Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Ὅλοι, "πιστοί στό ...χρέος τους" ...! [ΔΙΑΒΑΣΤΕ καί τήν ε π ε ί γ ο υ σ α Εγκύκλιο γιά αύριο Δευτέρα 27/01 πρός ΟΛΑ τα σχολεία της κυρίας Κεραμέως].


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3218/2004
ΦΕΚ 12/Α/21-01-2004


 Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο 1
Ορίζεται η 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Άρθρο 2
Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων εβραϊκών σωματείων και οργανώσεων.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα,  26 Ιανουαρίου 2004Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδος


Διαβάζουμε ἀπό τήν ἐπίσημον σελίδα τοῦ ὑπουργείου παιδείας(ἐδῶ) ,σχετικῶς :

Στην 20η Σύνοδο της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Οκτωβρίου 2000 στην Κρακοβία, υιοθετήθηκε η πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ημέρας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στα σχολεία (άρθρο 9 της Διακήρυξης των Υπουργών Παιδείας).

Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Σκοπός των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ενημέρωση των μαθητών για το Ολοκαύτωμα. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν διαλογικές συζητήσεις, εκθέσεις, προβολή ταινιών ή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού, ανάγνωση κειμένων και εργασιών.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τη δράση μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (τηλ. 210-3225582, ιστοσελίδα: www.jewishmuseum.gr), προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το προτεινόμενο θέμα και σχετικές οδηγίες για την παρουσίασή του,καθώς και να αντλήσουν ιδέες και υλικό από τις εξής ιστοσελίδες:

1.Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2 .Το ψηφιακό αρχείο της 'ΕΡΤ'

3.Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

4.Την ιστοσελίδα της Διεθνούς Συμμαχίας για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος (INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE – I.H.R.A.), στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος

5.Την ιστοσελίδα του Ισραηλινού Ιδρύματος για το Ολοκαύτωμα «Yad Vashem»

6.Την ιστοσελίδα του Ιστορικού Ινστιτούτου CENTROPA

7.Την ιστοσελίδα του Γαλλικού μουσειακού και ερευνητικού ιδρύματος «Memorial de la Shoah»

Γιά τόν IHRA ἔχουμε γράψῃ ἐπανειλημμένως (καί ἐδῶ),γιά τό ἐβραϊκό μουσεῖον τό ἴδιο. Γιά τό Ἱστορικό Ἰνστιτοῦτο CENTROPA 
Χμμ... 

Γιατί τό ὑπουργεῖο δέν ἀναφέρει ἐπακριβῶς τί εἶναι τό  CENTROPA ; 

Μήπως ἐπει δῆ θά ἀκουστῇ καί πάλιν ἡ λέξις :  ἑβραϊκό;CENTROPA  Διατήρηση εβραϊκής μνήμης - Προσεγγίζοντας την ιστορία


Τό CENTROPA είναι ένα μη κερδοσκοπικό, εβραϊκό ιστορικό ινστιτούτο αφιερωμένο στη διατήρηση εβραϊκών οικογενειακών ιστοριών και φωτογραφιών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και στη διάδοση αυτών των ιστοριών και φωτογραφιών μέσω ταινιών, βιβλίων και εκθέσεων.

Το κεντρικό μας γραφείο βρίσκεται στη Βιέννη. Έχουμε επίσης γραφεία στη Βουδαπέστη, το Αμβούργο και την Ουάσιγκτον. (ἀπό τήν σελίδα τους : Ποιοί εἴμαστε :  ἐδῶ)

Μέ ἄλλα λόγια,ἁπλά καί ξεκάθαρα, τό ἑλλαδικό ὑπουργεῖο παιδείας δέν ἔχει νά προτείνῃ τίποτα ἄλλο πέραν τῶν ἐβραϊκῶν μουσείων, ἰνστιτούτων, ἱδρυμάτων ! 

Ἤ ἐπί τό σωστότερον : 
Ἡ πλῦσις ἐγκεφάλου στά σχολεῖα εἶναι ἀποκλειστικῶς ἑβραϊκή ὑπόθεσις. Καί μάλιστα νόμιμη καί μέ τήν ἔγκρισιν τῆς βουλῆς καί τήν ὑπογραφή τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας τους !Ὅπως καί στήν 7η πρότασιν σχετικῶς μέ τό γαλλικό μουσειακό ἐρευνητικὀ ἵδρυμα,τό ὁποῖον καί πάλιν δέν θέλουν νά τό μεταφέρουν στήν ἑλληνική καί τό ἀφήνουν νά φαίνεται ὡς Memorial de la Shoah. Μά ὅπου Shoah=ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα.

Memorial de la Shoah. Ἵδρυσις 2005. Καί ποιός τό ἵδρυσε;

γάλλος ραββίνος, βιομήχανος και ιδρυτής των πρώτων αρχείων και μνημείων του Ολοκαυτώματος. Μετανάστευσε από την Ουκρανία στη Γαλλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο .
Το 1943, ενώ ήταν υπό ιταλική κατοχή , ο Schneersohn ίδρυσε κέντρο τεκμηρίωσης στο σπίτι του στο Γκρενόμπλ με εκπροσώπους 40 εβραϊκών οργανώσεων. Το κέντρο μετακόμισε στο Παρίσι στην Απελευθέρωση και έγινε το Κέντρο Σύγχρονης Εβραϊκής Τεκμηρίωσης . Ο Schneersohn παρέμεινε Πρόεδρος του CDJC και συντάκτης του Revue μέχρι το θάνατό του το 1969.

Κάλεσε σαράντα εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Jacob Gordin στην ιδρυτική σύσκεψη.
Χωρίς να γνωρίζει αν αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς θα επιβίωνε ακόμη και τον πόλεμο, ο Schneersohn είχε κίνητρο να επιταχύνει τη συσσώρευση και τη συντήρηση υλικών και να γράψει για όλα όσα συνέβαιναν, ως δομικά στοιχεία ιστορικών που θα έρθουν αργότερα.Το κέντρο τεκμηρίωσης οργανώθηκε με μια επιτροπή διαχείρισης επταμελής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του consistory ( consistory Ιουδαϊσμός) ( Consistoire κεντρικό ), δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας των Ανωνύμων εβραίων της Γαλλίας, ένα από το Παγκόσμιο ORT (είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο που κατευθύνεται από τις εβραϊκές αξίεςΠροωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Οι δραστηριότητές του σε όλη την ιστορία της έχουν καλύψει περισσότερες από 100 χώρες και πέντε ηπείρουςΙδρύθηκε το 1880 στην Αγία Πετρούπολη για να παρέχει επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση σε νέους Εβραίους.), και έναν με το αξίωμα του ραββίνου, με την προεδρία του Schneersohn.Le CDJC 1943-2013 : documenter la Shoah

Για να συγκεντρώσει μαρτυρίες για το ολοκαύτωμα, ο Schneersohn μαζί με τον Léon Poliakov αφιερώθηκε στη συλλογή εγγράφων που εξυπηρετούσαν την ιστορία των Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου

Η ομάδα οργανώνεται γύρω από Schneersohn και Poliakov επέστρεψε στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Απελευθέρωσης του Παρισιού τον Αύγουστο του 1944, λαμβάνοντας την κατοχή των αρχείων των Commissariat général aux ερωτήσεις juives, του καθεστώτος Vichy, εκείνων της Γερμανικής Πρεσβείας στο Παρίσι, της έδρας του γερμανικού προσωπικού και των αντιεβραϊκών αρχείων της Γκεστάπο στο Παρίσι.

Το 1944, το CDJC μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Εγκαταστάθηκε στο Le Marais, πρακτικά στο Pletzl, την παλιά εβραϊκή γειτονιά, έναν εμφανή συμβολισμό.
Το Mémorial du martyr juif inconnu εγκαινιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 1956.

Το 1997, ελήφθη η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων: το CDJC και το Mémorial du inconnu εβραίων μαρτύρων, για να σχηματίσουν το Memorial de la Shoah,το οποίο άνοιξε στις 27 Ιανουαρίου 2005.

Νά κάνω καί τήν συνήθη ἀφελή ἐρώτησιν : Ἀπό τό ᾿43,γνώριζε ὁ Ἰσαάκ Σνέρσον τήν ἔκτασιν τοῦ διωγμοῦ τῶν ἑβραίων; 

Ἀπό τό ᾿43 γνώριζε ὁ Ἰσαάκ πώς θά ὑπάρξῃ ὁλοκαύτωμα; 
Ἄν μή τί ἄλλο ἡ λέξις περίεργον εἶναι τό λιγώτερον...

Γιά τό «Yad Vashem» τό μνημεῖο ὁλοκαυτώματος στό Ἰσραήλ,ἔχουμε ἐπίσης ἀναφερθῇ ΕΔΩ.Το Γιαντ Βασσέμ (η Γιάντ Βασχέμ) είναι μουσείο και αναμνηστικός χώρος αφιερωμένος στο Ολοκαύτωμα. Επίσης ασχολείται επιστημονικά με την ιστορία του Ολοκαυτώματος. 
Ιδρύθηκε το 1953 στα Ιεροσόλυμα μετά από απόφαση της Κνεσσέτ. 
Σήμερα το Γιαντ Βασσέμ έχει 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Συνεπῶς,ἀπό τίς 7 προτεινόμενες πηγές τοῦ ὑπουργείου παιδείας,ἀπ᾿ ὅπου μποροῦν νά ἀντλήσουν στοιχεῖα οἱ ἐκπαιδευτικοί,οἱ 5 εἶναι ἀποκλειστικῶς ἑβραϊκές.

Τό 2004,λοιπόν,καθιερώθηκε διά τῆς ἀποφάσεως τῆς βουλῆς,ἡ 27η Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος.Καί μάλιστα ἑστιάζοντας στά σχολεῖα καί τά παιδιά.Διότι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι τό ζητούμενον,στά νέα παιδιά καί τήν διαμόρφωσιν τῆς σκέψεώς τους ἤ ἀλλιῶς τήν πλῦσιν ἐγκεφάλου.
Θυμᾶστε ποιός ἦταν ὐπουργός παιδείας τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004; 

Ὁ Πέτρος Εὐθυμίου.

Τόν θυμᾶστε τόν Πέτρο ; 

Βλέπετε ἦταν τόσο ἰκανός, τόσο ἰδιαίτερος πού ὁ Σημίτης, ὁ Ἀαρών Ἀβουρί Σημίτης,τόν κάλεσε, εὐρωβουλευτής ὥν ὁ Εὐθυμίου, γιά νά ἀναλάβῃ τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ παιδείας.

Μάλιστα, τόν δημοσιογράφο τοῦ Λαμπράκη...
Καί βεβαίως μήν ξεχάσουμε καί τό ἀπαραίτητο συστατικό τοῦ συγχρόνου ἑλλαδίτη πολιτικοῦ :

Μετείχε στην Αντίσταση κατά της Χούντας (ἐδῶ)

Ἔτσι καί ἡ Κεραμέως,σημερινή ὑπουργός παιδείας, τῆς ὁποίας τό χρέος ἀπέναντι στήν παιδεία ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τήν προστασία ἀπό τόν ἀντισημιτισμό ἔστειλε τήν ἀνάλογον ἐγκύκλιον καί ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ μάλιστα :(ἐδῶ)

Ἔμ ...χρέος εἶναι αὐτό...!

Δέν εἴδατε ἐκεῖ κάτω στήν Ἱερουσαλήμ πόσοι μαζεύτηκαν; 
Ἀπό τόν Ποῦτιν καί τόν Μακρόν μέχρι τόν Κάρολο τῆς Ἀγγλίας... !


Ὁ Κάρολος ὑπό τήν σκιά τοῦ «Yad Vashem» (τό φουγάρο πίσω...) φωτό Τί, γιά μία δίωρη ἐκδήλωσιν στά σχολεῖα θά τό κάνουμε θέμα;

Ἡ Πελασγική


"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!