Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Ά δ ι κ ο είχε;


"ΓΝΩΜΗΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ.


Γ Ν Ω Σ Ι Ν   ΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΜΗΝ,  

Ε Χ Ο Υ Ν ;"

Π  Λ  Α  Τ  Ω  Ν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!