Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι / Β Ι Ν Τ Ε Οhttps://www.youtube.com/watch?v=MYHw4Qv2Wv0&t=6s&ab_channel=%CE%99.%CE%9D.%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD

Ι.Ν. Μεταμόρφωσης ΒριλησσίωνΗ ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων σας εύχεται ευλογημένα Χριστούγεννα με τους ύμνους της μεγάλης εορτής. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός "Εν Ψαλμοῖς" υπό τη χοραρχία του Παναγή Μιχαλιτσιάνου. Συμμετέχουν: Σωτήριος Γεντής Παντελής Μούτος Παντελής Γεντής Παναγιώτης Δήμου Παναγιώτης Σάχνικας Μάριος Χαλδούπης Παναγιώτης Κυριακόπουλος Αθανάσιος Παναγιωτακόπουλος Και οι μικροί κανόναρχοι: Φανούρης και Ραφαήλ Ηχοληψία: Γιάννης Καραγεώργος 00:00 - «Ἡ Παρθένος σήμερον», Κοντάκιον Χριστουγέννων. Ἦχος γ', μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.) 01:41 - «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», Ιδιόμελο Α΄ Ώρας Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. δ', μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.) 04:08 - «Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ», Δοξαστικό Ιδιόμελο ΣΤ΄ Ώρας Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. α’, μέλος Π.Φιλανθίδη (+1920) 08:21 - «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου», Δοξαστικό Ιδιόμελο Θ΄ Ώρας Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. β', μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.) 15:06 - «Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», Στιχηρό Ιδιόμελο Εσπερινού των Χριστουγέννων. Ἦχος β’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.) 17:16 - «Αὐγούστου μοναρχήσαντος», Δοξαστικό Εσπερινού των Χριστουγέννων. Ἦχος β', μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.) 20:49 - «Λαθὼν ἐτέχθης», Τροπάριον Εσπερινού Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. β' ειρμολογικός, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.) 22:52 - «Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου», Τροπάριον Εσπερινού Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. β' ειρμολογικός, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.) 25:02 - «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», «Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ», Καθίσματα Όρθρου Χριστουγέννων. Ἦχος δ' (Νενανώ) 28:25 - Πεντηκοστάρια Χριστουγέννων, «Τὰ σύμπαντα σήμερον», ήχος β’. Ελέησόν με ο Θεός... «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ», ήχος πλ.β’. Μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.) 31:11 - «Χριστὸς γεννᾶται», Αργή Καταβασία Α’ Ωδής Χριστουγέννων. Ἦχος α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777). Τροπάρια Θ’ Ωδής των Χριστουγέννων. Ἦχος α', μέλος Γεωργίου Σύρκα (20ος αι.). «Μυστήριον ξένον», Αργή Καταβασία Θ’ Ωδής Χριστουγέννων. Ἦχος α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777). 38:02 - «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς», Ἐξαποστειλάριον Χριστουγέννων. Ἦχος γ', μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου (19ος αι.) 39:06 - «Σήμερον ὁ Χριστός», Δοξαστικό Αίνων Χριστουγέννων («Καί νύν»). Ἦχος β', μέλος Αθ. Καραμάνη (20ος αι.) 42:28 - «Λύτρωσιν ἀπέστειλε», Κοινωνικὸν Χριστουγέννων. Ἦχος πλ. α’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777) 49:15 - «Ἡ γέννησίς σου», Ἀπολυτίκιον Χριστουγέννων. Ἦχος δ', μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!