Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

138.732 ευρουλάκια ΕΤΗΣΙΩΣ ; ; ; Όχι κι άσχημα, όχι κι άσχημα....


Αποτέλεσμα εικόνας για Σακελλαροπούλου καρτούν

Συμφώνως με ορισμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ήδη στα γραφεία των εφημερίδων, αλλά που δεν είναι εισέτι απολύτως διασταυρωμένες, βάσει νομοθετικής ρυθμίσεως του 2012, ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι υπεραρκετός γιά μία ...ικανοποιητική διαβίωση....

Πρόκειται συγκεκριμένως γιά τίς ακριβώς διπλάσιες απολαβές απο εκείνες του βουλευτών, ήτοι μηνιαίως 11.561 ευρώ!

Οπότε πολλαπλασιαζόμενο αυτό το ποσό - τουλάχιστον - επί τους 12 μήνες (και άνευ ορισμένων πρόσθετων κονδυλίων και επιδομάτων διαφόρων ονομασιών....) μας δίνει συνολικό γινόμενο ...138.732 ευρώ!!!!

Όχι κι άσχημα γιά τήν κυρά-Κατερίνα "μας", όχι κι άσχημα....

"Ιωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!