Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Ν ε κ ρ ο ί Προκαθήμενοι: Χριστόδουλος (Αθηνών), Πέτρος (Aλεξανδρείας) // Ειρηναίος (Ιεροσολύμων) : Καθηρημένος.... ( ΓΙΑ Α Π Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ ).

   “ΜΙΝΩΑΣ” ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΟΣ, ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ “ΠΥΘΙΑ” ΑΘΗΝΩΝ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ

  Μεθοδευμένη Επισκοπική Βλασφημία καί “Κατάργησις” τού Παναγίου Πνεύματος 

Γράφει ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου θεολόγος   

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ....


[Ἰούδας Αὐτοβούλως προσέρχεται]: «Πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα͵ ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης͵ πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, εἶπεν·

[Ἰούδας Τάζει Αἷμα Χριστοῦ]: τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.

[Γυρεύει Εὐκαιρία Προδοσίας]: Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ» (Ματθ. κστ’ 14-15).
Α. ΕΠΤΑΠΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ”

[Οι συγκεκαλυμένες αλήθειες τής Προϊστορίας]

Είναι γνωστόν πώς, η ζωή τής ανθρωπότητος καταγράφεται στήν Ιστορία, έως τό 600 π.Χ., αλλά καί στήν αποκαλουμένη Προϊστορία, πού αποτυπώνει τήν προηγουμένη περίοδο έως τής κτίσεως τού Κόσμου (5508 π.Χ.). Προφανώς ἡ Προϊστορία γέμει από Μυθολογικά στοιχεία, περιπεπλεγμένα μέ πραγματικά καί αληθινά γεγονότα. Ωστόσο, για τούς σοφούς τών Κλασσικών χρόνων, τόν Σωκράτη, τόν Πλάτωνα, τόν Αριστοτέλη, τόν Πυθαγόρα, τόν Ηράκλειτο κ.τ.λ., τά πρό τού 600 π.Χ. διαδραματισθέντα, δέν λογιζόταν ως Προϊστορικά, αλλά ως καθαρά Ιστορικά συμβάντα. Τούτο συνέβαινε  διότι, οι συγκεκριμένοι σοφοί, απείχον ελαχίστους αιώνες από τά προηγηθέντα συγκλονιστικά, μά “Ιστορικά” γιά εκείνους γεγονότα.

Γιά μάς όμως απαιτείται προσεκτική αποφλοίωσις τών Προϊστορικών αληθειών από τήν μυθολογική επένδυσί τους. Πραγματικά καί αναμφίβολα υπήρξαν, η Τροία, οι Μυκήνες καί ο Τρωϊκός πόλεμος (περί τό 1200 π.Χ.). Πραγματικοί οι προϊστορικοί Πολιτισμοί, ο Μυκηναϊκός (1600-1100 π.Χ.) καί ο Μινωϊκός τής Κρήτης (1900-1370 π.Χ.).

Καί φυσικά θεωρούνται ως υπαρκτά τά κεντρικά πρόσωπα, ο Αχιλλεύς, ο Οδυσσεύς, ο Αγαμέμνων, ο Μίνωας, Ο Ηρακλεύς, ο Θησεύς κ.τ.λ..

[Ο Μίνωας ήλεγχε καί διέτασσε τούς άλλους Έλληνες, μέσω της Πυθίας]

Εν προκειμένω, άς επιχειρήσουμε μία “Αποτοξίνωσι” τής Προϊστορίας, από τά μυθολογικά στοιχεῖα, ώστε νά προσεγγίσουμε τά πραγματικά γεγονότα καί νά καταλήξουμε σέ διαχρονικά συμπεράσματα.

Ο Μινωϊκός Πολιτισμός, όπως μαρτυρούν στοιχεία τής αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας καί οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις τών ανακτόρων της Κνωσού καί Φαιστού, ήτο λίαν ανεπτυγμένος καί κυρίαρχος σ’ ολόκληρο τή Μεσόγειο καί στήν Ελλάδα. Ο βασιλεύς Μίνωας, πρόσωπο ή τίτλος, ήλεγχε μεγάλο μέρος τού Ελλαδικού χώρου.

Ο Μίνωας λοιπόν, ο Βασιλιάς της Κρήτης, ως “Κοσμοκράτωρ” τής εποχής, επολιόρκησε την Αθήνα, μέ πρόφασι ότι οι Αθηναίοι εφόνευσαν τον γυιό του.

Κατά τήν πολιορκία, από τούς τότε ΠράκτορεςΠροδότες καί Πουλημένους, επεβλήθη η μειοδοσία τής παραδόσεως. Η πρότασις τους ήτο καταχθόνιος. Εισηγήθησαν νά κάνουν επερώτησι στούς θεούς. Τουτέστιν, νά λάβουν χρησμό από τήν περίφημο εκπρόσωπο τής τότε θρησκείας, τήν Πυθία. Όπερ καί εγένετο. Τό ερώτημα ετέθη καί φυσικά η Πυθία τους απεκάλυψε τό δήθεν “θείο θέλημα”:

Ικανοποιήσατε κάθε αίτημα. Παραδοθήτε στόν Κρητικό Αήττητο Βασιλέα».

Ερωτάται, γιά ποιό λόγο έδωσε αυτόν τόν Χρησμό η Πυθία; Απλούστατα διότι, ο πανίσχυρος Μίνωας ήλεγχε τό Μαντείο τών Δελφών καί τήν θρησκευτική Ηγεσία. Μάλλον ο ίδιος τήν διόριζε, τήν προωθούσε καί τής επέβαλε τά εντάλματα καί τά προστάγματά του.

Κατόπιν τούτοι, οι δυστυχείς Αθηναίοι, εκουσίως, μέ “Θρησκευτική Βούλα”, κατέστησαν Υπόδουλοι καί Υποτελείς τού Μίνωα. Απέστελαν δέ δύο νεανικές “Επτάδες” γιά θυσία. Ήτοι, Επτά (7) αγόρια καί Eπτά (7) κορίτσια, ως βαρύτατο “Φόρο Αίματος”. Λογικώς, αυτά δέν τά κατεσπάρασσε ο “Μινώταυρος”, αλλά συνήθως έπεφταν αιμόφυρτα στίς εόρτιες τελετές πού ωργάνωναν οι Μινωΐτες αθλούμενοι επάνω στήν πλάτη τών φονικών ταύρων. Αυτό τό αποκαλύπτουν εναργέστατα οι τοιχογραφίες “Ταυρο-Παιγνίων”, πού έχουν ήδη ανευρεθή.

Πολύ αργότερα, ως γνωστόν, από αυτό τόν φρικιαστικό “Φόρο Αίματος” τούς απήλλαξε καί τούς απελευθέρωσε μέ Ναυτική εκστρατεία ο Διάδοχος τού Θρόνου τών Αθηνών, ο δημοφιλής Ήρωας, ο Θησεύς.

 

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ “ΜΙΝΩΕΣ” ΚΑΙ “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΙ”

[Α’ “Μίνωας” Ουασιγκτώνος, Β’ “Μίνωας” Μόσχας]

Προφανώς, η τακτική τού “Μίνωα” συνεχίζεται σέ όλες τίς εποχές. Παράδειγμα, ο Μέγας καί Άγιος Φώτιος (820893 μ.Χ.), ο Πανεπιστήμων, απέδειξε ότι δέν υποτάσσεται στά κελεύσματα τού πανισχύρου τότε Αυτοκράτορος Βασιλείου Α’ τού Μακεδόνος. Γι’ αυτό τό λόγο εξεθρονίσθη καί έλαβε τήν άγουσα πρός τήν Εξορία. Εν τούτοις, ο Βασιλεύς επανέφερε τόν Σοφότατο Φώτιο στά Ανάκτορα, ώστε νά ανατρέφη τά δικά του Βασιλόπουλα, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Εφεσ. στ’ 4).

Εν πάση περιπτώσει, κατά τήν εποχή μας οι δύο Υπερδυνάμεις σχεδιάζουν τήν Γεωπολιτική τους μέ βάσι τά άδικα σκοτεινά τους συμφέροντα. Πρωτίστως, προωθούν ως συνεργούς Υποτελείς “Θεραπαινίδες”, τίς σύγχρονες Χριστιανικές “Πυθίες”. Αδύναμες προσωπικότητες, μά στολισμένες μέ χρυσούς Αυτοκρατορικούς Μανδύες, Κορώνες καί Σκήπτρα.

Ο “Μίνωας” από τήν Ουασιγκτώνα μεθοδεύει υποδόρια, ώστε νά ελέγχη τήν εκλογή τών Προκαθημένων τής Ορθοδοξίας. Καί μέσω αυτών, νά διαδραματίζη τά αλόγιστα καί άδικα στρατηγικά της παίγνια.

Εξ άλλου, καί τό αντίπαλον δέος, ο “Μίνωας” από τή Μόσχα, σχεδιάζει τήν δική του υποταγή τών Προκαθημένων. Χρησιμοποιεί διπλό όπλο, θρησκευτικό καί φυλετικό. Πρός τούς Ελληνόφρονες Προκαθημένους προβάλλει τό θέλγητρο τού Ομοδόξου Ορθοδόξου Ρωσικού λαού. Τούς δέ Σλαυοφώνους τροφοδοτεί τεχνηέντως Εθνοφυλετικά, προπαγανδίζοντας τόν αποκρουστικό “Πανσλαβισμό”, σέ Light θωριά.

Διαγκωνισμοί, Διαμάχες Δολίων (ΔΔΔ),  προκειμένου ανακηρύξουν Γ’ Ρώμη τήν Μόσχα ή τήν Ουασιγκτώνα. Νά χρίσουν δικό τους υποχείριο “Παπα-Πυθία”. Αναμφισβήτητα τούς διαφεύγει πώς, στήν Ορθοδοξία δέν υφίσταται “Πάπας”, “Παπίσκος”, “Παπίζων”. Μόνον Κύριος Βασιλεύς, καί ελεύθερο Αποστολικό Ιεροσυνοδικό Σύστημα.

Γι’ αυτό τό λόγο, αποτεινόμεθα πρός τίς δύο πονηρές “Aλεπούδες”, τούς “Φαρισαίους” τών ΗΠΑ καί τή Ρωσική “Αρκούδα”, μέ τά ανάλογα Προφητικά λόγια  τού Κυρίου μας: «Προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ͵ ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν͵ ὅτι Ἡρῴδης θέλει Σε ἀποκτεῖναι. καὶ εἶπεν αὐτοῖς͵ Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ͵ Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον͵ καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι (ἀπό ὑμᾶς)» (Λουκ. ιγ’ 31-32). (Ερμηνεία: Πλησίασαν τόν Κύριο οι δόλιοι Φαρισαίοι, δήθεν μέ διάθεσι προστασίας καί Τόν προειδοποίησαν λέγοντες: Φύγε από τήν περιοχή τής Γαλιλαίας, διότι τάχα ο βδελυρός βασιλεύς Ηρώδης σκοπεύει νά σέ φονεύση. Ο Κύριος τότε απεκρίθη. Πηγαίνετε καί ενημερώστε αυτή τήν πονηρή Αλεπού, τόν εγκληματία βασιλέα, ότι εκδιώκω τά δαιμόνια καί επιτελώ θαύματα σήμερα καί αύριο, αλλά τήν τρίτη ημέρα θά τελειωθώ διά τής θυσίας, από τά δικά σας ανόσια κακουργηματικά χέρια).

 

[Δήθεν Προκαθήμενοι θυσιάζουν τούς Ι. Κανόνες στόν “Μινώταυρο”]

Καταφανέστατα, η Δουλεία καθίσταται εύκολα “Αποδεκτή”, μέσω Μυσαρού Θρησκευτικού “Μανδύα” Καλύψεως. Αποδεδειγμένα, ο Δυτικός καί ο Ανατολικός “Μίνωας”, αμφότεροι αγωνίζονται νά ελέγξουν τούς δεκατέσσερες (14) Προκαθημένους, καί τίς πιό ηγετικές φυσιογνωμίες εκ τών Χιλίων (1.000) περίπου Ορθοδόξων Αρχιερέων.

 

Εν Ελλάδι, εάν μελετήσουμε προσεκτικά τίς δημόσιες εμφανίσεις καί παρουσίες τών Επισκόπων, τών “Δελφίνων”, τών εραστών Υψηλών Θρόνων, μέ μεγάλη θλίψι θά διαπιστώσουμε ότι συναγωνίζονται σέ εκδηλώσεις δουλοφροσύνης. Στήν Μεγαλειώδη Πατρίδα μας, μέ τά τεράστια Εθνικά καί Οικονομικά προβλήματα, οι Επίσκοποι-Δελφίνοι διαγκωνίζονται ποιός θά φανή πιό δουλόφρων στόν “Μίνωα” τής Ουασιγκτώνος. Ποιός “Δελφίνος” θά συναντηθή περισσότερες φορές μέ τόν απεσταλμενο Πρέσβη τού Δυτικού Αφέντη, τόν σύγχρονο Πιουριφόϋ (1950-1953).

Η δέ εδώ άβουλη Ελληνόφωνος Κυβέρνησις, η Επιμελήτρια τών αλλοτρίων Ξένων Εντολών, εντέλεται τούς Ελληνό-Δειλους Ιεράρχες, νά καταστούν πειθήνια όργανα στά κελεύσματα τού Υπερατλαντικού “Μίνωα”. Νά τού ασπάζονται τά χέρια, νά γονατίζουν καί νά τού αποστέλλουν τόν “Φόρο τού Αίματος τής Εκκλησίας”. Όπως ακριβώς έπρατταν οι Αθηναίοι μέ τίς “Επτάδες” τών θυσιαζομένων Νέων στόν Παλαιό “Μινώταυρο”. Ιδιοχείρως νά σφαγιάζουν ανάλγητα τά Ι. Ευαγγέλια καί τήν “Επτάδα τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπο, μέ Κυβερνητική Εντολή, τέσσερες δουλικοί Προκαθήμενοι, αντικανονικώς, ΧΩΡΙΣ ουδεμία Ιεροσυνοδική Απόφασι, ανεγνώρισαν Αχειροτονήτους, Καθηρημένους καί Αφωρισμένους τής Ουκρανίας, μέ σκοπό νά πολεμηθή η Υπερδύναμις Ρωσία. Σκιές καί μηδενικά, δήθεν Προκαθήμενοι στήν Αθήνα, στήν Αλεξάνδρεια, στό Φανάρι καί στήν Κύπρο, διέπραξαν τά χείριστα καί βδελυρά. Πρωτοφανείς Σκοτεινές καί Μεσαιωνικές πρακτικές καί αντιλήψεις!

Στήν Π. Διαθήκη, οι εξωμότες αρνησίθρησκοι Εβραίοι, έκαιγαν μέ απονιά τά ίδια τους τά παιδιά, στήν κοιλάδα Εννόμ, επάνω στά πυρωμένα χέρια τού αγάλματος τού θεού Βάαλ. Εν προκειμένω, οι υποτεταγμένοι ανάξιοι “Αντι-Προκαθήμενοι”, εθυσίασαν τούς Ι. Κανόνες καί τήν πολύτιμο Ενότητα τής Ορθοδοξίας στόν θηριώδη “Μινώταυρο” τής Ουασιγκτώνος. Δηλονότι, επιχειρούν σύστασι Δαιμονικής εμπνεύσεως σκιώδη “Αντι-Εκκλησία” καί “Αντι-Ελλάδα”. Τινές, Τελετουργούντες καί Τερατουργούντες μέ τίς “Ποδίτσες” τών Μυστικών Οργανώσεων.

 

Γ. ΘΑΝΑΤΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ// ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ: ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

 [Προκαθήμενοι, οσονούπω, μάς “Αδειάζουν” τήν άδεια Γωνιά]

Άς κάνουμε μία επικαιροποίησι προσφάτων δραματικών γεγονότων.

Ήδη ο γέρων Προκαθήμενος, ο Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κείτεται στό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός τών Αθηνών (19/11/2020 έως ...).

Ευχόμεθα ειλικρινώς νά επανέλθη υγιής στήν γωνιά του στή Ζάλτσα Βοιωτίας. Συγχρόνως, άς μάς αδειάση καί τή “Γωνιά” πού κατέχει. Νά κενώση τόν τόπο, τόν ήδη άδειο Θώκο καί τόν σκιώδη Θρόνο. Άλλωστε, καί πρό τής ασθενείας του διακρινόταν γιά τήν νωχέλεια καί τήν ανυπαρξία. Τήν Υποταγή καί τήν δουλοφροσύνη.

Ασθενής επίσης νοσηλεύεται στήν Αθήνα καί ο έτερος Έλλην Προκαθήμενος τής Ιλλυρίας (Αλβανίας), ο υπερενενηκοντούτης κ. Αναστάσιος (12/11/2020 έως...).

Η κατάστασις τής υγείας καί άλλων δύο Ελλήνων Προκαθημένων κινείται επίσης στό “Κόκκινο” καί σέ δανεισμένο χρόνο. Κατά συνέπειαν, επίκεινται τέσσερες (4) Εκλογές Προκαθημένων, ταυτοχρόνως ή καί αλληλοδιαδόχως.

Μέγα αγώνισμα!  Φρονούμε πώς, οσάκις ο κάθε σκιώδης Προκαθήμενος “Φεύγει” τότε η Ζώσα Εκκλησία “Επιστρέφει”.

Γι’ αυτό τό λόγο ο “Μίνωας”, ο εξ Εσπερίας τρέχει, ώστε νά προλάβη. Οι δουλικοί Κυβερνήτες καί οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν φυτρώσει φτερά στά πόδια τους  καί καλπάζουν ως “Άλογα”, μέ “Σαμάρι” στήν πλάτη καί “Χαλινό” στά ρουθούνια.

Οι δέ “Δελφίνοι” καί οι “Νεο-Δελφίνοι” “Ακονίζουν” Μεγάλες Πατερίτσες. Εκδηλώνουν “Διπολική Διαταραχή”, εφόσον προστρέχουν στά Υψηλά Σαλόνια. “Γλύφουν” τά δάκτυλα τής ντόπιας καί τής Ξένης Δυναστείας  μέ ένα γλοιώδες πρόταγμα:

Κύριέ μου καί Δέσποτά μου, Σάς Ικετεύω! “Χρίστε” εμένα Προκαθήμενο! Θά είμαι Αιωνίως δικός σας. Υποβάλλω “Όρκο Τιμής”. Παραχρήμα θά εκφωνώ τό δικό σας ΝΑΙ στά εντάλματά καί ουδέποτε τό ανεπιθύμητο ΟΧΙ!».

Τρομακτική Βλασφημία καί σχεδιασμένη “Κατάργησις” τού Τελεταρχικού Παναγίου Πνεύματος.

 

[Χριστόδουλος Επαναστάτης Συστήματος Εξουσίας]

Άς καταχωρήσουμε ένα πρόσφατο συγκλονιστικό εκτελεσθέν σενάριο.

Κατά τά δύο τελευταία έτη τής Ζωής τού Προκαθημένου Αθηνών, τού Σεραφείμ Τίκα (1996-8), η Ι. Σύνοδος, κατ’ ουσίαν τόν είχε θέσει υπό απαγόρευσι. Δηλαδή νά μή δύναται νά λάβη ουδεμία ουσιώδη απόφασι.

Κατ’ αυτό τό χρονικό διάστημα, οι Δελφίνοι γονάτιζαν στά ποικίλα κέντρα αθλίας Ξενογενούς Δυνάμεως.

Υποψήφιοι οι, Ιερώνυμος Λιάππης καί Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Ο πρώτος είχε τό δακτυλίδι από τό τότε πανίσχυρό Σύστημα Εξουσίας τών “Μοναρχών”. Ο δεύτερος ωστόσο επένδυσε στό “Αντι-Συστημικό” του προφίλ καί εκέρδισε.

Τού υπεδείχθη δέ, τεκμηριωμένα, νά επιδείξη Ανεξαρτησία Ισχυράς Προσωπικότητος καί γνώμης καί τότε θά προκαλέση Νέα Επανάστασι μέσα στήν Ελληνορθοδοξία.

-«Δέν θά έχης επαφή μέ Ξένους “Παράγοντες”. Κυρίως δέ, δέν θά αποδεχθής συνάντησι μέ τόν Πρέσβη τής Ουασιγκτώνος, μέ κανένα τρόπο καί γιά κανένα λόγο».

-«Καθότι τότε, η επένδυσις στήν “Αντι-Συστημική” Φιλοσοφία, δέν θά παρέχη ουδεμία αξιοπιστία καί δέν θά επιφέρη κάποιο αποτέλεσμα».

-«Ασφαλώς καί θά τό εφαρμόσω μέ ευλάβεια, υπέσχετο, υποκρινόμενος καί υποκρυπτόμενος».

Συνετελέσθησαν οι εκλογές, κατά τού 1998, καί ο Χρισόδουλος εθριάμβευσε, στηριζόμενος στήν αρχή τής πολεμικής εναντίον τού υπάρχοντος ξεπεσμένου ανηθίκου Συστήματος Εξουσίας.

Από κεκτημένη ταχύτητα, μάλλον γλυκάθηκε, συνέχισε καί μετά τήν εκλογή του τά δημοφιλή Συνθήματα υπέρ τής Ελευθερίας τού Έθνους καί τής Εκκλησίας. Η δημοτικότητά του εξετοξεύθη στό πρωτοφανές 90%. Μία Λαοφιλία, τήν οποία ουδέποτε απέκτησε Εκκλησιαστικός ή Πολιτικός Ηγέτης.

Πρός στιγμήν διεφάνη πώς, η Εκκλησία θά βιώση τήν υπέροχη Νεοφανή Επανάστασί της καί ο Λαός τήν ονειρεμένη προσδοκία του!

 

[Χριστόδουλος Υποταγμένος, Πατριάρχης Ειρηναίος Καθηρημένος]

Ατυχέστατα, τά πράγματα δέν διεδραματίσθησαν όπως εξωτερικά φαινόταν. Παρά τήν υπόσχεσι, τής μή προεκλογικής προσεγγίσεως πρός τόν τότε Πρέσβη τών ΗΠΑ, τόν κ. ΝικΜπέρνς, ο Χριστόδουλος συνηντήθη κρυφίως μαζί του, στήν Αεροπορική Βάσι τής Αγχιάλου Βόλου. Πολύ αργότερα, διέρρευσε η φωτογραφία τής ανίερης επαφής, η οποία στούς νοούντες, απεκάλυψε τά υπογείως διαδραματισθέντα. Εδεσμεύθη, Υπετάγη, Εδουλώθη.

Προφανώς επαναλαμβάνουμε, κατά τήν αρχική περίοδο, ο Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, δέν ετήρησε τά συμφωνηθέντα μέ τά Μεγάλα “Αφεντικά”. Εφήρμοσε τήν οραματική γραμμή τών φωτισμένων “ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ” του καί υπερασπιζόταν σθεναρά τήν βαλομένη Ορθοδοξία, τήν εξευτελιζομένη Ελευθέρα Ελλάδα καί τήν Παγκόσμιο Ρωμιοσύνη.

Αναίτια βεβαίως, εξεμάνησαν οι διεστραμμένοι Πολιτικοί. Ξερνούσαν φωτιά καί λάβα εναντίον του. Τί άλλο απέμενε, παρά η επακολουθήσασα καλοσχεδιασθείσα δημοσία Διαπόμπευσίς του καί ο ευτελισμός, μέσω τών ηθικών Σκανδάλων τού 2005; Σημειωτέον πώς, εξευτελιστικά, την εσχάτη ώρα ο Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος διέφυγε τήν φρικτή εκθρόνισι. Ωστόσο, τήν επλήρωσε, ο συνεργαζόμενος φίλος του, καθαιρεθείς καί αυτοφυλακισθείς, ο Προκαθήμενος τών Ιεροσολύμων, ο κ. Ειρηναίος.

Έκτοτε, μέ σπασμένα πτερά, «Συνεμορφώθη πλήρως πρός τάς Υποδείξεις», έως τόν περίεργο αιφνίδιο θάνατό του (2008), διά δύο σπανίων περιέργων πρωτογενών Καρκινωμάτων.

 

[Πατριάρχης Πέτρος, Καταριφθείς καί Δολοφονημένος]

Η Θεόπνευστος Πατερική Σοφία στήν Φιλοκαλία, προβλέπει-προφητεύει κατηγορηματικά. Όταν κληρικός επιδιώκει μέσω τής Εξουσίας ανώτερα αξιώματα, τότε ανελπίστως θά υποστή τουλάχιστον μία από τίς τρείς συμφορές. Είτε θά γευθή τεράστιες πίκρες καί αιφνιδίους πόνους. Είτε θά επικρατήσουν οι εχθροί του καί θά καθαιρεθή. Καί, είτε θά χάση τή ζωή του εκτάκτως πρό τής κεκανονισμένης ώρας.

Άς επιπροσθέσουμε τόν τραγικό θάνατο, Εκτέλεσι (;) τού Πατριάρχου Αλεξανδρείας Πέτρου (2004), μέ τήν ανεξήγητο πτώσι  ενός ελικοπτέρου τύπου Σινούκ.

Τό συγκεκριμένο σκάφος πετά, όχι ως συνήθως μέ μία μόνον έλικα, αλλά μέ δύο καί μάλιστα πανίσχυρες. Γι’ αυτό τό λόγο, σχεδόν ουδέποτε εβυθίσθη εις θανατηφόρο ατύχημα. Ατράντακτο λογικό συμπέρασμα: Τό αεροσκάφος Κατερρίφθη, από τούς έχοντες δυνατότητα καί συμφέρον καί εδολοφονήθησαν δέκα επτά (17) κληρικοί καί λαϊκοί...

Δ. ΦΟΒΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ ΙΟΥ ΑΠΟ ΔΟΥΛΟΥΣ “ΔΕΛΦΙΝΟΥΣ”

[“Δελφίνοι” θυσιάζουν στό άγαλμα τού “Μινωταύρου”]

Κατά τή αλγεινή μας εποχή, οι “Δελφίνοι” καί οι “Νεο-Δελφίνοι”, πότε ενεργοποιούνται, πότε δηλώνουν τήν νομιμοφροσύνη τους στούς Προκαθημένους. Πότε εκτρέπονται σέ μηχανορραφίες, πότε δηλώνουν τήν υποταγή τους.

Άλλοτε ζητούν από τούς γέροντες Προκαθημένους νά τούς χαρίσουν τό “Δακτυλίδι” τής Διαδοχής. Άλλοτε υπόσχονται φροντίδα γι’ αυτούς. Νυχθημερόν τρέχουν πίσω από τά Πανηγύρια καί τίς εορτές τών Εκλεκτόρων.

Δέν αφήνουν όμως ουδεμία ευκαιρία, στήν οποία νά μή φωτογραφίζωνται μέ τόν εκπρόσωπο τού “Μίνωα” τής Ουασιγκτώνος.

Έτεροι ανερυθρίαστα, εκτρέπονται τής αποστολής τους, ως Θρησκευτικοί Ηγέτες, μέ γελοίες δηλώσεις υπέρ τών σκοτεινών εμπόρων τής Διεθνούς Ψευδο-Ειρήνης καί τής Παγκοσμιο-Κυριαρχίας.

Άπαντες δέ, λαλίστατοι, μέσα από τίς φθορίζουσες οθόνες τής τηλοψίας, υπερασπίζονται τήν διαχειριστική ανεπάρκεια τής Εξουσίας. Αναμασούν καί προπαγανδίζουν τίς ασύμμετρες Κ.Υ.Α.. Ιεροποιούν τά άστοχα αντιχριστιανικά Κυβερνητικά εντάλματα ενός Αφορισμένου. Εκείνα τής αμέτρου τρομοκρατίας ενός επικινδύνου Ιού.

Εσχάτως, προκλητικώς, τό σύνολον τών Δελφίνων πλειοδοτούν είς Υστερία φόβου γιά τό αποκαλούμενο “Χτικιό”, προκειμένου νά εξασφαλίσουν τήν προβολή από τά δουλικά, εξαγορασμένα καί στρατευμένα ΜΜΕ.

  [Ανάξιε, αδύνατον νά εκτελέσης τίς ανόσιες υποσχέσεις στούς “Αφέντες”]

Δέν προτιθέμεθα νά καταγράψουμε τά ονόματα καί τίς “Καρκινοβασίες” τών οκτώ (8) προβληματικών “Δελφίνων”. Καθηκόντως, αποτεινόμεθα πρός αυτούς μέ έμπονη καρδία.

-Ώ Ματαιόδοξε, αντιτιθέμενε στό Πατερικό Ύφος καί Ήθος:

·     Άραγε, θά ανταπεξέλθης κρατώντας στά χέρια σου τά “Κάρβουνα” καί τίς “Καυτές Πατάτες” τών νέων Ηφαιστειακών καταστάσεων;

·     Άραγε, θά σού επιτρέψη ο Θεός, όπως καί ο Ευλαβής Λαός, ώστε νά εκτελέσης, όπως υπεσχέθης, τίς εντολές τών Αφεντάδων, τών όποιων πανισχύρων Αθέων καί Ανθελλήνων Πολιτικών;

·     Άραγε, θά σού επιτραπή, από τόν Κύριο, ώστε νά εγκρίνης τά αντεκκλησιαστικά κακουργήματα καί τούς Νόμους τής επερχομένης “Παγκοσμιο-Δούλου” Εποχής;

·     Ιδού, οι πρίν καί οι νύν Προκαθήμενοι, ουδέν άξιον τού αξιώματος παρέδωσαν. Εις όλα τά βδελυρά έργα δήλωναν αταλάντευτα ΝΑΙ. Οι “Αρχιερείς” τής καταπτώσεως, οι Πολιτικοί, ανέτρεπαν συστηματικά τά Ιερά καί τά Όσια καί εκείνοι τούς ελιβάνιζαν ως άσημοι αγράμματοι Ιεροδιάκονοι.

Είναι κατανοητό ότι, πολλοί Δελφίνοι θά παραμείνουν μέ τή χαρά στό χέρι καί δέν θά επιτύχουν τήν ποθούμενη Δόξα. Μόνον θά βιώσουν τόν ευτελισμό τής “Ικεσίας”, τής υποτιμήσεως καί τήν αγωνία τής αβεβαίας εκβάσεως.

 

  [Ανίκανε, πούσαι “Πόδι” μή φαντασιώνεσαι νά καταστής “Κεφαλή”]

Οφείλουν, εάν έχουν κοινό νού καί σταγόνα πνευματικότητος, νά μή παραγράφουν τίς εμπνευσμένες θέσεις τών Σοφών, αλλά κυρίως τών Αγίων Πατέρων καί τής Αγίας Γραφής. Φεύγειν τίς καυτές Υψηλές Θέσεις. Τά Πυρίκαυστα Υψηλά Αξιώματα. Μάλιστα, χωρίς νά υφίσταται ατόφυα αξία. Καί, κυρίως αντίθετα πρός τό Άγιο Θέλημα τού Κυρίου.

«36.188. Μέγα τὸ διδάσκειν; Ἀλλὰ τὸ μανθάνειν ἀκίνδυνον. Τί σεαυτὸν ποιεῖς ποιμένα͵ πρόβατον ὤν; Τί γίνῃ κεφαλή͵ ποὺς τυγχάνων; Τί στρατηγεῖν ἐπιχειρεῖς͵ τεταγμένος ἐν στρατιώταις; Τί τὰ μεγάλα καὶ οὐκ ἀσφαλῆ κέρδη τῆς θαλάσσης ἐπιδιώκεις͵ ἐνὸν ἀκινδύνως γεωργεῖν γῆν͵ εἰ καὶ κερδαίνοις 36.189 ἐλάσσονα;» ( Γρηγορίου Θεολόγου, ΛΟΓΟΣ ΛΒ.1 Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας͵ καὶ ὅτι οὐ παντὸς ἀνθρώπου͵ οὔτε παντὸς καιροῦ τὸ περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι).

(Παράφρασις: Είναι μεγάλο τό νά διδάσκεις; Αλλά τό νά μαθαίνης είναι ακίνδυνο. Γιατί επιθυμείς νά καταστής Ποιμένας, ενώ είσαι πρόβατο; Γιατί επιθυμείς νά μεταλλαγής εις “Κεφαλή”, ενώ συμβαίνει από πλευράς αξίας νά είσαι “πόδι”; Διατί επιζητείς νά καταστής Στρατηγός, ενώ έχεις ταχθεί στή θέσι τού στρατιώτου; Διατί τά μεγάλα καί όχι ανασφαλή κέρδη τών θαλασσίων ταξιδίων επιδιώκεις, ενώ είναι ακίνδυνο νά καλλιεργείς τή γή καί νά έχης λιγότερα, μά ασφαλή κέρδη;).-

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ


Μυστική Συνάντησις Χριστοδούλου (ως Μητροπολίτου Βόλου, υποψ. Αρχιεπισκόπου), Νίκ. Μπεντς (Πρέσβη ΗΠΑ), στήν Αγχίαλο Βόλου.

 

Συνάντησις Ιερωνύμου  (Πάσης Ελλάδος), Τζέφρι Πάϊατ (Πρέσβη ΗΠΑ)

 


 


 

Συνάντησις Βαρθολομαίου (Πατριάρχου), Τζέφρι Πάϊατ (Πρέσβη ΗΠΑ)

Φόρος αίματος, δύο επτάδων Αθηναίων νέων.

Νά θυσιάζονται στόν μανιασμένο ταύρο μέ τά θανατηφόρα παίγνια


Λεωνίδας Αλεξάνδρου Θεολόγος 

 [1] Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα Ὀρθοδόξος Τύπος, 4/12/20, Νο 2332, μέ Τίτλο, «“Μίνως” Οὐασιγκτώνος ἐντέλεται “Πυθία” Ἀθηνών-Φαναρίου».

=================================

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΚΑΤΑΝΤΙΑ και ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ !!! Ο μοιχεπιβάτης της Λάρισας Ιγνάτιος Λάππας εκχωρεί το μικρόφωνο του εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού στον Αμερικανό πρέσβη Νίκολας Μπέρνς
2 σχόλια:

 1. πολύ δυνατό άρθρο. κι αν αναλογιστεί κανείς κι αυτό που σχολιάσατε ότι οι υποψήφιοι για τον θρόνο είναι χειρότεροι, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. πιστεύω με βεβαιότητα ότι τώρα θα καθαρίσει τον Οίκο Του ο ίδιος ο Χριστός. δεν πάει άλλο. τους δόθηκε χρόνος και ευκαιρίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΑΤΟ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ, ''ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΣ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΨΥΧΗ Μ'ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ'', ΕΝΩ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ, Η ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΓΕ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟ, ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΜΠΡΑ.
  Ο ΠΑΛΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΛΟΥΤΣΟΣ, ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ.
  Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΙ ΡΙΞΑΝΕ ΛΕΦΤΑ Σ'ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ.
  ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ.
  ΤΟ 2009, Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΙΤΩΝ ( https://www.makeleio.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CE%BF-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1/ ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/13331_ti-doyleia-ehoyn-o-patriarhis-bartholomaios-kai-arhiepiskopos-ieronymos-me-toys ).
  ΕΧΟΥΜΕ 21ο ΑΙΩΝΑ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ.
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ, ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ''ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ'', ΕΝΩ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΩΝ.
  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ. ΟΜΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΝΙΚΑ.

  ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!