Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ὁ σατανισμὸς ἐπίσημος θρησκεία εἰς τὰς Η.Π.Α.!

(ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ! 
ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ "ΠΑΡΑΘΥΡΟ" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ...ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ!)Η ΛΑΤΡΕΙΑ τοῦ ἔξω ἀπ’ ἐδῶ καλπάζει! 
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δυστυχῶς πραγματοποίησε τὸ προαιώνιο ὄνειρο τοῦ Σατανᾶ, νὰ τὸν ἀναγάγει σὲ Θεὸ καὶ νὰ τὸν λατρεύει! 

Ἡ φρικώδης λατρεία του στὶς ΗΠΑ, στὴ σύγχρονη Βαβυλώνα τῶν πλανῶν καὶ τοῦ πνευματικοῦ ξεπεσμοῦ, ἀπὸ ἀνεκτὴ καὶ νόμιμη θρησκεία, ποὺ ἦταν ὥς τώρα, ἔγινε ἐπίσημη θρησκεία! 

Δεῖτε τὴν φρικιαστικὴ καὶ ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Ὁ Ναὸς τοῦ Σατανᾶ ἀναγνωρίστηκε πρόσ­φατα ὡς ἐκκλησία ἀπὸ τὸ 'IRS' δηλαδὴ τὴν ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία ἐσωτερικῶν ἐσόδων. 

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Ναὸς τοῦ Σατανᾶ ἔχει ἀποκτήσει πλέον καθεστὼς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ φόρους. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ σοβαρότερο! 
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἴδιοι οἱ ὑπεύθυνοι στὸν Σατανικὸ Ναὸ ἡ νέα ἀναγνώριση θὰ τοὺς δώσει πρόσβαση σὲ ἐπιχορηγήσεις καὶ νόμιμα δικαιώματα ποὺ δὲν εἶχαν ποτὲ πρίν. 

Ἐπιπλέον, ἡ νέα ἀπόφαση σημαίνει ὅτι ὁ Ναὸς θὰ ἔχει πρόσβαση σὲ περισσότερους δημόσιους χώρους! 
Στὴν ἀνακοίνωσή τους ἀναφέρουν: “Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώσουμε ὅτι γιὰ πρώτη φορά στὴν ἱστορία, μία σατανικὴ ὀργάνωση ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὡς ἐκκλησία. 

Ὁ ναὸς τοῦ Σατανᾶ ἔλαβε πρόσφατα εἰδοποίηση ἀπὸ τὸ 'IRS', ἐπιβεβαιώνοντας τὸ καθεστώς μας. 

Αὐτὴ ἡ ἀναγνώριση θὰ βοηθήσει νὰ διασφαλιστεῖ ὅτι ὁ Ναὸς τοῦ Σατανᾶ ἔχει τὴν ἴδια πρόσβαση σὲ δημόσιους χώρους ὅπως καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴ θέση μας στὸ δικαστήριο, ὅταν ἀγωνιζόμαστε γιὰ θρησκευτικὲς διακρίσεις καὶ νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ὑποβάλουμε αἴτηση γιὰ κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις βασιζόμενες στὴν πίστη”»
 (Ἱστ. Κατάνυξη)! Φεῦ, φεῦ, φεῦ!


"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!