Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021

Τί ἄλλο μᾶς ἐπιφυλάσσουν οἱ Ἱεράρχες μας; ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

 


ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2021

Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/24/19-02-21

 

Πρός:

Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΘΕΜΑ: Τί ἄλλο μᾶς ἐπιφυλάσσουν οἱ Ἱεράρχες μας;

 

       Στὶς ἡμέρες αὐτὲς τῆς ὀδύνης, λόγῳ τῆς «ἐπιδημίας», ἡ ὁποία ἔπληξε καὶ τὴν Ἑλλάδα μας, ἧλθε νὰ προστεθῇ καὶ ὁ ἀποτροπιασμὸς τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν εἰκόνα, ποὺ ἀντίκρυσε, μὲ τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχες του νὰ δέχωνται τὸν ἐμβολιασμό: ὁ ἀπόλυτος εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος.

       Ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλες τὶς ἐμφανίσεις του (ἐπιστῆμες, τέχνες κ.λπ.) ὑπάρχει καὶ προοδεύει μέσα ἀπὸ τὴν ἀνεμπόδιστη ἔκφρασι γνώμης καὶ τὸν ἐλεύθερο διάλογο. Ὅταν ὄμως ἡ ἐλευθερία, καὶ κυρίως ἡ ἐλευθερία λόγου, δεσμεύεται, ξεκινῶντας μὲ τὴν έπιβολὴ μάσκας-φιμώτρου σὲ ἕναν Μητροπολίτη (φιμωμένους καὶ ἡμίγυμνους, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δημοσιογραφικῆς κάμερας, τοὺς εἷδε ἔντρομος ὁ λαός τους νὰ δέχωνται τὴν ἱατρικὴ πρᾶξι ἐπάνω στὸ ἀνθρώπινο σῶμα τους), τότε ἡ δημοκρατία, ὅσο καὶ ἡ ἐλευθερία, ποὺ γεννήθηκαν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν χώρα ἁπλώθηκαν στὴν Οἰκουμένη, ἔχουν καταλυθῇ.

       Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸ αἴσιον τῆς ὑγείας τῶν Ποιμεναρχῶν μας, εἶχαν χρέος προηγουμένως νὰ τοὺς ἐνημερώσουν ὅτι εἶναι:

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι σὰν ὅλα τὰ ἄλλα,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πεθαίνουν ἄνθρωποι,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο ἀλλάζει τὴν δομὴ τοῦ ἀνθρωπίνου RNA καὶ DNA,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο περιέχει γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ κύτταρα ἐμβρύων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, ἡ σύνθεσις τοῦ ὁποίου δίδει τὴν δυνατότητα βιομετρικῆς παρακολουθήσεως,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖον προηγουμένως δὲν ἔχει δοκιμασθῇ σὲ ...ποντίκια καὶ ἔτσι ἔγινε πειραματόζωο ὁ ἄνθρωπος,

· ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ καινούργιας τεχνολογίας, τοῦ ὁποίου ἡ κατεπείγουσα ἀδειοδότησις προκάλεσε σάλο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καθὼς καὶ πολλὰ ἐρωτηματικὰ σχετικῶς μὲ τὴν στέρησι τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου.

   Τὸ τραγικότερο ὅλων τῶν ἀνωτέρω δεδομένων, τὰ ὁποῖα κορυφαῖοι ἰατροὶ καὶ ἐπιστήμονες ἔκαναν γνωστά, εἶναι, πὼς γιὰ νὰ κινηθῇς ἐλεύθερα ὡς πολίτης, ὡς ἄνθρωπος, θὰ ἀπαιτηθῇ ὁσονούπω νὰ ἐπιδεικνύῃς τὸ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Αὐτό, τὸ ὁποῖον λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο καὶ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπο ἀριθμό, ἀκυρώνοντας τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ὄνομά του!

   Τραγικὴ καὶ ἡ δήλωσις προβεβλημένου Μητροπολίτου μας σχετικῶς μὲ τὰ κύτταρα δολοφονημένων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχονται στὰ ἐμβόλια: «Στὰ δύο ἐν χρήσει ἐμβόλια στὴν χώρα μας, τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna, δὲν ὑπάρχουν τέτοια παράγωγα κυτταρικῶν σειρῶν καὶ ὅπου ἐνδεχομένως ὑπάρχουν, αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ ἐμβρυϊκὸ ἱστὸ ἤδη νεκρωμένων ἐμβρύων. Ὁπότε δὲν προσκρούει σὲ κάποιο ἠθικὸ ἐμπόδιο, διότι δὲν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότης τῆς ἀμβλώσεως.»

   Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν πρόλαβαν νὰ γνωστοποιήσουν οἱ φιλάνθρωποι αὐλικοί τους, στοὺς Μητροπολῖτες μας, γιὰ νὰ μὴ γκρεμισθοῦν στὸ βάραθρο; Τώρα, γκρεμίσθηκαν καὶ ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ εἶχαν βρῇ παρηγοριὰ στὰ πρόσωπά τους.

    Θεωροῦμε περίεργο νὰ μὴ κατάλαβαν οἱ Ἰεράρχες μας τὸν ὕπουλο καὶ ἐγκληματικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἐξουσιαστὲς γιὰ τὴν καθυπόταξι κλήρου καὶ λαοῦ.

  Εἶναι, τέλος, ἀπίστευτο νὰ χαρακτηρίζουν Συνταγματολόγοι παράνομη καὶ ἐγκληματικὴ πρᾶξι τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου καὶ τῆς μάσκας, καὶ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς Μητροπόλεως νὰ προπαγανδίζῃ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησι.

    Δὲν ξεχνᾶμε τί ἔγραψαν πρὸ ἡμερῶν οἱ Βέλγοι στὴν ἐφημερίδα La Libre: «ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»!

11 σχόλια:

 1. Αγαπητοί Εθνικοί Φύλακες χαίρετε,

  θερμά συγχαρητήρια για την επιστολή. Κατανοώ τους ....κόφτες που επιβάλλονται ώστε να μην τους πέσει η γενειάδα, η μασέλα και το τιμημένο ράσο από το πραγματικό ύφος που θα μπορούσε να είχε η παρούσα επιστολή.
  Συνεχίζετε να ελέγχετε κυβερνώντες και κληρικούς, συνεχίζετε να εμψυχώνετε όσους αντιστέκονται ακόμη με νύχια και δόντια.
  Ο Κύριος είναι μαζί μας. Η ΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΑ. Είμαστε μαζί σας. Μέχρι τέλους...


  Νυν υπέρ πάντων αγών,

  Γεώργιος ο Μακεδών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://cairnsnews.org/2021/02/16/not-one-person-with-a-brain-would-take-a-covid-test-or-vaccine-after-watching-this-disturbing-video-produced-by-doctors/

  ειναι ΣΟΣ και για PCR και πρέπει να το δεί ο κόσμος αλλά δεν με αφήνει να το αναρτήσω. Να τα πεί ο Mr. V.?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξαιρετικά εύστοχα όσα γράφετε και συμπληρώνω από προσωπική εμπειρία την επιεικως απαράδεκτη συμπεριφορά ιερέα στο πρόσωπο μου όταν με έδιωξε από ναό επειδή δεν φορούσα μάσκα, φυσικά και δεν υπάκουσα, όμως δεν πρόκειται να ξαναπάω στον συγκεκριμένο ναό, δυστυχώς αντί να προσελκύουν τους πιστούς στην εκκλησία συμβαίνει το αντίθετο, λυπάμαι για την κατάντια μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά τήν γνώμη μας πράξατε ΑΡΙΣΤΑ αποχωρώνοντας αλλά και μή επανερχόμενος στόν ίδιο Ναό. Πρέπει νά καταλάβουν (άν καί τό αρνούνται) ότι η φιμωτρο-φορία εντός των Ιερών Ναών αποτελεί ΞΕΚΑΘΑΡΗ Α Ι Ρ Ε Σ Η !
   Δίχως δικαιολογίες καί δίχως αμφισημείες!
   Ρίζα των περισσοτέρων κακών αυτού του τόπου πρέπει νά είναι η βαθιά, η απέραντη ΑΓΝΟΙΑ !

   Διαγραφή
 4. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, αναφέρονται σαφέστατα τα καθήκοντα των Επισκόπων της Εκκλησίας:
  1) Τελούν τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας.
  2) Κηρύσσουν δημοσίως τον καθαρό και ανόθευτο Λόγο του Θεού.
  3) Προσεύχονται στον αληθινό Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ακόμα μία γενναία καί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ πρωτίστως επιστολή διαμαρτυρίας καί αφυπνίσεως των 'Ε.Φ.', εις ώτα ΜΗ θελόντων νά ακούσουν!
  Ίσως εδώ νά ταιριάζει η πασίγνωστη φράση που λέει η νεολαία, "Εις των κουφών τήν πόρτα, πάρε τήν πόρτα καί φύγε", αλλά ΕΠΡΕΠΕ νά κρούσουμε ξανά τόν κώδωνα των κινδύνων που επισύρει η προκλητικότατη αυτή σύμπραξη όσο καί αφωνία της Ιεραρχίας....
  Καί τέλος θά υπογραμμίζαμε μέ ιδιαιτέρα έμφαση τήν τελευταία χτυπητή φράση της βελγικής εφημερίδος:"Βόρειος Κορέα η σημερινή Ελλάδα"!
  Ντροπή!
  Τί θά ψελλίσουν τάχα όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι κληρικοί στό Ουράνιο Κριτήριο; Ότι "σεβάσθηκαν" τούς ...λοιμωξιολόγους παρά τήν Πίστη καί τά Δόγματά μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. / ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ /

  = ΨΑΛΜΟΙ
  > http://apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents_Psalmoi.asp&main=psalmoi&file=24.26.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ηλιας Καλλιωρας
  Ορθόδοξο κάλεσμα για συμπροσευχή:
  Προς τον Έναν, Αληθινό Θεό, Δημιουργό, Μεσσία και Σωτήρα μας Κύριο Ιησού Χριστό

  Ζήτησα και πήρα σχετική ευλογία από τον γέροντα Ι. για το ακόλουθο πνευματικό γεγονός:

  Όσοι μπορούν και όσοι θέλουν να διαβάσουμε όλοι μαζί το Ψαλτήρι την Κυριακή 21/2/2021, στις 18:00, και ειδικότερα τους ακόλουθους ψαλμούς: 3, 29, 34, 47, 51, 93, 131 και 137.

  Αυτό θα το κάνουμε, διότι αυτήν ακριβώς την ημέρα και ώρα λαμβάνει χώρα ένα μοναδικό συμβάν όσο επίσης και πρωτοφανές γεγονός στην μετά Χριστόν παγκόσμια ιστορία.

  Ναι, μοναδικό: Όλοι οι Ιουδαίοι του κόσμου καλούνται επίσημα να συμ-προσευχηθούν για να γίνει η εμφάνιση ή η αποκάλυψη του δικού τους αναμενόμενου μεσσία!..
  Με άλλα λόγια, εμείς, τα παιδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε τους 8 ανωτέρω ψαλμούς σαν Χριστοκεντρική ευλογία και απάντηση προς τα αντίστοιχα παιδιά που θα προσευχηθούν προς τον Άρχοντα του Σύμπαντος Κόσμου ή, δηλαδή, για εμάς τον εκπεσόντα άγγελο ή εωσφόρο.

  Ο Γέροντας Ι. τόνισε ότι είναι πολύ καλό, πνευματικώς και συμπληρωματικά, και όσοι φυσικά το μπορούν, να μη φάνε την Παρασκευή 19/2/2021 (ασιτία) ή εάν αυτό δεν το μπορούν ας φάνε έστω αλάδωτο φαγητό (ξηροφαγία).

  Τέλος, έχει ευλογία η δική σας προώθηση-κοινοποίηση
  και εν γένει η όποιας λογής δικής σας δημοσίευση του παρόντος καλέσματος
  είτε στην δική σας ιστοσελίδα
  είτε ως προώθηση δια του δικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  είτε διαμέσου του viber, κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α, Εθνικοί Φύλακες, γιατί μιλάτε μεν με τον απαραίτητο σεβασμό αλλά και με θάρρος!

  "Θεωροῦμε περίεργο νὰ μὴ κατάλαβαν οἱ Ἰεράρχες μας τὸν ὕπουλο καὶ ἐγκληματικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἐξουσιαστὲς γιὰ τὴν καθυπόταξι κλήρου καὶ λαοῦ."

  ωραίο καρφί!

  και ξανά ωραίο καρφί!
  "καὶ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς Μητροπόλεως νὰ προπαγανδίζῃ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησι."

  μα, ποιος να 'ναι, μα, ποιος να 'ναι;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; πάντως "μας" αρέσουν οι καουμπόϊκες μπότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εύγε στο συντάκτη της επιστολής και στην Οργάνωση των ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ. Και εγώ άκουσα με τα αυτιά μου εκπομπή της Εκκλησίας μας, με παρουσιαστή Ιερομόναχο με βαθμό ιερατικό, που προπαγάνδιζε όχι μόνο το εμβόλιο, αλλά το ίδιο το τσιπάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!