Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

"Η Κυρία η Κ α ρ δ ι ο β α σ τ ά ζ ο υ σ α".


Έτσι προσωνυμείται η Θεοτόκος στη συγκεκριμένη εικόνα του 16ου αιώνα*:
"Η Κυρία η Καρδιοβαστάζουσα".

Η Άνθρωπος, δηλαδή (ως "η" άνθρωπος και όχι "ο" άνθρωπος, την ονομάζει ο Αγ.Ιωάννης ο Δαμασκηνός), που βαστάζει στην καρδιά και με την καρδιά τον Χριστό ως Καρδιά, 


όπως και κάθε ανθρώπου την καρδιά ως κέντρο της υπάρξεως και σχέση με τα ουσιώδη και αληθινά και γίνεται έτσι η Μητέρα, δηλαδή η δικαίωση, όλης της ανθρώπινης φύσεως, ελευθερίας και ευθύνης.

* (Η συγκεκριμένη εικόνα βρέθηκε σε Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Καλλονή Λακωνίας και συντηρήθηκε από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Μυστρά, μελετήθηκε δε από την Αρχαιολόγο Μαρία Αγρέβη και αποτέλεσε το θέμα επιστημονικής ανακοινώσεώς της που έχει δημοσιευθεί στο Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!