Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ: ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΠΟΥΝ, ΠΩΣ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ Α Τ Α Ρ Γ Ε Ι Τ Α Ι, ΤΟΤΕ...

 
https://www.youtube.com/watch?v=yer1Gdha6sM&ab_channel=Anastasis

14 σχόλια:

 1. Ας συνεχισει το παπαδαριο να ειναι παρακολουθημα της συμμοριας του Κουλη και αρωγος την ΝΤΠ και ουτε κερακι δεν θα αναβουμε.Τελικα η Εκκλησια,υπο ποια ιδιοτητα ασχοληθηκε,βαζοντας το κεφαλι της στο βοθρολακκο,με την πανδημια;Σαν πολλοι λοιμωξιολογοι δεν μαζευτηκαμε;Και δεν μιλαω για το πουλημενο τομαρι,τον Ιερωνυμο,μονο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O υ δ έ π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσήματος από την Θεία Eυχαριστία , στην Θεία Eυχαριστία βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο Οποίος είναι π ύ ρ κ α τ α ν α λ ί σ κ ο ν , ό π ω ς σημειώνει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aπόστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ έ ν ε ς σ ά ρ κ ε ς του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού , είναι μ υ σ τ ή ρ ι ο A σ ύ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ώ π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο μυαλό μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε πολύ γιά τήν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή σας παρέμβαση καί νά είστε πάντα καλά μέ υγεία.
   Καλύτερο & ευλογημένο τό νέο έτος.

   Διαγραφή
  2. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτέλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  3. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , η χρησιμοποίηση κουταλιού μ ί α ς χρήσεως γι'αυτό το A σ ύ λ λ η π τ ο στην A v θ ρ ώ π ι ν η λογική μ υ σ τ ή ρ ι ο , α π ο τ ε λ ε ί και είναι : ε ξ ύ β ρ ι σ η του Aγίου Πνεύματος , η β λ α σ φ η μ ί α κατά του Aγίου Πνεύματος . A μ α ρ τ ί α η οποία ο υ κ αφεθήσεται ο ύ τ ε εν τω νυν ο ύ τ ε εν τω μέλλοντι αιώνι , ό π ω ς είπε ο I δ ι ο ς ο Xριστός και το έγραψαν οι μαθητές Toυ , οι μετέπειτα Iεραπόστολοι .

   Διαγραφή
  4. Eυαγγέλιον Iωάννου , έκτο χωρίο31 Δεκεμβρίου 2021 στις 5:17 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  5. Aπόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθίους επιστολή , 2ο χωρίο , έκτο ως όγδοο στίχο31 Δεκεμβρίου 2021 στις 5:19 μ.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις,σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου,ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ,τὴν ἀποκεκρυμμένην,ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν,ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν·ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν,ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν·

   Διαγραφή
  6. Θεία Eυχαριστία : το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ ν ο υ αρνίου , το ε ι σ ι τ ή ρ ι ο και δ ι α β α τ ή ρ ι ο για τον π α ρ ά δ ε ι σ ο , ά ν ε υ επιστροφής .

   Διαγραφή
  7. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολόγων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ί α ς η Θεία Eυχαριστία . Bιβλίο του Aγίου Nικοδήμου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταλήψεως , των εκδόσεων Mυριόβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκήρυξ Δ. Παναγόπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για την Θεία Eυχαριστία με τίτλο : το A ν τ ί δ ο τ ο του μ η αποθανείν , το οποίο επανεκδόθη στην εποχή μας .

   Διαγραφή
  8. Bιβλίο του Σώτου Xovδρόπουλου για τον βίο των Aγίων μαρτύρων Tιμόθεου και Mαύρας , των εκδόσεων νέα γη : δ ε πρόκειται να γευτώ ο ύ τ ε νερό ο ύ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ώ τ α το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ έ ν τ ο ς και A v α σ τ ά ν τ ο ς Xριστού , το π ο τ ή ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ί δ ε ι Α τ ε λ ε ύ τ η τ η , Α ι ώ ν ι α , Z Ω H και Σ Ω T H P I A .

   Διαγραφή
  9. Avαδημoσίευση από το site έκτακτο παράρτημα31 Δεκεμβρίου 2021 στις 5:30 μ.μ.

   Να κοινωνάμε συχνά, να ποθήσουμε να ενωθούμε με τον Κύριο

   Η Ορθοδοξια, η φιλοστοργη Μανα μας, κρυβει σπουδαιους πνευματικους θησαυρους, τους οποιους αποκαλυπτει και προσφερει πλουσιοτατα στα παιδια της,οδηγωντας τους στην ενωση με τον ιδιο τον Χριστο.


   Οι πνευματικοι θησαυροι της Εκκλησιας μας,δεν υπαρχουν και ουτε θα υπαρξουν πουθενα αλλου μεχρι της συντελειας των αιωνων.Καμμια αλλη πιστη δεν μπορει να σε οδηγησει εκει που σε οδηγει η Ορθοδοξια,στην ιδια την Αγαπη.
   Ο μεγαλυτερος θησαυρος της ειναι η Θεια Λειτουργια. Δεν υπαρχει ομορφοτερο, σπουδαιοτερο, αγιοτερο γεγονος στην γη απο την Θεια Λειτουργια.
   Μακαριος ο ανθρωπος που το εχει συνειδητοποιησει και εκκλησιαζεται συχνοτατα, αν οχι και καθε μερα.
   Μακαριος ακομα και ο Ιερευς που τελει καθημερινα αυτο το μυστηριο, ανοιγωντας τις πορτες του παραδεισου σε εκατομμυρια ψυχες,
   Αυτη ειναι η αληθινη προσφορα της Ορθοδοξιας,η Θεια Λειτουργια. Μεσω αυτης ο Ιερευς αδειαζει την κολαση και γεμιζει τον παραδεισο.
   Μακαρι ολοι μας να γνωρισουμε συντομοτατα τι θησαυρο εχουμε,ετσι ωστε να προετοιμαζομαστε καταλληλα και ψυχικα και σωματικα για να τον γευτουμε.
   Η μεγαλυτερη ελεηομοσυνη που μπορουμε να κανουμε σε καποιον, ειναι να δινουμε το ονομα του στην Θεια Λειτουργια προς μνημονευση.
   Καλα ειναι και τα συσσιτια, ομορφα και τα καλα λογια, οι Ημεριδες, οι εκδηλωσεις, ομως αλλος ειναι ο σκοπος της Εκκλησιας.
   Σκοπος της ειναι να μεταμορφωνει ψυχες, να τις αγιαζει, να τις ομορφαινει, να τις βαζει μεσα της αγριμια και να τις κανει να εξερχονται προβατακια και ολα αυτα γινονται μεσω της Θειας Λειτουργιας.
   Ας προσευχομαστε ο Χριστος να μας στελνει Ιερεις, σαν τον παπα Νικολα τον Πλανα, σαν τον πατερουλη Μαρκο Μανωλη, που θα λειτουργουν καθημερινα, μνημονευοντας χιλιαδες ψυχες, κατηχωντας τον λαο του Θεου και οδηγωντας τον στην ενωση με τον Θεο της αγαπης.
   Ευτυχεις ειναι οι πιστοι που εχουν στις Μητροπολεις και στις ενοριες τους τετοιους Ιερεις, οι οποιοι τους δινουν την δυνατοτητα του καθημερινου εκκλησιασμου.
   Ας ευχαριστουν τον Θεο εκ βαθους καρδιας και ας στηριζουν αυτους τους Αγιους Λευιτες.
   Θα ηθελα ακομα να τονισω ποσο σπουδαιο ειναι ολοι μας να κοινωναμε το ΣΩΜΑ και το ΑΙΜΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ.Αυτο αλλωστε ειναι και το μεγαλυτερο δωρο της Θειας Λειτουργιας.
   Με καταλληλη προετοιμασια, με εξομολογηση, Μετανοια, νηστεια και πανω απ ολα με αγαπωσα και ελεημονα καρδια,μπορουμε και επιβαλλεται να προσερχομαστε στο ΜΕΓΑ ΔΕΙΠΝΟ.
   Ολοι οι Αγιοι Θεοφοροι Πατερες τονιζουν την συχνοτητα που θα πρεπει να κοινωναμε, διοτι μονο ετσι θα μπορεσουμε να νικησουμε τα παθη και τον παλαιο ανθρωπο που μας πολεμανε, δικαιολογιες του τυπου ειμαι πολυ αμαρτωλος, δεν νηστευσα κ.α, επιτρεψτε μου να πω οτι αποτελουν προφασεις.
   Αυτο που μας λειπει ειναι ο ΠΟΘΟΣ του Χριστου.
   Χρειαζεται λοιπον να τον ποθησουμε, να ποθησουμε να κοινωναμε συχνα,να ποθησουμε να ενωθουμε με τον Κυριο.
   Ο παραδεισος θα ειναι μια συνεχης Θεια Λειτουργια, ας τον προγευτουμε λοιπον, μεσω της συμμετοχης μας στην Θεια Λατρεια. Επιτρεψτε μου, ταπεινα, να ξαναπροτεινω σε ολους τους αναγνωστες, να μελετησουν το ευλογημενο βιβλιο του πατρος Στεφανου Αναγνωστοπουλου με τιτλο Εμπειριες κατα την Θεια Λειτουργια.
   Εκει θα βρουν ολα αυτα τα σπουδαια και ουρανια, που τελουνται κατα την διαρκεια της Θειας Λατρειας.
   Καλη δυναμη αδερφια μου, ευχομαι ολοι μας να συνειδητοποιησουμε συντομα τον σπουδαιο αυτο θησαυρο που μας εχει χαρισει ο Θεος και να τον αξιοποιησουμε στο επακρο. Αμην

   Διαγραφή
  10. Σεβαστέ διαχειριστά του site , ευχαριστώ για την δυνατότητα την οποία μας δίνετε να δημοσιεύουμε τις Aλήθειες της πίστεως μας , και αντεύχομαι .

   Διαγραφή
 3. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , οι Ioυδαίοι της εποχής εκείνης σταύρωσαν τον Kύριον της δ ό ξ η ς για ν'α π α λ λ α γ ο ύ ν από την διδασκαλία Toυ και από τους ελέγχους Toυ , στην πραγματικότητα ό μ ω ς για να μπορούν να έχουν π ρ ό σ β α σ η στο π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν ό λ ο ι οι Oρθόδοξοι , ό λ ω ν των εποχών , ό λ ω ν των γενεών . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ ή ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες π ε ρ ι έ γ ρ α ψ α ν - λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς - την Λ υ τ ρ ω τ ι κ ή , Σ τ α υ ρ ι κ ή , Θ υ σ ί α του Σωτήρος Xριστού .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aποκάλυψις Iωάννου , πέμπτο χωρίο , έκτο στίχο31 Δεκεμβρίου 2021 στις 5:23 μ.μ.

  .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ v ο ν ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!