Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ

Τὸ ἱστολόγιό μας λειτουργεῖ καὶ ἀνανεώνεται κανονικῶς!
Μὴ παρασυρθῆτε ἀπὸ τὶς 2 ἑπόμενες ἀναρτήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ παραμείνουν γιὰ ἐνημερωτικοὺς λόγους στὴν κορυφὴ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!