Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Η των π α ρ ά ν ο μ ω ν μεταναστών στην Ολλανδία.... ΠΡΟΣΕΞΤΕ ! [ Β ί ν τ ε ο ]

Dutch prime minister warns migrants to 'be normal or be gone', as he fends  off populist Geert Wilders in bitter election fight
O ...NEΡΟΒΡΑΣΤΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΚ ΡΟΥΤΕ...

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2020/08/blog-post_838.html

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

3 σχόλια:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!