Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Will I really not inherit the Heavenly Kingdom?


Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

A Muslim judge once invited a monk to his home, treated him to dinner and asked:
– Please tell me, kind man. 
I'm a Muslim and try to live according to the law. 
I judge fairly, I don't take bribes, I feed the poor, I pray, I fast. I try to live righteously and do everything according to the will of God. Will I really not inherit the Heavenly Kingdom?

And the monk answered:

– Tell me dear, do you have children?

– I do, – answered the judge.

– How about servants?

– And servants too of course!

– Then tell me, who obeys you more, the servants or your children?

– The servants, the servants of course. 
They catch my every word; they try to please me in every way. But my children can be stubborn; sometimes they don't listen and go off on their own will.

– But tell me, when you die, who will you give all of your inheritance to, your children or the servants?

– To my children of course! – exclaimed the judge.

– The same it is with the Kingdom of Heaven. You can be an ideal servant, but only the sons receive the inheritance. 
And the only way to become a son is through Jesus Christ.

Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ (Galatians 4:7)."Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!