Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΜΑΤΑΙΩΠΟΝΟΥΝ! Προσπαθούν νά δ ι α λ ύ σ ο υ ν τίς σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων καί τήν σχέση του ανθρώπου μέ Τόν Θεό!

 


«Σκοπός της παγκοσμίου διακυβερνήσεως, τούτη τήν ώρα, δεν είναι άλλος από τήν διάλυση του ανθρώπου και τήν διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων. 


Εάν κάποια πολιτικά συστήματα καθυποτάσσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, αυτό τό ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ  ηλεκτρονικό σύστημα, θα βάλει σε ζυγό τήν ψυχή, θά  κ α τ α δ υ ν α σ τ ε ύ ε ι  τήν σκέψη του ανθρώπου. 

Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο αριθμοί, όπως οι κρατούμενοι.

Προσπαθούν να διαλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τήν σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Είναι μία προσπάθεια να γίνει η κοινωνία "ρομπότ"».Γέροντας Ιουστίνος Πίρβου ( «Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης», σελ. 154 ) Εκδ. 'ΑΘΩΣ'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!