Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Νά πετάξουμε τά βαρίδια της Εκκλησίας»! ( Δ Η Λ Α Δ Η; Τί θέλει νά πεί ο ...ποιητής; Καί η κυρία Έρικα Όλσον ΤΙ ΗΘΕΛΕ; ) )

 

Ὁ μακαριστὸς Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Γρηγόριος εἰς ἀνύποπτον χρόνον τὸ 2014 εἶχε τονίσει τὰ ἑξῆς «προφητικὰ» λόγια εἰς Οὐκρανοὺς ἐπισκέπτας: 

«Νὰ καταλάβουν ὅτι ἂν θέλουνε νὰ κάνουνε δικό τους Κράτος, δικό τους Βασίλειο, πρέπει νὰ διώξουνε τοὺς Ἀμερικάνους ἀπὸ ἐκεῖ. Καὶ σὰν χώρα νὰ ἀκουμπάει καλύτερα στοὺς ὁμοδόξους καὶ ὁμοεθνεῖς Ρώσσους. 


Ἄν ἐξακολουθήσετε νὰ ἐπιτρέπετε στὴν Ἀμερικὴ νὰ μπαίνει στὴν μέση τῆς χώρας σας, στὴν χώρα τῆς Οὐκρανίας, εἰρήνη δὲν θὰ ἐπέλθει ποτέ. Καὶ νὰ μὴν σφάζεστε μεταξύ σας. 

Γίνεται ἀδελφὸς νὰ σκοτώνει ἀδελφό; 

Κι ἐμεῖς τὴν παρακολουθοῦμε μὲ πάρα πολὺ πόνο καὶ μὲ πολλὲς προσευχὲς προσπαθοῦμε νὰ βοηθήσουμε αὐτὸν τὸν λαὸ τῆς Οὐκρανίας, στὸν ὁποῖον ἐμεῖς ἡ Μονὴ Δοχειαρίου ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη».

 «Κλιμάκιο τῆς κρατικῆς ἀσφάλειας βρίσκεται στό Ἅγιο Ὄρος σέ συνεργασία μέ Ἀμερικανούς γιά “ἐκκαθάριση” του ἀπό Ρώσους μοναχούς»;

ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»!

Αἱ ἐξελίξεις διαμορφώνουν τό πλέον κρίσιμον σταυροδρόμι εἰς τήν σύγχρονον πορείαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κρίνεται ἡ ἰδία ἡ συνέχειά του, ἐάν δηλαδή θά συνεχίση νά στοιχῆται εἰς τήν Οἰκουμενικήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας.

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

 Ἔντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρεῖται τό τελευταῖο διάστημα στό Φανάρι, λόγω τῶν ἐξελίξεων στήν Οὐκρανία, ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες ἐν μιᾷ νυκτί ἀκύρωσαν τά μεγαλεπήβολα σχέδια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἀνατρέποντας τούς Ἱερούς Κανόνες, νομιμοποίησε τήν σχισματική Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου, στήν θέση τῆς κανονικῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο, ἡ ὁποία ὑπάγεται ἱστορικά ἐδῶ καί τρεισήμισι αἰῶνες στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. 

Τό ἱστολόγιο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στίς 12/3/22 σημειώνει ὅτι «ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα καί ἐκφράζει σέ κάθε εὐκαιρία τόν προβληματισμό του» σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία. Φαίνεται ἡ ἰδιαίτερη αὐτή ἀνησυχία τοῦ Πατριάρχου εἶναι αὐτή πού προκάλεσε τήν ἔντονη διπλωματική κινητικότητα.

Ἔντονος διπλωματική κινητικότης

Ἀναφέρει τό δημοσίευμα ὅτι ὁ Πατριάρχης συνομίλησε μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισκεφθῆ ἰδιωτικῶς μέ τήν οἰκογένειά του τήν Κωνσταντινούπολη. 

«Ὁ κ. Τσίπρας ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη γιά σταθερή στήριξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ μηνύματος πού ἐκπέμπει σέ σχέση μέ τίς οἰκουμενικές πνευματικές ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ. 

Ἡ συνάντηση αὐτή ἐκλήφθηκε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ὡς κίνηση στήριξης τοῦ κ. Βαρθολομαίου, σέ μία στιγμή πού στοχοποιεῖται ἀπό τόν Ρῶσο Πρόεδρο».

«Ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πραγματοποίησε τήν περασμένη Πέμπτη ἡ κα. Ἔρικα Ὄλσον, ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, στό Τμῆμα Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρασιατικῶν Ὑποθέσεων… 

Ἡ κα. Ὄλσον καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συζήτησαν ἰδιαιτέρως γιά τήν ἐμπόλεμη κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Οὐκρανία. 

Ἐπίσης, τήν περασμένη ἑβδομάδα καί συγκεκριμένα τήν Καθαρά Δευτέρα τήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Φανάρι ἐπισκέφθηκαν διαδοχικά, ὁ Πρέσβης τῆς Γαλλίας στήν Ἄγκυρα καί ἀκολούθως ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας στήν Πόλη, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀκόλουθο ἁρμόδιο γιά ζητήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»... 

Τέλος, ὁ Πρωπυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπισκέφθηκε τό Φανάρι καί συμμετεῖχε στήν θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί στήν συνέχεια εἶχε προσωπική συζήτηση μέ τόν Πατριάρχη. 

Ἔτσι, ἡ ἔντονη αὐτή διπλωματική κινητικότητα ἀποκαλύπτει ποιῶν συμφέροντα ἐξυπηρετοῦν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί τόσο τῆς συμπολιτεύσεως ὅσο καί τῆς ἀντιπολιτεύσεως.

 Ἔχει τονίσει ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος κατ’ ἐπανάληψη ὅτι τό οὐκρανικό ζήτημα στίς ἡμέρες μας εἶναι ἡ ἐπιτομή ὅλων τῶν προβλημάτων τόσο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὅσο καί τῶν πολιτικῶν. 

Διότι, ἐάν στήν νομιμοποίηση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν δέν ὑπῆρχε ἀντίδραση ἀπό τό ἐκκλησιαστικό σῶμα, τότε ἡ νομιμοποίηση τῶν σχισματικῶν στά Σκόπια καί στό Μαυροβούνιο θά ἦταν θέμα χρόνου νά ἐκδηλωθοῦν. 

Οἱ ἐν λόγω νομιμοποιήσεις σκοπό ἔχουν ὄχι ἁπλῶς τήν ἐπίδειξη ἰσχύος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ρωσίας καί τῆς Σερβίας, δύο Σλαβικές Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ἔχουν πολύ στενή σχέση  μεταξύ τους, ἀλλά ἐνέχουν εὐρύτερες πολιτικές καί κοινωνικές διαστάσεις, οἱ ὁποῖες σχετίζονται ἀφ΄ενός μέ τά ρωσικά συμφέροντα, ἀφετέρου δέ ἐπιδιώκουν νά ἀλλοιώσουν τήν ταυτότητα καί τήν θρησκευτική καί ἐθνική συνείδηση τῶν ἀντίστοιχων λαῶν καί ταυτόχρονα νά τούς καλλιεργήσουν τό δυτικό κοσμικό φρόνημα. 

Ἐπίσης, ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ δυναμική ἀντίδραση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ρωσίας στά σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, τότε θά ἦταν ἰσοπεδωτική καί καταιγιστική ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν σχεδίων τῶν παγκοσμιοποιητῶν γιά τήν διαμόρφωση ἐκείνων τῶν προϋποθέσεων γιά τήν δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιά τήν υἱοθέτηση ἑνός παγκόσμιου συστήματος, δηλαδή μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης.

«Οἱ Ρῶσοι μοναχοί νά “μᾶς ἀδειάσουν τήν γωνιά” εἰς τό Ἅγιον Ὄρος»

Τό ἱστολόγιο PRIME NEWS στίς 14/3, ἀναφερόμενο στήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ στό Φανάρι τόνισε ὅτι «ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ζήτησε οἱ Ρῶσοι μοναχοί νά “μᾶς ἀδειάσουν τήν γωνιά” στό Ἅγιο Ὄρος. 

Ἐπίσης εἶπε στόν Ἕλληνα πρωθυπουργό ὅτι ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη εἶναι “ἀπέναντι” ἀπό τήν Ρωσία καί ἑπομένως εἶναι εὐκαιρία νά “πετάξουμε ἀπό πάνω μας τά βαρίδια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”». 

Κάτι τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀπό video πού ἀνάρτησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι «κλιμάκιο τῆς ΕΥΠ καί τῆς κρατικῆς ἀσφάλειας μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Στεφανῆ βρίσκεται στό Ἅγιο Ὄρος σέ συνεργασία μέ Ἀμερικανούς γιά ἐκτέλεση ἀποστολῆς “ἐκκαθάρισής”» του ἀπό Ρώσους μοναχούς.

Καί ἐνῶ Ἕλληνες καί Ἀμερικανοί ὑπάλληλοι τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν βρίσκονται σέ διατετα­γμένη ὑπηρεσία στήν Ἀθωνική Πολιτεία, τόν περασμένο Ἰανουάριο, σύμφωνα μέ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τῆς 13/1/22, ὁ ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη ἁρμόδιος γιά τήν Ἀντεγκληματική πολιτκή, κ. Λευτέρης Οἰκονόμου, μιλώντας στό 3ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικῆς Διπλωματίας, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μεταξύ τῶν ἄλλων δήλωσε ὅτι «Ἡ ἀθωνική κοινότητα, πού ἀποτελεῖ ἄβατο στίς αἱρέσεις, στήν φθορά καί στίς δοξασίες, δέν θά μείνη ἀπροστάτευτη καί ἀνυπεράσπιστη». 

Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ἀναβαθμίζεται τό ἀστυνομικό τμῆμα τῶν Καρυῶν, μέ τήν δημιουργία τῆς Εἰδικῆς Διεύθυνσης Ἁγίου Ὄρους, τά μέλη τῆς ὁποίας θά ἔχουν αὐξημένες ἁρμοδιότητες καί θά ὑπάγονται ἀπευθείας στόν ἀρχηγό τῆς ΕΛΑΣ. 

Συμπλήρωσε δέ ὅτι χρειάζεται ἐνισχυμένα μέτρα ἀσφαλείας καί προστασίας τῶν Μονῶν, καθώς χιλιάδες προσκυνητές τίς ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο». 

Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, ποιές εἶναι οἱ νέες αἱρέσεις καί δοξασίες πού ἀνακάλυψε ὁ ὑφυπουργός, γιά νά δημιουργήση Εἰδική Διεύθυνση; 

Μήπως οἱ νέες δοξασίες ἔχουν νά κάνουν μέ τούς Ρώσους μοναχούς; 

Τελικά ἡ Ἱερά Κοινότητα καί οἱ Ἱερές Μονές ἔχουν γνώση τοῦ τί συμβαίνει σήμερα στήν Ἀθωνική Πολιτεία; 

Γνωρίζουν τά σχετικά μέ τίς μυστικές ὑπηρεσίες; 

Θά ἐπιτρέψουν τήν ἀστυνόμευση τῶν Ἱερῶν Μονῶν; 

Ποιός θά ἀποφασίζη ποιός εἶναι ἐπιθυμητός καί ποιός ὄχι στόν Ἄθωνα, οἱ μοναχοί ἤ τά ἀστυνομικά ὄργανα; Καί μέ ποιά κριτήρια;

Νά προστατευθῆ τό Οἰκουμενικόν πνεῦμα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ

Γίνεται φανερό ὅτι ἡ σύγκρουση πού ἔχει ξεσπάσει μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης, λόγω τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, εἶναι πολύ πιθανόν νά ἐμπλέξη καί τό Ἅγιον Ὄρος. 

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἔχοντας υἱοθετήσει τήν παπίζουσα θεολογία τῆς «σκασίλας μου», ἕνα ὑπερφίαλο καί κοσμοπολίτικο τρόπο σκέψης, πού θέλει ἕνα πρῶτο, στόν ὁποῖο νά ὑποτάσσωνται ὅλες οἱ τοπικές Ἐκκλησίες καί ὅποιες ἀντιδροῦν καί τόν ἀμφισβητοῦν νά τίς “πετάη ὡς βαρίδια”, ἔχει καίρια εὐθύνη στήν οὐκρανική σύγκρουση, ἀφοῦ τήν ὑποδαύλισε, παραχωρώντας στούς σχισματικούς καί ἀχειροτόνητους τήν αὐτοκεφαλία. 

Ἔτσι, στήν προσπάθειά του νά “πετάξη ἀπό πάνω του τά βαρίδια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”, δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά προχωρήση μέ διαφόρους τρόπους καί στήν ἐκδίωξη τῶν Ρώσων μοναχῶν, πού ἐγκαταβιοῦν ἁρμονικά ἐδῶ καί αἰῶνες μέ τούς μοναχούς ἄλλων ἐθνοτήτων στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.

Κρούεται ὁ κώδωνας τοῦ κινδύνου τόσο στήν Ἱερά Κοινότητα καί στίς Ἱερές Μονές, ἀλλά καί σέ κάθε Ἁγιορείτη μοναχό νά προστατεύση τό Οἰκουμενικό πνεῦμα πού διακατέχει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μάλιστα τόν Ὀρθόδοξο Ἁγιορείτικο Μοναχισμό, ὁ ὁποῖος ἐπί αἰῶνες δέν κάνει διαχωρισμούς ἀνάμεσα σέ ἐθνικότητες. 

Καλοῦνται οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί νά ἀποτρέψουν ὁποιαδήποτε προσπάθεια, ἄν ἐκδηλωθῆ, ἀπό ὁποιονδήποτε στό μέλλον, γιά “ἐκκαθάριση” τοῦ Ἄθωνα ἀπό Ρώσους μοναχούς.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι σέ διεθνές ἐπίπεδο τό Ἑλληνικό Κράτος ἔχει ἀναλάβει δεσμεύσεις ἔναντι τῶν μή ἑλληνικῶν Μονῶν καί ἐξαρτημάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 13 τῆς Συνθήκης περί προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι μειονοτήτων, ἡ ὁποία κυρώθηκε μέ τό Νομοθετικό Διάταγμα τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1923 “περί κυρώσεως τῆς ἐν Σέβραις ὑπογραφείσης Συνθήκης περί προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι μειονοτήτων”, «ἡ Ἑλλάς ὑποχρεοῦται νά ἀναγνωρίση καί διατηρήση τά ἐκ παραδόσεως δικαιώματα καί τάς ἐλευθερίας ὧν ἀπολαύουσι αἱ μή ἑλληνικαί μοναστηριακαί κοινότητες τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 62 τῆς Βερολινείου Συνθήκης τῆς 13 Ἰουλίου 1878». 

Οἱ ὁποῖες προέβλεπαν γενικότερα ὅτι ἡ Ὑψηλή Πύλη ἀναλάμβανε νά διατηρήση τήν ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας μεταξύ τῶν ὑπηκόων της καί εἰδικότερα —γιά πρώτη φορά διεθνῶς— ὅτι οἱ μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν χώρα καταγωγῆς τους, διατηροῦσαν τίς πρότερες κτήσεις καί πλεονεκτήματά τους καί ἀπολάμβαναν, χωρίς καμμία ἐξαίρεση, πλήρη ἰσότητα δικαιωμάτων καί προνομίων. 

Τό Ἑλληνικό κράτος ὁρίζει μέ συνταγματικό νόμο ὅτι ὁποιοσδήποτε καταστῆ μοναχός στό Ἅγιο Ὄρος, ἀνεξάρτητα ἐθνικότητος, νά ἀποκτᾶ τήν Ἑλληνική ὑπηκοότητα καί ὅλα τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Τέλος, ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει συμφωνήσει μέ τόν σχισματικό Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο νά παραχωρηθῆ ἐξάρτημα μέσα στά ὅρια τῆς Ἁγιωνύμου πολιτείας, στό ὁποῖο θά ἐγκαταβιώσουν στό μέλλον Οὐκρανοί σχισματικοί καί ἀχειροτόνητοι μοναχοί καί μάλιστα φημολογεῖται νά παραχωρηθῆ ἡ παντοκρατορινή παλαιά Ρωσική Σκήτη τοῦ Προφήτη Ἠλία. 

Δυστυχῶς, μέ τήν ἀπόφαση «1440/2005 τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας περί ὁρισμοῦ νέας ἀδελφότητος καί διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Μονῆς  Ἐσφι­γμένου», δηλαδή τούς Κατσουλιέρηδες, ἔχει δημιουργηθῆ προηγούμενο, πάνω στό ὁποῖο μπορεῖ νά στηριχθῆ ἀπόφαση γιά τήν παραχώρηση ἐξαρτήματος στήν Ἀθωνική Πολιτεία στοὺς Οὐκρανούς. 

Κάτι τό ὁποῖο ἄν συμβῆ θά ἀποτελέση ὄχι μόνον παράνομη πράξη, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 105 παρ. 2 ἐδ. γ΄ «ἀπαγορεύεται νά ἐγκαταβιώνουν στό Ἅγιο Ὄρος ἑτερόδοξοι ἤ σχισματικοί», ἀλλά και ἀφορμή σχίσματος καί διχόνοιας μεταξύ τῶν μοναχῶν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας.

Οἱ ἐξελίξεις καταδεικνύουν ὅτι ἡ Δύση ἔχει ἀποφασίσει νά κόψη κάθε σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη Ρωσία καί μάλιστα εἶναι ἀποφασισμένη γιά μία ὁλομέτωπη σύγκρουση, χρησιμοποιώντας τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στίς πολιτικές της ἐπιδιώξεις. 

Οἱ ἐπερχόμενες ἐξελίξεις διαμορφώνουν τό πλέον κρίσιμο σταυροδρόμι στήν σύγχρονη πορεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτό πού κρίνεται εἶναι ἡ ἴδια ἡ συνέχειά του, ἐάν καί κατά πόσον δηλαδή θά συνεχίση νά στοιχεῖται στήν Οἰκουμενική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας πού θέλει τούς Ρώσους ἀδελφούς, ἀδελφούς ἐν Χριστῷ καί νά μή ἐνδώση σέ ὁποιεσδήποτε “ἐκκαθαρίσεις”, πού θά τό φέρουν σέ σύγκρουση τόσο μέ τό ἱστορικό του παρελθόν ὅσο καί μέ τίς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων.

Ἤδη τά πρῶτα προμηνύματα πάντως ἀναφέρουν ὅτι τό οὐκρανικό ζήτημα ἀποτελεῖ γιά πολλούς Ἁγιορεῖτες μοναχούς τήν κόκκινη γραμμή…

Ορθόδοξος Τύπος

http://aktines.blogspot.com/2022/03/blog-post_26.html#more

2 σχόλια:

  1. Θα ζητάς Έλεος απο τον Χριστό ταλαίπωρε οικουμενικέ πατριάρχη όταν πολύ σύντομα θα κληθείς στο απολογητικό βήμα και ΔΕΝ θα βρίσκεις. Μετανόησε έστω και αργά αλλιώς οδύνη θλίψη και στεναγμός σε περιμένει....δεν είσαι αθάνατος ΞΥΠΝΑ...............

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΟΤΙ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΘΡΟΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΤΕ! ΑΝΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΔΕΛΦΑΚΙΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!