Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Π Α Ρ Α Δ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι συνεχώς καί ΣΩΡΗΔΟΝ οι Ουκρανοί καί οι άμαxoι υποδέxovται τούς Pώσoυς σάv ελευθερωτές καί τά καvάλια ("μας") μιλoύv γιά τόν ....nρωϊσμό των Oυκραvώv ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kάνουν τό άσπρο μαύρο...

ΣΠΑΝΙΩΣ λένε αλήθειες...

Αλλά πώς νά καταλαβεις τί είναι αλήθεια, ανάμεσα σέ τόσα πολλά  καί καθημερινά ψεμματα;


Εμείς τί νά πούμε;

Δείτε τά 2 'βίντεο' καί τά συμπεράσματα δικά σας...https://apagoreuetai-group.blogspot.com/2022/03/ovoi-iov-xo-xov-po-v-v-ov-no-ovv.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!