Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Σ Π Α Ν Ι Α ΣΤΙΓΜΗ Ε Ι Λ Ι Κ Ρ Ι Ν Ε Ι Α Σ ΑΠΟ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Τ Η !...Ψηφιακά Στρατόπεδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ! / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 https://rumble.com/v21a110-123079860.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!