Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Το Φ.Ε.Κ. για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήρια! Σ Τ Ο Χ Ο Σ: Η ΙΕΡΗ μας ΠΙΣΤΙΣ !

Αποτέλεσμα εικόνας για TARGET CHRIST

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Το ΦΕΚ για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήριαΟ σχετικός νόμος, που ψηφίστηκε από την Βουλή την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει τις διατάξεις αναφορικά με την αναγραφή του

 θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα 

απολυτήρια 

Λυκείου, αλλά και σχετικά με τον εορτασμό των

 Τριών Ιεραρχών.
"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!