Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΛΥΤΕΡΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ! Μέ ΥΓΕΙΑ καί ταχεία Α Π Α Λ Λ Α Γ Η ! ( Γενικώτερα... )

 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΤV'

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!