Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Γιώργος Ρωμανός: Ουκρανία. Σ υ ν τ α ρ α κ τ ι κ ά στοιχεία: Έκθεση 'RAND' γιά διάλυση της Ρωσίας ΚΑΙ η εξολόθρευση της Ρωσίας βάσει αμερικανικών εγγράφων!....

 2  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ' Β Ι Ν Τ Ε Ο 'https://www.youtube.com/watch?v=awVgToHA91c&ab_channel=Neocle%CE%BFus

Γιώργος Ρωμανός:
Ουκρανία.
Συνταρακτικά στοιχεία:
Έκθεση 'RAND' γιά διάλυση της Ρωσίας

&

Γιώργος Ρωμανός: Η εξολόθρευση της Ρωσίας βάσει αμερικανικών εγγράφων!

Γιώργος Ρωμανός: Η εξολόθρευση της Ρωσίας βάσει αμερικανικών εγγράφων Το άρθρο του Γιώργου Ρωμανού υπάρχει στον σύνδεσμο: https://www.militaire.gr/i-exolothrey...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!