Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Τι είναι η προσευχή και πως πρέπει να προσευχόμαστε;Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

Κατά Ματθαίον (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6)
5. Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

5.Και όταν προσεύχεσαι να μην κάνεις όπως οι υποκριτές, που επιδεικνύονται στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών προσεύχονται για να φαίνονται (επιδεικνύονται) στους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω, ουράνιο μισθό δεν παίρνουν.

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

6. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

6. Εσύ όταν προσεύχεσαι,μπες στο δωμάτιό σου και κλείσε πίσω σου την πόρτα και προσευχήσου στον Πατέρα σου κρυφά και ο πατέρας σου που θα σε βλέπει κρυφά θα σου τα δώσει όλα φανερά.

7. Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
7.Καθώς προσεύχεσθε δε,μην πολυλογείτε και ζητάτε ανόητα πράγματα όπως κάποιος ειδωλολάτρης, διότι αυτοί νομίζουν ότι με την πολυλογία θα εισακουστούν.

8. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
8.Μην γίνετε ένα με αυτούς. Διότι γνωρίζει ο Πατέρα σας εκείνα τα οποία χρειάζεστε πριν του τα ζητήσετε.

Σχετική εικόνα

Τα λόγια του Χριστού μας είναι πάντα λίγα, απλά και σταράτα!!!
ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ, Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΣΟΙ !

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!