Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ !!! Σ ώ θ η κ ε η Μοναχή, που βρισκόταν αιχμάλωτη σέ χ α ρ έ μ ι της Τουρκίας!https://www.youtube.com/watch?v=viingkILlWU&ab_channel=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CF%82%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7

Σωτήριο Θαύμα Μοναχής, που βρισκόταν σε χαρέμι της Τουρκίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!