Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Δόξα τω Θεώ! Θ Α Υ Μ Α ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΎΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ στήν Κύπρο ΜΑΣ! / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny2jdRb84R0&ab_channel=%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%98%CE%91%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!