Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ: «ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ...»

 Πρὸς τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ διαγράψετε ἀπὸ τὸν Ἰατρικὸ σύλλογο Ἀθηνῶν.

Τὰ διαδραματιζόμενα γεγονότα γύρω ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τοῦ Covid-19 μὲ ὁδήγησαν στὴν ἀπόφασή μου αὐτή, καθὼς δὲν μὲ ἐκφράζουν ὅλα αὐτά, ποὺ γίνονται στὸν ἰατρικὸ κόσμο οὔτε καὶ ἡ στάση καὶ οἱ θέσεις τοῦ συλλόγου καὶ δὲν θέλω πλέον νὰ ἐργάζομαι ὡς γιατρός.

Ἡ σιωπηλὴ τραγωδία καὶ ἡ κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἐπιστημονικοῦ κόσμου ποὺ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ μὲ βρίσκει ἐντελῶς ἀντίθετο.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῶν ἀπόψεων ποὺ ἐσεῖς φιμώνετε καὶ δὲν δέχομαι τὸν διωγμὸ τὴν συναδέλφων ποὺ ἐσεῖς κάνετε. Σύμφωνα μὲ τὸν Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης ποὺ περιλαμβάνει ἕνα σύνολο ἀρχῶν καὶ κανόνων ἠθικῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας ἀναγνωρίζεται ρητὰ ὡς πρῶτος κανόνας ὅτι «ἡ ἐθελοντικὴ ἐνημερωμένη συναίνεση τοῦ ἀνθρώπινου ὑποκειμένου εἶναι ἀπολύτως οὐσιώδης», ποὺ ἔχει γίνει σήμερα παγκοσμίως ἀποδεκτὸς καὶ ἔχει ἐνσωματωθεῖ καὶ στὸ ἄρθρο 7 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὰ Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα καὶ ἔχει κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία μὲ τὸν νόμο 2462/1997, σύμφωνα μὲ τὴν διαδικασία τοῦ ἄρθρου 28 παρ'. 1 τοῦ Συντάγματος καὶ ἔχει ἀποκτήσει υπερνομοθετική ἰσχύ.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἄσκησης τοῦ Ἰατρικοῦ λειτουργήματος καὶ τοῦ ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη ποὺ ἐσεῖς καταπατήσατε καὶ δὲν συμφωνῶ μὲ τοὺς διωγμοὺς τῶν ἰατρῶν ποὺ ἔχετε ἐπιβάλλει καὶ τῆς τρομοκρατίας ποὺ ἀσκεῖται στοὺς συναδέλφους καὶ στὴν κοινωνία.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ ἀτόμου καὶ ὄχι τῆς φασιστικῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἰατρικῶν πράξεων μὲ τὶς ὁποῖες ἐσεῖς συνταχθήκατε. Γιὰ νὰ διενεργηθεῖ ἰατρικὴ πράξη οἱουδήποτε εἴδους (διαγνωστική, προληπτικὴ ἢ θεραπευτική), τὸ ἐνδιαφερόμενο πρόσωπο θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερο νὰ συναινέσει στὴν ἐπίμαχη ἰατρικὴ πράξη ἢ ἀντιθέτως νὰ τὴν ἀρνηθεῖ, ἐφόσον προηγηθεῖ ἡ ἀπαραίτητη ενημέρωσή τοῦ. Πρόκειται γιὰ τὴν θεμελιώδη ἀρχὴ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῆς Ἰατρικῆς Δεοντολογίας «ἐνημερωμένη συναίνεση τοῦ ἀσθενοῦς» (informed consent)

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς διαφάνειας καὶ τῆς ἠθικῆς δεοντολογίας καὶ δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν ἀπόκρυψη τῶν δεδομένων μὲ τὰ ψεύδη ποὺ δημοσιεύονται ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, καθὼς καὶ τῆς μὴ ἐφαρμογῆς τῆς κίτρινης κάρτας.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλψης καὶ δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν καταρράκωσή τῆς ποὺ ἀδιαμαρτύρητα γίνεται σήμερα.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐπιστήμης καὶ δὲν θέλω αὐτὴ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ ὅποια συμφέροντα πολιτικά-οικονομικά καὶ ἄλλα. Ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἔχει μετατραπεί ἀπὸ ἐπιστήμη βασισμένη σὲ ἀποδείξεις (evidence-based medicine) σὲ ἐπιστήμη βασισμένη στὸ χρῆμα (money-based medicine)

Θέλω νὰ εἴμαστε ὑπόδειγμα γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ ὄχι νὰ ντρεπόμαστε ποὺ εἴμαστε γιατροί.

Διαγράψτε με σᾶς παρακαλῶ.

Θέλω νὰ μείνω ΑΝΘΡΩΠΟΣ…


Μὲ ἐκτίμηση,
Β. Κουρούκλης
ΑΜ 046539

1 σχόλιο:

 1. Είναι τουλάχιστον αφέλεια να επαινείτε τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα:
  “I developed the vaccine when everyone said it wasn’t possible"
  Πηγή:https://rsbnetwork.com/news/trump-rips-one-trick-pony-joe-biden-over-jobs-report/
  Δηλαδή, ο Τραμπ εμφανίζεται οτι όχι μονο δεν έχει αντιληφθεί τι είναι το "εμβόλιο" αλλά υπερηφανεύεται οτι ΑΥΤΟΣ το εφτιαξε, όταν όλοι έλεγαν οτι ήταν αδύνατον!!!
  Ερευνητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!