Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Χ τ υ π ο ύ σ α ν καί έ δ ι ω ξ α ν από τό Μοναστήρι έναν μοναχό, που ήταν άρρωστος, τότε εκείνος αποφάσισε… / Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο !

 


Πατήρ Γερόντιος ο διά Χριστόν Σαλός 
( 1908 - 2001 )

https://www.youtube.com/watch?v=CnYGZBADwFw&t=13s&ab_channel=%CE%97%CE%B5%CE%BD%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B6%CF%89%CE%AE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!