Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Υ Π Ε Ρ Ο Χ Ο ! Patriotism and the 'Modern World' (Ο Πατριωτισμός και ο "μοντέρνος κόσμος") [ 2 ]


Όταν το Twitter συνάντησε το 'I am Hellene' της Μουτσάτσου ...


It's been quite a ride to make this video.
Photographs streets of Athens:
© 2011-2012 Mehran Khalili http://www.mehrankhalili.com twitter: @mkhalili
Mehran Khalili
and the Omikron project: https://www.facebook.com/omikronproject
Greece's photographs:
Volkan Ersoy
Konstantinos Theofilou: In his childhood summers, Konstantinos grew up in Elytis's whereabouts in the village of Mistegna on the island of Lesvos (Mytilene). The house where he spends his summers till today, by the sea, is Elytis's own house.
Maria-Antonia www.maria-antonia.com Gif by christosku licensing: CC BY-SA 2.0
All the gifs were made with cinemapics http://itunes.com/apps/cinemapics
Script
"There is this other kind [of patriotism that is] based on concern and care for the people of the country and of the society."
Noam Chomsky
(French Anthem) Allons enfants de la patrie? Le jour de gloire est arrive. Oh, sorry, I didn't know you were recording...
And this tune was just... Stuck in my head. We are about to have a "Federal European Union!"

Why am I crying? And we all know that the European Union has brought peace to countries that includes my country - which is precisely why the EU has been awarded the Nobel Peace Prize.

So, any loss of a nation's sovereignty, democracy... Any starvation... Any kind of division in a society, any violence... Violence... All worth it. We want a Federal Europe to be able to play a role on a global scale!

Mr Schauble said it loud and clear "ladies and gentlemen there is no alternative to European integration (Italian anthem) In itself no state is powerful enough to play a meaningful role in a globalized world."

Wait where is that from? Ah! Stop this right away.'
Sorry.

Old habits die hard. What was I saying. Ah yes! There is no other alternative to European Integration.
Oh, of course there are those who say, that democracy cannot happen on the European level.

That's not true! As the President of the European Comission Mr Barroso very well said: "I am sorry.
Those who say that, have not understood that we re in the 21st Century." Exactly, we are in the 21st century and the world is going forward not backwards.

Because (Van Rompoy) "faced with a new play of interdependance and global governance." We are all in the same boat and we must do it together! We are in this together!

And (Barroso) "And this is the only way"... This is the only way! This is the only way ( Barroso) "precisely to win the battle against the nationalists or the extreme populists..." Otherwise we will be faced with creepy consequences and divisions in the society.

(Chytirio 11-10-12) Wait Mr Barroso. What does one do on a practical level, when bad things are already happening in one's country? Is it OK to defend the civic values of one's nation? (democracy, freedom, equality, tolerance, free expression, individual rights.

That's OK, right? I mean it's no extreme, is it? Because you see people, in my country like in other European countries died in the name of their nation... for these freedoms, and these rights.
Hijackers of words and symbols are enemies to the mere existence of Humanity
(Martin Schulz) "Nationalism is propagated in this house by those who wear flags upon their desks, and nationalism upon their sleeves." Oh a country's flag is propaganda?

I thought it was just an honorable symbol. And I am no hijacker of symbols, or words. I am just an average citizen trying to understand.

(Con-Bendhit) "Cant' you understand that in 30 years... None of the European Nation-State will be part of the G8, neither Germany will be part of the G8. You can write poems about it, I am sad about it...
But it's the cruel reality of the modern world. Can't you understand the modern world?"
"The modern World" It's... uh, the G8, and Germany, and everybody else, being in the G8... True Patriotism is concern and affection not only for one's own country and one's own people, but also respect for all countries and all people.
It is completely unrelated to extremism or populism.
True Patriotism promotes Peace not war, equality not discord.
Empires, federations and Unions imposed on people, have triggered wars.

"Ιωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!