Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

'YOUR LOVE' - Ennio Morricone, from "Once Upon A Time In the West" (Cover Benedetta Caretta)/ Όμορφη Μουσική ΑΝΑΣΑ μέσα στήν πολεμική ατμόσφαιρα.....

 
https://www.youtube.com/watch?v=rA-xsb21h4c&ab_channel=BenedettaCaretta

Your Love by Ennio Morricone from "Once Upon A Time In The West"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!