Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

"ΠΥΡΙΝΗ" επιστολή Αρχιμανδρίτου της Εορδαίας, προς τον (ΑΘΕΟΝ, ΑΧΑΡΙΣΤΟΝ & ε κ κ λ η σ ι ο μ ά χ ο ν) πρωθυπουργόν!


ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ "ΜΑΣΟΥΝ" ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ...

Σχετική εικόνα

“Προς τον άθεον, αχάριστον, εκκλησιομάχον, τον δια τας πολλάς ημών βαρυτάτας και σοδομικάς αμαρτίας, τον δια την αποστασίαν του λαού ημών Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Αλέξιον Τσίπραν
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Είναι ιδίον της από του Θεού δοθείσης εις ημάς τούς ανθρώπους ελευθερίας, να πιστεύωμεν ως ”άτομα” ή να μην πιστεύωμεν. Όταν όμως αποφασίσατε να κυβερνήσετε έναν λαό που πιστεύει εις Χριστόν δύο χιλιάδες (2000) χρόνια και που το Σύνταγμα του λαού αυτού, βάσει του οποίου υποχρεούστε να κυβερνήσετε έχει ως προμετωπίδα ως την επίσημον θρησκεία αυτού, θα πρέπει, ή να αφήσετε κατά μέρος τας περί αθεΐας θεωρίας σας, ή να μην αναλάβετε την διακυβέρνησιν του λαού αυτού, εάν θέλετε να μην θεωρήστε παράλογος ή παράφρων.

Σεις όμως αφ’ ης ημέρας ανελάβατε ως Πρωθυπουργός, ανελάβετε εργολαβικώς δι, αντισυνταγματικών νόμων την αποχριστιάνισιν της Ελλάδος.

Έπρεπε να γνωρίζετε και να ενθυμήστε συνεχώς ως άρχων, αυτά που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ότι ”δει τον άρχοντα τρία τινά μέμνηται συνεχώς”.

Ότι ανθρώπων άρχει (ούτε ζώων, ούτε Αγγέλων)

Ότι κατά νόμον άρχει και

Ότι ουκ αεί άρχει. ”Ο νοών νοείτω”.

Είναι επίσης ιστορικώς επιβεβαιωμένον, ότι ο Έλληνας όταν αρνηθή την πίστιν του (π.χ. Γενίτσαροι, και κουμμουνισταί και σεις ο ίδιος τώρα το επιβεβαιώνετε ως Πρωθυπουργός) γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός της Πατρίδος του.

Δεν διαβάσατε, ή δεν ακούσατε ποτέ, για την δύναμιν της Εκκλησίας αυτά που είπεν ο ιδρυτής της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός; “Ότι Πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής” που σημαίνει, ότι όλες οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν.

Παραδείγματα: Τετρακόσια χρόνια φοβεράς δουλείας υπό τον ζυγόν των βαρβάρων Τούρκων, η Ελλάς επέζησε δια της δυνάμεως της Εκκλησίας. 
Επίσης: Εβδομήντα δυο χρόνια φοβεροτέρας της τουρκικής δουλείας και καταπιέσεως του κουμουνιστικού καθεστώτος και με ογδόντα εκατομμύρια νεομάρτυρες, δεν κατώρθωσε να σβήση, ως εκαυχατο την ορθόδοξον πίστην από τις καρδιές των Ρώσων και μόλις κατέπεσεν το κουμουνιστικόν καθεστώς εφάνη, ότι όλοι οι Ρώσοι παρέμειναν Ορθόδοξοι.

Ματαιοπονείτε λοιπόν όταν πιστεύετε, ότι θα δυνηθήτε να νικήσετε την Εκκλησίαν διότι ”σκληρόν σοί πρός κέντρα λακτίζειν” κατά την ρήσιν του Ιδρυτού της. 
Μάθετε τι σημαίνει ποιός το είπε, σε ποιόν το είπε, και τι έγινε σ’ αυτόν που το είπε, και μιμηθήτε τον. Διδαχθείτε από την Ιστορία διότι ”ολβιός έστιν οστις Ιστορίας έσχεν μάθησιν”.

Εάν λοιπόν έμεινε στην καρδιά σας καμμιά σπίθα αγάπης πρός τον ταλαίπωρον τούτο τόπον, ελάτε πάλι στην εκκλησία και κυβερνήστε κατά Θεόν για να δούμε μιά άσπρη ημέρα, γιατί όπως πάμε, πάμε κατά διαβόλου, όπως λέγει θυμόσοφα ο λαός μας. Συνέλθετε, κάνετε μεταβολή 180 μοιρών όπως εκάματε και στο δημοψήφισμα και το όχι το μετατρέψατε σε ναι και γίνατε παγκοσμίως ρεζίλι. 

Αν όμως αυτό που σας γράφω, δηλαδή να επιστρέψετε στον Θεό, το κάνετε, θα πανηγυρίσει ο ουρανός και θα λάβετε αιώνια δόξα. “Χαρά γίνεται εν τω ουρανώ, επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι”.

Και γράψετε εις τα υποδήματα σας, αυτούς πού σας συμβουλεύουν, ή σας απειλούν διότι ”φοβερόν το εμπεσειν εις χείρας Θεού ζώντος εξ’ ων ούκ έστι εξελέσθαι δυνάμενος”. Εάν εζηλώσατε δόξαν Ιουλιανού παραβάτου, προσέξατε μήπως έχετε και το τέλος αυτού.

Τέλος εύχομαι δια το νέον έτος καλήν και ολόκληρον μετάνοιαν διά το καλόν το δικό σας, της οικογενείας σας, και της ταλαιπώρου Πατρίδος μας.

Με αγάπη Χριστού

Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς
Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγ. Παρασκευής
Μηλοχωρίου Εορδαίας

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΣΕΛΙΔΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

(ΑΞΙΟΣ ΑΓΙΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ!
...ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο MISTER ALEXIS, ΝΑ ΜΑΣ ...ΓΡΑΨΕΤΕ!)

[Πηγή : http://www.triklopodia.gr (ανηρτήθη την 2αν Μαρτίου 2017)/ "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!