Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Τόν Ιανουάριο του 2019, α σ κ η τ ή ς περιέγραψε τό σημερινό ΔΡΑΜΑ της Γερμανίας καί της κ. "Μέρκελ" - σήμερα τό ξαναθυμηθήκαμε καί σας τό δίνουμε....

26η Νοεμβρίου του 2022


"Μέρκελ": Επτά στους δέκα Γερμανούς δεν θέλουν να την δουν «ούτε ζωγραφιστή» στην Καγκελλαρία11 Ιανουαρίου του 2019 -  την επόμενη φορά η "Μέρκελ" θα έρθει ως Προσκυνήτρια Ιερών Μονών. Μόλις φύγει πίσω « θα τα δει όλα» βλ. αρθρογραφία 


επισημαίναμε τότε: Την ώρα που προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε θέσεις των γερμανικών ΜΜΕ, όπως «SD: «Ριψοκίνδυνο ταξίδι» της 'Μέρκελ' στην Ελλάδα» , κτύπησε το τηλέφωνο. 

Στην άλλη άκρη ένας σεβαστός πατέρας, που έζησε την φρίκη της γερμανικής κατοχής και το εκτελεστικό απόσπασμα ως μικρό παιδάκι στην γενοκτονία του χωριού του.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Γέροντα του είπα , μόλις προσγειώθηκε η καγκελάριος.

Και αυτός έγινε ποτάμι  πρωτόγνωρων αποκαλύψεων

μας είπε

-Να δεις πως « θα προσγειωθεί» σε λίγο καιρό.


-την επόμενη φορά θα έρθει ως Προσκυνήτρια και όχι ως Καγκελλάριος . Μόλις φύγει πίσω « θα τα δει όλα».

-Ο ΘΕΟΣ θα την αφήσει ζωντανή για να δει την ΕΛΛΑΔΑ Μεγάλη και να έρθει να την προσκυνήσει.

-Η Μέρκελ θα γίνει παράδειγμα για πολλούς Γερμανούς που θα υποφέρουν περισσότερο από τους Έλληνες σε αυτό το ΚΑΚΟ πού έρχεται στον κόσμο ολάκερο.

( ΑΥΤΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ )

-Τώρα καλά τα ταξίδια και οι χαρές αλλά δουλειά δεν γίνεται .. ο τούρκος θα πεισμώσει με αυτό το ταξίδι της Μέρκελ και θα ζητάει περισσότερα.

-Όσο για τα Σκόπια , πρώτοι θα έρθουν οι γερμανοί να προσκυνήσουν τον τάφο του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, όταν οι σκοπιανοί θα μετακομίζουν σε άλλα μέρη.

Αδελφοί, αν οι λόγοι του Γέροντα βγουν αληθινοί δεν έχουμε από το να διαλαλήσουμε το :

« Τις θεός μέγας ως ο Θεός ημών , συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο.(Ψαλμ. 76,14)»

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

« Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ·

αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία·

μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός·

διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας·

καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων·»

(κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιὰ τὸν κοσμοϊστορικὸ ῥόλο τῶν Ἑλλήνων, ἰδίως ἐν σχέσει μὲ τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου) http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/agios-nektarios/historic-role-of-the-hellenes.htm

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!