση πύλας Βαβυλνος. Σπεύσατε καί καταγγείλατε νά γίνη ταχυτάτη κκαθάρισις. Σείσατε κάστρα νομίας καί κκαθαρίσατε τήν νορίαν καί τήν πισκοπήν σας κ τν ναξίων ποιμένων [...]. Συγκρατηθτε [...]. Τάς νδείξεις ες ποδείξεις μεταβάλετε καί τότε βαδίσατε θαρραλέοι πρός τήν κάθαρσιν. Κύριος θά εναι μαζί σας» (λεγχος, 1994, β΄ κδοση, σελ. 49).
Συντασσόμενοι καί ποφασισμένοι σέ ,τι καταθέτουμε δ, ς φουγκραστον ― τουλάχιστον ατή τήν φορά ― ο παίτιοι τς συγχύσεως λης, ο φιλοοικουμενιστές εράρχες μας, τήν ργή το λαο το Θεο, γιατί χει προδοθε· το λαο, πού εναι πλέον ποφασισμένος γιά τήν κάθαρση. μες φήνοντας «τάς μωράς συζητήσεις» τν ξεπεσμένων οκουμενιστν, πού ντρέπονται νά κηρύξουν τήν μοναδικότητα καί τήν πολυτότητα τς ρθοδόξου κκλησίας, τούς γκαταλείπουμε. Διότι γωισμός τούς χει παγιώσει στήν πλάνη... Τό διαμηνύει τό Πνεμα τό γιον διά το ποστόλου: «Αρετικόν νθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτο». Καί ν λόγος ατός σχύει γενικς περί τν αρέσεων καί τν αρετικν, «πόσο μλλον σχύει γιά τήν παναίρεση τν οκουμενιστν». Καί καθώς πιά γνωρίζουμε πώς δέν πάρχουν δύο κκλησίες, κκλησία τν ερέων καί κκλησία τν Λαϊκν, πως κηρύττουν ο παπικοί, ς κατανοήσουν ο σκανδαλοποιοί, ο γαπολόγοι, πού νοιξαν τήν γκαλιά τους στούς αρετικούς προτάσσοντας χίλια δυό προσχήματα γιά νά μς καθησυχάσουν τόσα χρόνια, ς κατανοήσουν λέμε, πώς μς εναι περιττοί. Δέν τούς ναγνωρίζουμε τέτοιους εράρχες ο ποοι θέτουν αυτούς πέρ τν νοητν στέρων, πού εναι ο γιοι Θεοφόροι Πατέρες μας.
γαπητοί ν Χριστ δελφοί, λαϊκοί, ερες καί ρχιερες, ρόλος τν λαϊκν μέσα στήν κκλησία το Χριστο δέν εναι τό «ερό κράτος», πού κηρύττουν ο παπικοί, οτε τό κράτος τν λαϊκν, «λαοκρατία», πού ποστηρίζουν ο προτεστάντες. κυρώνουμε τήν διεστραμμένη ατή κκλησιολογία τς κπεσούσης Δύσεως, τήν ποία καλλιεργε πολλά χρόνια «παναίρεση το δυσσεβος καί δυσώδους οκουμενισμο».
Τό « Λαός το Θεο δέν δικαιοται νά χη λόγον, λλά φείλει τυφλήν πακοήν ες τήν κκλησίαν» χαρακτηρίζουμε καί μες λοι ς «τό σύγχρονο κήρυγμα το ντιχρίστου».
Καί καθώς γνωρίζει γιος Γρηγόριος Παλαμς τι θά πάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοπροφτες πού θά εσάγουν αρέσεις πωλείας (Β΄ Πέτρου 2,1) καί θά «ξαγοράζουν τούς πιστούς μέ περβολικά πλαστούς λόγους» (Β΄ Πέτρου 2,3), ασθανόμαστε μεγάλη ντροπή καί μηχανία ταν κάποιοι ζητον νά παραιτηθον πό μόνοι τους τέτοιοι νθρωποι, κόμη κι ν εναι πίσκοποι καί Πατριάρχες καί πού τρομοκρατον φελες λαϊκούς μά καί κληρικούς.
πό τέτοιους νθρώπους, κόμη κι ν εναι πίσκοποι, θέλει κανόνας νά προστατεύση τούς ρθοδόξους καί προβλέπει τήν διακοπή τς «κοινωνίας» μέ ατούς λλις τήν «ποτείχιση». Καθώς δέ, εναι πλέον γνωστό, ο πατέρες δέν θεωρον αρετικούς μόνο ατούς πού διδάσκουν πράγματα ξένα π’ τήν ρθόδοξη Παράδοση λλά καί σους «κοινωνον» μέ ατούς. Γι’ ατό χει τόσο μεγάλη σημασία «κοινωνία».
γιος Θεόδωρος Στουδίτης λέει τι εναι «ναθεματισμένοι» σοι «κοινωνον ν γνώσει» τους μέ αρετικούς! Οτε ατό γνωρίζουν ο πρωτεργάτες κληρικοί τς Συνόδου, πού προετοίμασαν δογματικές ποκλίσεις μέ δικαιολογία τήν «νότητα»;
 
Βροντή κ το Τάφου!
«ΤΟ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»!
Τόν παραπάνω τίτλο φέρει μνημειδες δημοσίευμα τς 10ης  ουλίου 2010, «Ο. Τ.»
Προσφύγαμε καί νατρέξαμε στό κείμενο ατό, τό ποο πί σαράντα λόκληρα χρόνια μεινε δημοσίευτο, καθώς πληροφορηθήκαμε μβρόντητοι, διότι μς συνετάραξε τό γεγονός πώς μαζί μέ τήν συμβίβαστη καί νυποχώρητη μαχητικότητα πού πεδείκνυε πέρμαχος το πατρώου ρθοδόξου φρονήματος καί πνευματικός δηγός οίδημος π. Μάρκος Μανώλης, ταν πίστη μας ταν τό «κινδυνευόμενον», δέχθη καί διώξεις! ρχισαν πό τότε ο διώξεις καί συνεχίσθηκανμέ μικρές διακοπές ― μέχρι τς κδημίας του!  Διώξεις φίστανται καί σήμερα ποιοι κληρικοί συντάσσονται μέ τήν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
γαπητοί ναγνστες, ναφέρουμε τό νωτέρω δημοσίευμα το «Ο. Τ.», τό ποο εναι κτενέστατο καί συνταρακτικό, τοτες τίς ρες τς ταραχς πού προκάλεσε μέσ τς καθάρτου, μιαρς, σατανιστικς, πονηρς νεργείας τς οκουμενιστικς πλάνης σέ λο τόν πιστό ρθόδοξο λαό ληστρική Σύνοδος, πού μέ πολύ συνοπτικές διαδικασίες καί σπασμωδικές νέργειες διεξήχθη, λόγ τν δικν μας μαρτιν, στό Κολυμπάρι τς Κρήτης τόν ούλιο 2016 (παρά τίς τόσες διαμαρτυρίες γιά νά μήν πραγματοποιηθ), γιατί καί τώρα πέστησαν διωγμούς κάποιοι γωνιστές κληρικοί. σοι θέλουν ρχηγό καί κεφαλή τς κκλησίας τόν Κύριο ησο Χριστό καί χι τόν Πάπα, πού εναι « τέλεια προσωποποίηση τς πλάνης καί πόλυτος νσάρκωσις τς αρέσεως» (Γέρων Γαβριήλ το ερο Κουτλουμουσίου), δέχονται διωγμούς καί ατοί καί σοι συντάσσονται μέ τήν διακήρυξη τν τεσσάρων Πατριαρχν παντώντας στόν Πάπα Πο Θ΄ (γκύκλιος Πατριαρχν 1848/π. Τρεμπέλα, Ο λαϊκοί ν τ κκλησία, Σωτήρ 1976, σελ. 15), ο ποοι δηλώνουν:
«Παρ’ μν οτε Πατριάρχαι οτε Σύνοδοι δυνήθησάν ποτε εσαγαγεν νέα, διότι περασπιστής τς θρησκείας στίν ατό τό σμα τς κκλησίας, τοι ατός λαός, στις θέλει τό θρήσκευμα ατο αωνίως μετάβλητον καί μοειδές τ τν πατέρων ατο» (Δές ω. Καρμίρης, Τά δογματικά καί Συμβολικά Μνημεα τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, τ. 11, Austria 1968, σ. 920).
πως δέ μς βεβαινει μακρά στορία τς κκλησίας, πλός λαός εναι διδακτός Θεο καί ς μή φέρη θεολογικούς τίτλους καί περγαμηνές. Προφανς δέν γνωρίζουν τό Γραφικό: «Καί σονται πάντες διδακτοί Θεο» (ωάν. 6:45).
Δεχόμαστε διωγμό διότι δέν δεχόμαστε τίποτε τό μεταπατερικό, τίποτε πού νά μή συμφων μέ τίς ννέα  (9) Οκουμενικές Συνόδους «καί τίς  κατά τόπους ρθόδοξες τοιατες, μέ τήν ερά παράδοση τς Μίας γίας, Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας, τήν ποία Κύριος καί Σωτήρ μν ησος Χριστός περιεποιήσατο διά το δίου αματος».
Τό «σμα τς κκλησίας» καί «φύλακας τς ρθοδοξίας», πού εναι, ς τό πομε γιά μία κόμη φορά, χι μόνο κλρος λλά καί ρθόδοξος λαός, δέν διωτεύει, πως φαντάστηκαν τόσα χρόνια ο οκουμενιστές. Μέ φορμή τήν θύελλα πού προκάλεσε (μετά τήν ψευδοσύνοδο τς Φερράρας) ντικανονική ληστρική Σύνοδος στό Κολυμπάρι τς Κρήτης, δραιώθηκε πλέον στήν συνείδηση το λαο μας πόσο μεγάλη βλάβη χει προκαλέσει βδελυρός οκουμενισμός στήν νότητα τς ρθοδοξίας. Καί κατάλαβε τώρα λαός, μέ τήν δόλια διεξαγωγή τς Πανδιάσκεψης, πώς « κ το φιλοπαπισμο καί φιλοπροτεσταντισμο κίνδυνος εναι πολύ μεγάλος»!
 
« οκουμενισμός εναι τό ρχικό νεφέλωμα π’ τό ποο θά προκύψη Πανθρησκεία»
διαφορία μως τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος νά σχοληθ μέ τά συμπτώματα πού πληξαν τόν ρθόδοξο λαό, γιατί δέν γνώριζε τόσα χρόνια τόν ρόλο πού διαδραμάτισε οκουμενισμός, πήντησε θαυματουργικς στίς πονεμένες ψυχές μας, γιατί ξύπνησε συνειδήσεις πού ρχισαν γανακτισμένες νά διαμαρτύρωνται, γιατί στίς μητροπόλεις καί νορίες δέν χει κουστε τίποτε ναντίον το οκουμενισμο. Καί ρωτομε· γιατί δέν σήμανε συναγερμός χτυπώντας τίς καμπάνες λης τς πικρατείας τν κκλησιν τς ρθόδοξης λλάδος καί νά μς επον πώς «σοι περιπτυσσόμενοι λλοφύλους, λλοθρήσκους, αρετικούς, σχισματικούς, μειοσι τό κρος τς ρθοδοξίας, ποχρωματίζουν τήν ρθοδοξίαν καί θοσιν ες ξέγερσιν, ες σκάνδαλον, ες ποστασίαν χριστιανούς ρθοδόξους»;
Γιατί δέν μς επαν πώς ο νά τούς αἰῶνες «σταυροφόροι» τς Δύσεως μέ τήν συνεργασία κάποιων φανατικν βραίων καί μέ τίς «ελογίες» το κοσμικο ρχοντα το Βατικανο, το Πάπα, πιδιώκουν τόν φανισμό λληνισμο καί ρθοδοξίας; Διότι λαός, κόμη καί τοτες τίς ρες το χαλασμο, φέθηκε μόνος νά πληροφορηθ, μετά καί π’ τήν σύγκληση τς Συνόδου στήν Κρήτη, πώς πορεία τν οκουμενιστν κληρικν, ντίληψή τους γιά τήν κκλησία καί ο θεολογικές κκλησιολογικές τους πόψεις εναι νεπανόρθωτα διαβρωμένες, γι’ ατό καί δέν καταλαβαίνουν οτε ς κληρικοί πού εναι τι τά σα φοβερά κατέκλυσαν τό θνος μας σήμερα φείλονται στήν θεοεγκατάλειψη λόγ τν μαρτιν μας. Γι’ ατό καί «λθε ργή το Θεο πάνω μας». Νοιώθουμε πολύ πόνο, ντροπή καί σκανδαλισμό μες λαός λο ατό τό χρονικό διάστημα, γι’ ατό καί ποτυπώνουμε στό χαρτί λα τά παραπάνω∙ καί διότι πό τήν ναρξη κόμη τς προπαρασκευς τς Συνόδου στήν Κρήτη, κδηλώθηκε ντορθόδοξος, ντισυνοδικός καί ντικανονικός χαρακτήρας της καί γιναν λα γνωστά στούς πάντες, κόμη καί στούς φελες διάφορους.
λο τό κακό μως πού προκλήθηκε π’ τήν πραγματοποίηση τελικς ατς τς «Συνόδου» γενν μέσα μας τήν λπίδα συναίσθησης τς εθύνης, τήν ποία φέρουν κεραία πολλοί κπρόσωποι τς κκλησίας μας, γιά τήν παραχάραξη τν ληθειν τς πίστεώς μας, πού γιναν φορμή πομακρύνσεως το λαο μας π’ Ατήν καί γι’ ατό εμαστε δαιμονόπληκτοι, φο μολυσμένούς κκλησία το Χριστο δέν σώζει.
Πάντως, στούς ποκαλυπτικούς ατούς καιρούς μας, σάν ψίθυρος παρηγορητικός φτάνει στά ατιά μας λόγος το Μεγάλου θανασίου (ΒΕΠΕΣ, 39, 199): «άν πίσκοπος πρεσβύτερος, ο ντες φθαλμοί τς κκλησίας κακς ναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαό, χρ ατούς κβάλλεσθαι».
Κρμα πού κόμη καί ο εράρχες δέν μαθαν πώς «ο κκλησιολογικές αρέσεις το καισαροπαπισμο καί το παποκαισαρισμο εναι ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
Εναι ατή στάση μας ναντι τς Δυτικς Χριστιανοσύνης καί γενικς τς Δυτικς νοοτροπίας, γιατί ταν μέ τά γιασμένα χέρια του καθηγητής το πανεπιστημίου το Βελιγραδίου (γιος σήμερα) ρχιμ. ουστνος Πόποβιτς πρόσφερε πρίν πολλές δεκαετίες στόν πεινασμένο καί διψντα γιά Χριστό λληνικό λαό τά δύο του βιβλία ρθόδοξη κκλησία καί Οκουμενισμός καί νθρωπος καί Θεάνθρωπος, κατανοήσαμε καί ποκαλύψαμε σπουδαες λήθειες. Τί φταιγε δηλαδή καί παρά τήν τόση νθρωπιστική παιδεία, τό ψηλό νθρωπιστικό πνεμα τς ρχαίας λλάδος καί τν κλασικν σπουδν, μέ τό ποο μποτιστήκαμε σέ λες τίς βαθμίδες τς κπαιδεύσεως, δέν λυτρώθηκε καί δέν ναπαύθηκε ζωή (ψυχή) μας.
Καί ξηγήσαμε τήν πραγματικότητα, πώς ψυχή μας παρέμεινε μία «ρημη χώρα» (λιοτ) γιατί νοησιαρχία, ρθολογισμός, ομανισμός κ.. κρατοσαν τήν διάνοιά μας δεσμευμένη, μή φήνοντάς την νά τροφοδοτηθ π’ τό φς καί νά δ πώς « λήθεια εναι πρόσωπον καί μάλιστα τό πρόσωπο το Θεανθρώπου Χριστο».
λοι ο διανοούμενοι, ο δάσκαλοι λων μν τν νεοτέρων πού λθαν π’ τήν Δύση, ο ποκομμένοι πρό αώνων πό τίς ρίζες τους, μεταφέρουν τά «φτα» τέτοιου ομανισμο-νθρωπισμο, στε μετέβαλαν «καί τίς χρες τν ρθοδόξων ες σφαγεα ψυχν» (ουστνος Πόποβιτς).
πό τόν 4ο αώνα, ταν καταλύθηκε πό τούς βαρβάρους δυτική Ρωμιοσύνη πί Καρλομάγνου (το μεγαλύτερου χθρο τς Ρωμιοσύνης), στή Ρωμαϊκή ατοκρατορία εχε ρχίσει Φραγκοκρατία. πότε καί Δυτική Χριστιανοσύνη, δηλαδή τό Πατριαρχεο τό παπικό, πού μετετράπει σέ πνευματικοϊδεολογικό, κοινωνικό καί πολιτικό «καί δέν ταν ― καί δέν εναι ως σήμερα ― παρά νας κατ’ πίφαση κκλησιαστικός θεσμός», σκε ξουσία, ν πάρχει χρεία χάριτος καί ελογίας, τά ποα πεμπόλησε Δυτική Χριστιανοσύνη.
Καί ατά συμβαίνουν γιατί τό σημερινό Βατικανό, πού δέν χει καμμιά πολύτως σχέση μέ τήν κκλησία το Χριστο, τήν ποία κφράζουν πολύτως ο ρθόδοξες κκλησίες, εναι ξεκομμένη π’ τήν ρχαία παράδοση. Τήν παράδοση πού ρχίζει μέ τόν ησο Χριστό καί τούς ποστόλους, Δυτική κκλησία, ο Λατνοι, τήν κοψαν μέ τό μαχαίρι πό τότε καί κτοτε βρίσκονται κτός τς κκλησίας το Χριστο καί τς ερς Παραδόσεως.
Μετά τήν συζήτηση καί διεξαγωγή τς ντικανονικς «Συνόδου», δυστυχς, εδαμε νά συμβαίνη να τραγικό γεγονός πού μς κπλήσσει καί μς χει φέρει πλέον σέ πόγνωση. Ο πλεστοι τν πατέρων νά παρασύρωνται καί νά μή βλέπουν ατό πού κρύβεται, δηλαδή λωση τς ρθοδοξίας κ τν σω. Διότι ατή τήν φορά οτε Πάπας λθε νά μς καταλάβη οτε προκάλεσε κακό τόσο, πως τό 867 μ. Χ. μέ τούς ναρίθμητους πολιτικούς καί πολεμικούς κβιασμούς, μέ τίς σταυροφορίες, τήν ρνηση βοήθειας τό 1453, τό 1821 καί τίς νθελληνικές προσπάθειες κατά τό 1922, 1940 καί λλοτε.
Καί εναι θλίψη μας μεγάλη, γιατί λαός εδε πώς τό ντίχριστο πνεμα το συγκρητιστικο, διαθρησκειακο οκουμενισμο χει πηρεάσει πλείστους σους κληρικούς καί λαϊκούς τς ρθοδόξου κκλησίας. Εναι γενική διαπίστωση το λαο, ποία προέκυψε πό ατή τήν ναστάτωση πού προκάλεσαν ο κίβδηλες, πατηλές καί ντορθόδοξες κδηλώσεις καί ποφάσεις πού λήφθησαν πρό καί μετά τήν διεξαγωγή τς σύναξης στήν Κρήτη. Καί ασθάνεται ποτροπιασμό λαός, διότι, ν μάταια τόσα χρόνια περίμενε ο εράρχες του νά χουν ναλάβει κστρατεία κατά τν αρέσεων πού διέλυσαν τίς οκογένειές τους, εδαν τώρα στήν «Σύνοδο» νά θεσμοθετται καί νά πισημοποιται αρεση. Εδε λαός νά προωθται τό πανθρησκειακό καί πολυπολιτισμικό μοντέλο πού ο πολιτικοί τν θνν πεξεργάζονται καί νά μήν ντιλαμβάνωνται οτε ο εράρχες καί κληρικοί πώς τσι ρχονται ρωγοί τν γετν (πού οκοδομον τήν ντίχριστη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» καί τήν «ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ») καί τς πολιτικς ξουσίας, σέ θνικό, ερωπαϊκό καί παγκόσμιο πίπεδο. Τονίζουμε δέ διαίτερα τήν τελευταία παρατήρηση, γιατί νάμεσα στίς διάφορες λλες ποικιλώνυμες «ργανώσεις» πού χουν ξεφυτρώσει τίς τελευταες δεκαετίες στήν δύστυχη χώρα μας βρίσκεται καί ΜΚΟ «καδημία Δημητριάδος», γνωστή σέ λους «καδημία Θεολογικν Σπουδν» τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ποία συμμετέχει σέ «νοιχτά» χρηματοδοτικά προγράμματα τν κυβερνήσεων (βλ. http://www.kerdos.gr/default.asrx?id=1566728nt=103). Καί πειδή στόν λαό χουν προκληθε ελογα πορίες πό πο χρηματοδοτεται καί «ργάνωση» ατή τς Μητροπόλεως Βόλου, στε νά κτελ πανάκριβα συμπόσια καί συνέδρια νά κτελ προγράμματα καί ποστολές «κτός δρας», κόμη καί σέ μακρινά μέρη το ξωτερικο (http://www.amen.gr/index∙php?mod=newsop=articleaid=5798), διαπιστώθηκε καί πρωταγωνιστικός ρόλος το Μητροπολίτη στήν σύγκληση καί διεξαγωγή τς «Συνόδου». Διευκρινίστηκε σκοπός τν ργανώσεων καί ποιός λόγος τς χρηματοδότησής τους. πλούστατα, σκοπός καί ποστολή τν «ργανώσεων» καί το συστήματος τς «Νέας Τάξης» πού τίς προωθε εναι νά καταφέρουν κάποια στιγμή νά λέγξουν δεολογικά ― καί λοκληρωτικά ε δυνατόν ― τήν κοινή γνώμη, τοι τήν «κοινωνία τν πολιτν» μέσ τν κυβερνήσεων καί τς διαπλοκς κκλησιαστικν νδρν μέ τήν πολιτική ξουσία.
λα ατά τά συνταρακτικά πού πάρχουν σέ κθεση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (μερικανικό ΥΠΕΞ), δημοσιευμένα τόν Νοέμβριο το 2010, μς δήγησαν στό συμπέρασμα πώς ο διάφορες θεολογικές «καδημίες» καί «νστιτοτα» πλς εναι κτελεστικά ργανα ατς τς παίσχυντης καί προδοτικς πολιτικς πού ναλαμβάνουν νά φέρουν ες πέρας τήν «νεοεποχίτικη» ποστολή. πότε εκολα γινε κατανοητό καί τό τόσο ντονο νδιαφέρον πού δείχνουν ο κυβερνήσεις γιά τούς «διαχριστιανικούς» καί «διαθρησκειακούς» διαλόγους. Κατανοήσαμε λοιπόν πό πο κπηγάζει τό «νδιαφέρον» νά διαμορφώνη «καδημία» συνέδρια γιά «μεταπατερική θεολογία», «τήν θέση τς θρησκείας στόν δημόσιο χρο», «ρθοδοξία καί πολιτική (!) θεολογία», «ρθοδοξία καί πολυπολιτισμικότητα» κ.λπ., πού ξηγον καί τήν σλαμολαγνεία, ποία σέ τηλεοπτικές κπομπές δείχνει ξεκάθαρα τό πρόσωπό της. Καί τό δείχνει ατό τό πρόσωπο μέσ το Σεβασμιωτάτου, ποος ρέσκεται νά παραχωρ συνεντεύξεις γιατί νομίζει πώς σωζόμαστε... πικοινωνιακς. Καί ατά γιατί μέσα στήν γενικώτερη λήθη πού κινεται κλρος μας λησμόνησε καί πώς στήν κκλησία το Χριστο πικοινωνία νσαρκώνεται.
Πατέρες, σς γαπομε καί δέν θέλουμε ο σχεδιαστές τς «Νέας ποχς», πού πεθύμησαν νά πλήξουν τήν κκλησία το Χριστο ναμειγνύοντάς την μέ τίς αρέσεις καί τίς θρησκεες το ντιχρίστου, νά σς κερδίσουν γιά πάντα. Ο σύγχρονες δουλεες καί ξαρτήσεις προλθαν γιατί πικοινωνία μπκε πάνω π’ τήν διάσωση τς κκλησίας. Καί λαός, ποος τώρα νένηψε, διερωτται πς εναι δυνατόν ο κτροπές καί ο ποχωρήσεις στά θέματα τς πίστεως νά δικαιολογονται καί νά διαπράττωνται πό τόν ρθόδοξο κλρο μας λων τν βαθμίδων ν νόματι το κατ’ οκονομίαν.
ζημιά πού προκάλεσε ατή ψευδεπίγραφη οκονομία στό ρθόδοξο κριτήριο κλήρου καί λαο εναι τώρα πλέον τρομερν διαστάσεων, καθώς φάνηκε, μέ φορμή τήν αφνίδια πίσπευση σύγκλησης «Συνόδου» ατς, ποία δημιούργησε πρωτοφαν ναστάτωση καί χει συγκλονίσει τόν λαό.
Μέ σα τρομερά συμβαίνουν στόν τόπο μας τά τελευταα χρόνια, βλέπει τώρα κανείς ξεκάθαρα καί μέ πόση ραδιουργία ο σχεδαστές τς «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ», πού πεθύμησαν νά πλήξουν τήν κκλησία το Χριστο, μηχανεύτηκαν τήν τόσο ρμονική νοποίηση το σλαμισμο μέ τήν αρετική χριστιανοσύνη. Καί τό κατόρθωσαν μέ τήν συρροή τόσων λλοθρήσκων στό Κολυμπάρι, στήν σύναξη πού προετοιμαζόταν κοντά ναν αώνα, γιά νά θεσμοθετήσουν τόν παπιστικό προτεσταντικό οκουμενισμό. Μία πάντηση πού συχνά καί παλά γγίζει τόν νο μας, ταν διερωτώμεθα γιατί συμβαίνει τόσο κακό, εναι καί φωτισμένος λόγος το γέροντα: «Καί εναι στορικς ποδεδειγμένον, τι ταν μαρτία καθολικοποιεται, γενικεύεται, κολουθε, δίκην συνδρόμου γνοια το κακο» (Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης, 23-11-2001, «Ο. Τ.»).
γαπητοί πατέρες, στίς πλάνες σας παντ τό τς 11ης ουλίου Μεγαλυνάριον τς γίας Μεγαλομάρτυρος Πανευφήμου Εφημίας.
Πίστιν βεβαιοσα τήν ληθ, δι’ ν Εφημία σφαγιάζ θλητικς, ν γκάλαις φέρεις, τόν τόμον τν Πατέρων, ποσί δέ πορρίπτεις, τόν τς αρέσεως.
Καί συντριμμένοι δεόμεθα μέ τό πολυτίκιον:
Λίαν εφρανας τούς ρθοδόξους καί κατσχυνας τούς κακοδόξους, Εφημία Χριστο καλλιπάρθενε∙ τς γάρ τετάρτης Συνόδου κύρωσας, ο Πατέρες καλς δογμάτισαν∙ Μάρτυς νδοξε, Χριστόν τόν Θεόν κέτευε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.
Τά πόλοιπα στήν δευτέρα νοικτή πιστολή.
Μετά τιμς
πογραφή: πιστός λαός τς λλάδος
http://www.orthodoxia.gr/images/spacer.gif

Πηγή: ΑΚΤΕ- ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ -ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!